ŠPECIÁL: Ministerstvo práce aj odborári by privítali zavedenie reverzných hypoték

Euro, sporenie, peniaze, bankovky, mince kalkulačka
Foto: Pixabay.com

Reverzné hypotéky by podľa rezortu práce a KOZ mali poskytovať banky alebo poisťovne.

Analýza ministerstva financií venujúca sa možnostiam zavedenia reverzných hypoték na Slovensku našla pozitívnu odozvu na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj v Konfederácii odborových zväzov SR (KOZ). Obe inštitúcie v pripomienkovom konaní k spomínanej analýze rezortu financií odkázali, že sú jednoznačne za poskytovanie reverzných hypoték, a to spoločnosťami s bankovou alebo poisťovacou licenciou. Slovenská banková asociácia, ktorá zastupuje záujmy bánk, napríklad pripomienky nepredložila. Uviedla len, že v súčasnom štádiu nevidí reálny záujem o tento produkt.

Reverzné hypotéky vznikli so zámerom umožniť vlastníkom nehnuteľností uvoľniť časť ich hodnoty premenou na hotovosť, ktorá môže byť v podobe jednorazového alebo pravidelného príjmu a zároveň si zachovať právo na bývanie v danej nehnuteľnosti.

Podobný produkt bude podľa odborárov potrebný
KOZ konštatuje, že vzhľadom na proces starnutia slovenskej populácie a tým aj zvyšujúci sa tlak na dôchodkový systém je reálne, že v krátkej budúcnosti budú občania Slovenska nútení po produkte podobnom reverzným hypotékam siahnuť. „Toto tvrdenie podporuje aj množstvo exekúcií na dôchodcov z titulu neplatenia úverov a pôžičiek,“ uvádzajú odborári. Zároveň upozorňujú, že reverzná hypotéka musí byť zadefinovaná ako finančný produkt so všetkými dôsledkami, kontrolou a reguláciou a nesmie byť umožnené obdobný produkt poskytovať akoukoľvek spoločnosťou mimo tejto regulácie a bez splnenia prísnych licenčných a prevádzkových podmienok.

Ministerstvo práce upozorňuje na potrebu ochrany seniorov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje umožniť poskytovanie reverzných hypoték len inštitúciám s bankovou alebo poisťovacou licenciou. „Zároveň, by sa pristúpilo k vypracovaniu detailnej legislatívnej analýzy súvisiacich legislatívnych oblastí uvedených v dokumente, prípadne k identifikovaniu ďalších vecne súvisiacich zákonov a ich následnej novelizácii,“ odkázal rezort ministerstvu financií. Výsledkom by tak bol legislatívny rámec, ktorý by umožňoval poskytovanie produktov odvodených od modelov na transformáciu dlhodobého majetku a zaručoval najvyššiu možnú ochranu seniora.

Odpovede prinesie trh
Poskytovanie reverzných hypoték licencovanými subjektmi vníma rezort práce ako dôležité z hľadiska získania príjmu z dlhodobého majetku v starobe, ale aj z toho dôvodu, že v dnešných podmienkach neexistujú žiadne legislatívne obmedzenia pre poskytovanie podobných produktov nelicencovanými subjektmi. „Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má za to, že skutočný dopyt po novom type finančného zabezpečenia v starobe nie je možné zodpovedne odhadovať pred tým, ako bude skutočne zavedený a odpovede poskytne samotný trh,“ upozorňuje ministerstvo.

Pripomienkové konanie skončilo, rozhodne vláda
Analýzu existujúcich legislatívnych noriem upravujúcich fungovanie reverzných hypoték v zahraničí a skúseností s ich fungovaním vypracovalo ministerstvo financií v spolupráci s Národnou bankou Slovenska. Okrem iného v nej konštatujú, že Slovensko má potenciál, aby sa reverzné hypotéky po prípadnom zavedení do praxe rozvíjali. Pripomienkové konanie k tejto analýze sa skončilo minulý týždeň a následne by o osude reverzných hypoték mala rozhodnúť vláda.

Rozhodne vláda nepokračovať ?
Rezort financií spolu s centrálnou bankou v závere analýzy navrhujú, buď nepokračovať v legislatívnej úprave schém na transformáciu dlhodobého majetku, alebo umožniť poskytovanie takýchto produktov len inštitúciám s bankovou alebo poisťovacou licenciou. Súčasťou materiálov zverejnených spolu s analýzou je pritom aj návrh uznesenia pre vládu, podľa textu ktorého by mal kabinet „schváliť alternatívu č. 1 ďalšieho smerovania agendy legislatívnej úpravy zavedenia modelov ERS“. Prvou alternatívou je podľa predkladacej správy neodporučiť zavedenie modelov na transformáciu dlhodobého majetku v podobe detailného legislatívneho rámca.

Podstatou reverzných hypoték je možnosť veriteľa, napríklad banky, poskytnúť úver krytý hypotékou na časť hodnoty nehnuteľnosti seniora, pričom výška úveru je zvyčajne maximálne do výšky 50 % hodnoty nehnuteľnosti. Úver je možné čerpať jednorazovo alebo ako mesačné platby v dohodnutej výške a lehote splatnosti. Podmienkou je minimálny vstupný vek seniora, napr. 55 rokov a osobné vlastníctvo nehnuteľnosti. Splatenie takejto hypotéky je zabezpečené až na konci reverzného hypotekárneho vzťahu, a to napríklad z výnosu z predaja nehnuteľnosti po smrti vlastníka. Počas doby trvania produktu pritom senior neplatí žiadne splátky a zostáva vlastníkom nehnuteľnosti.

Viac o reverzných hypotékach si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SR