Imrich Béreš. predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne

Imrich Béreš: Budeme usilovať o zachovanie stavebného sporenia (Rozhovor) ( SITAfinancie.sk)

Predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) Imrich Béreš v rozhovore vyzdvihol výhody stavebného sporenia. V minulosti sa objavovali a v súčasnosti ešte objavujú snahy zrušiť systém stavebného sporenia. Bérešovi chýbajú odborné diskusie na túto tému a očakáva, že bude možnosť sa s vládou o tom porozprávať. V rozhovore si môžete prečítať aj to, že čoskoro PSS odštartuje pre klientov novú ponuku a že zámery firmy smerujú aj k obnove súčasného bytového fondu.