Maximálna pokuta za porušenie finančnej disciplíny pri verejných financiách sa zvýši až na pol milióna eur

Peniaze, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Pokuty za nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi budú od začiatku budúceho roka niekoľkonásobne vyššie ako v súčasnosti. Parlament totiž v piatok schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Horná hranica pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri narábaní s verejnými financiami od januára stúpne z terajších 40-tisíc eur až na 500-tisíc eur. Týka sa to pritom právnických aj fyzických osôb, ktoré dostávajú dotácie z verejných rozpočtov.

Pôvodná maximálna výška pokuty je podľa rezortu financií neprimerane nízka v porovnaní so závažnosťou, následkom, rozsahom a lehotou trvania porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona. Nebol tak zabezpečený preventívno-represívny účel pokuty. Zmeny budú po podpise zákona prezidentkou účinné od 1. januára 2021.

Využívanie rezerv sa sprísni

Okrem toho novela predpokladá aj zákaz rozpočtovania daňových a odvodových príjmov, s ktorými pri schvaľovaní rozpočtu nepočíta oficiálna vládna daňová prognóza. Práve tento postup bol pritom často kritizovaný. Minulé vlády totiž do rozpočtu schvaľovali stámiliónové rezervy na prípadný lepší vývoj v daniach a odvodoch oproti posledným oficiálnym prognózam, čo im následne umožňovalo v samotnom rozpočtovom roku používať tieto nadpríjmy na financovanie rôznych opatrení.

Rovnako sa preto v novele upravilo aj samotné narábanie s rozpočtovými rezervami. Zmenia sa pravidlá ich tvorby a použitia a taktiež hospodárenia s nimi. Novela sa dotkne aj podmienok poskytovania návratných finančných výpomocí zo štátnych finančných aktív.

Poslanci schválili aj novelu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Novelou sa do nášho právneho poriadku preberá eurosmernica, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní. Do zákona sa tiež vkladá nové znenie ustanovenia o užívateľskom podniku, ktorým sa zavádza administratívne jednoduchší systém vydávania povolenia a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom