Investície rástli najdynamickejšie za posledných osem rokov, klesli iba v jednom odvetví

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, bohatstvo, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

V minulom roku dosiahla celková tvorba hrubého kapitálu takmer 23,4 mld. eur. Je to podľa Štatistického úradu SR medziročný pokles v stálych cenách o 15,8 %.

Naopak, jeho podpoložka tvorba hrubého fixného kapitálu tvorila 26,3 mld. eur a jej medziročný nárast v bežných cenách bol 19,5 %, v stálych cenách o 9,6 %. Bol to najvyšší dosiahnutý rast od roku 2015.

Kleslo iba odvetvie vzdelávania

Z celkového počtu sledovaných 19 odvetví medziročný rast investícií za rok 2023 zaznamenalo 18, investície klesli iba v odvetví vzdelávania o 14,3 %. Najviac peňažných prostriedkov, takmer 23,4 %, sa investovalo v oblasti nehnuteľností.

Investičná aktivita v tomto odvetví v bežných cenách medziročne vzrástla o 13 %, dvojciferný rast si udržala posledné tri roky. V priemyselnej výrobe s podielom 19 % investície medziročne narástli o takmer 10 %.

Odvetvia priemyselnej výroby

Spomedzi 13 odvetví priemyselnej výroby vzrástli investície medziročne v ôsmich z nich. Váhovo najsilnejšie odvetvie z hľadiska produkcie aj investícií bola výroba dopravných prostriedkov, ktorá s podielom 30,4 % mala vyššie investície o 11,8 %.

Druhým investične silným odvetvím s podielom 13 % bola výroba kovov s medziročným rastom o 14,6 %. Výroba chemikálií a chemických výrobkov patrí k podielovo menším odvetviam priemyselnej výroby, ale medziročným rastom o takmer 43 % tiež výrazne prispela k vysokej investičnej aktivite.

Desatina celkových investícií vlani smerovala do verejnej správy, obrany a sociálneho zabezpečenia. Tu sa investičná aktivita medziročne zdvojnásobila, a to vplyvom prudkého nárastu investovania v poslednom štvrťroku roka 2023.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky