Platy na Slovensku naďalej rastú rýchlejšie ako inflácia, zamestnanosť bola podľa analytika vyššia takmer vo všetkých odvetviach

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, Slovensko
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Mzdy aj v marci tohto roka rástli rýchlejšie ako inflácia. Priemerná nominálna mesačná mzda v marci 2024 bola medziročne vyššia vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom rástla v troch z nich, a to v maloobchode o 12,5 %, v priemysle a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev rovnako o 11,4 %.

Po dvoch mesiacoch všetky vybrané odvetvia evidovali aj rast reálnych miezd, a to v rozpätí od 0,3 % v stavebníctve do 10 % v maloobchode. V prvých troch mesiacoch tohto roka rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých mesačne sledovaných odvetviach.

Zamestnanosť bola vyššia

Nominálne mzdy rástli dvojciferným tempom nad 10 % v priemysle, doprave spolu so skladovaním a aj v maloobchode. Rast reálnych miezd sa pohyboval od 1,2 % v informáciách a v komunikácii do 8,1 % v priemysle.

Zamestnanosť v marci 2024 bola medziročne vyššia v 8 z 10 mesačne sledovaných odvetviach. Najvyšší prírastok počtu zamestnancov nad úrovňou 5 % mali vybrané trhové služby, v informáciách s komunikáciou, kde zamestnanosť vzrástla o 3,6 %. Stavebníctvo a všetky odvetvia vnútorného obchodu navýšili stavy zamestnancov miernejšie, v rozpätí od 0,4 % do 2,4 %.

Dlhodobý úbytok zamestnancov naďalej evidoval priemysel, aktuálne sa v ňom zamestnanosť znížila o 2,4 %. Išlo o najvýraznejšie zníženie zamestnanosti v tomto odvetví od marca 2022. Pokles pracovnej sily vykázala druhý mesiac aj doprava vrátane skladovania, aktuálne o 0,4 %.

Od januára do marca 2024 zamestnanosť rástla v 6 z 10 odvetviach, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách a informáciách s komunikáciou. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod, ako aj doprava a skladovanie.

Rast miezd prekonáva infláciu

Rast miezd tak na začiatku roka 2024 úspešne kompenzuje a prekonáva infláciu, čím sa zlepšuje kúpna sila spotrebiteľov. Dvojciferný rast miezd v maloobchode a priemysle odráža silný dopyt v týchto sektoroch a podľa nášho názoru by práve tieto sektory mali stáť za takmer polovicou prírastku zvýšených domácich výdavkov. Tie budú pri pretrvávajúcej slabosti zahraničného obchodu, spolu s vládnymi výdavkami a zdrojov z fondov obnovy, udržiavať rast domácej ekonomiky v expanzívnom pásme,“ doplnil analytik pre 365.bank Tomáš Boháček.

Podľa jeho slov scenár výhľadu pre trh práce sa po ukončení 1. štvrťroka nemení a naďalej očakáva, že problémy na strane dostupnosti pracovnej sily, budú pre firmy obmedzujúcim faktorom, špecificky v kvalifikovaných odvetviach.

V tomto roku analytici Slovenskej sporiteľne očakávajú, že rast nominálnych miezd bude pokračovať naďalej výrazným tempom, hoci úrovne z minulého roka už nedosiahne.

Ekonomika bude rásť rýchlejšie

Pri nami očakávanom celkovom priemernom raste nominálnych miezd na úrovni okolo 7 %, by vďaka nižšej miere priemernej inflácie, naše očakávanie sú 3,0 %, mohli reálne mzdy rásť v roku 2024 celkovo na úrovni približne 4 %,“ uviedol makroekonomický analytik pre Slovenskú sporiteľňu Marián Kočiš.

Podľa jeho slov návrat k reálnemu rastu miezd posunie domácnosti do komfortnejšej situácie a celková spotreba domácnosti sa v tomto roku vráti do plusu, čo bude jedným z dôvodov prečo bude naša ekonomika rásť vyšším tempom v porovnaní s minulým rokom.

Trh práce ostáva napnutý, čo je vzhľadom na dlhodobé problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily a zvýšenej miere odchodov zamestnancov do predčasných dôchodkov v minulom roku podľa analytika Kočiša očakávaný stav.

Kroky vlády hodnotí pozitívne

Neočakáva však, že tlaky na trhu práce v najbližších mesiacoch povolia. Práve naopak, pokračujúce odchody do predčasných dôchodkov, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a čoraz väčší vplyv demografických zmien by mal naďalej vytvárať na zamestnávateľov tlak, ktorý v konečnom dôsledku podporí aj ďalší rast miezd.

V tejto súvislosti možno pozitívne hodnotiť kroky vlády, ktorá prijala opatrenia pre zefektívnenie procesu pre zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín. Ďalšími opatreniami, ktoré majú potenciál zmierňovať tlaky na našom pracovnom trhu, by napríklad mohli byť zvýšená podpora čiastočných úväzkov pre ženy na rodičovských dovolenkách, s čím súvisí aj podpora dostupnosti škôlok, či zabezpečenie možnosti, aby sa aj ľudia na predčasnom dôchodku mohli efektívne podieľať na pracovnom trhu v dostatočnom rozsahu,“ uzavrel analytik Marián Kočiš.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Marián KočišTomáš Boháček
Firmy a inštitúcie 365 bankSlovenská sporiteľňa