Kedy končí nárok na daňový bonus, prídavky a zdravotné poistenie pre absolventov stredných a vysokých škôl?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Koniec školského roka prináša so sebou aj koniec daňových bonusov, prídavkov či možnosti študentskej brigády pre vybraných absolventov stredných a vysokých škôl. Odborník na dane a odvody Jozef Mihál upresnil, kedy a komu končia tieto výhody od štátu.

Odlišné pravidlá sa uplatňujú pre tých, ktorí po úspešnom ukončení pokračujú v ďalšom štúdiu, a pre tých, ktorí už nechcú ďalej študovať.

Čo ak nepokračujete v štúdiu?

V prípade absolventov stredných škôl pri dennej forme štúdia, ktorí zmaturovali a v ďalšom štúdiu nepokračujú, môžu ich rodičia poslednýkrát poberať daňový bonus a prídavok na dieťa za mesiac august 2024. Štát im platí zdravotné poistenie do 31. augusta 2024.

Títo absolventi môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov až do konca októbra 2024 bez potreby potvrdenia o štúdiu, stačí doklad o ukončení štúdia – maturitné vysvedčenie.

Naopak, ak absolvent strednej školy pokračuje v dennom štúdiu na vysokej škole, daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá naďalej a štát platí zdravotné poistenie ďalej. Brigádnická práca je tiež možná za rovnakých podmienok až do konca októbra 2024.

Poistenie platí štát do dňa štátnice

Pre absolventov vysokých škôl prvého stupňa pri dennej forme štúdia, ktorí už nepokračujú v ďalšom štúdiu, končí nárok na daňový bonus a prídavky na deti v mesiaci, keď ukončili štúdium, v deň, kedy urobili poslednú štátnicu. Štát platí zdravotné poistenie do dňa poslednej štátnice.

Avšak môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov až do konca októbra 2024 bez potreby potvrdenia o štúdiu.

V prípade, že študent pokračuje na druhý stupeň vysokoškolského štúdia, všetky výhody pokračujú ďalej, pričom dohoda o brigádnickej práci môže byť uzatvorená rovnako ako pre tých, čo v štúdiu nepokračujú, do konca októbra s uvedenými podmienkami.

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Absolventi druhého stupňa vysokých škôl, ktorí nepokračujú v štúdiu, strácajú daňový bonus a prídavok na dieťa za mesiac, kedy ukončili štúdium. Štát im platí zdravotné poistenie do dňa ukončenia štúdia a už nemôžu uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci.

Ak pokračujú v doktorandskom štúdiu, daňový bonus a prídavky sa poberajú poslednýkrát za mesiac ukončenia druhého stupňa štúdia, ale zdravotné poistenie platí štát naďalej. Za prácu na dohodu o brigádnickej práci študentov je potrebné doložiť potvrdenie o štúdiu na 3. stupni vysokej školy.

Pre všetkých absolventov, ktorí ešte nedosiahli vek 26 rokov, platí, že môžu uzatvárať dohody o brigádnickej práci študentov s dokladom o ukončení štúdia na príslušnej úrovni vzdelania, respektíve potvrdenie o ďalšom štúdiu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jozef Mihál