NKÚ chváli finančnú správu za úspešnú kampaň k výberu daní, štátu to prinieslo desiatky miliónov eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Reality, nehnuteľnosti, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Proaktívna listová kampaň finančnej správy na podporu plnenia povinností pri výbere dane z prevodu vlastníctva nehnuteľností bola úspešná. Naplnil sa jej cieľ, ktorým bolo vedenie ľudí k zodpovednosti a nie ich sankcionovanie.

Prierezová kontrola

Vďaka otvorenému prístupu Finančného riaditeľstva SR, ktoré oficiálne spustilo kampaň v roku 2021, pričom priamo sa dotkla vytypovaných prevodov nehnuteľností od roku 2016, sa podarilo dodatočne vybrať na daniach a zdravotných odvodoch viac ako 28 miliónov eur.

Tento fakt vyplýva z výsledkov tohtoročnej prierezovej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR zameranej na výrub a výber dane z príjmov z prevodu vlastníctva nehnuteľností.

„Komunikačnú iniciatívu finančnej správy vnímame ako správny, na slovenské pomery výnimočný a zároveň proklientský krok. Vďaka tejto iniciatíve boli adresnými listami upozornení vytypovaní daňovníci o tom, že mohla ich pozornosti uniknúť daňová a taktiež odvodová povinnosť. Týmto krokom mohli občania podniknúť nápravu bez toho, aby im za nesplnenie zákonných povinností hrozila zo strany štátu sankcia,“ zdôraznil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Správne cielená kampaň

Šéf národných kontrolórov v tejto súvislosti dodáva, že „správne cielená informačná a edukačná kampaň finančnej správy sa ukázala ako veľmi dobrý nástroj na zvýšenie právneho povedomia občanov a prispela k lepšiemu výberu daní, ktoré v konečnom dôsledku slúžia okrem iného samosprávam na poskytovanie služieb ich obyvateľom. Je to zároveň príklad dobrej praxe aj pre iné štátne či verejné inštitúcie“.

Povinnosť priznať príjem z predaja alebo prevodu nehnuteľnosti vzniká daňovníkovi, ak sa tak stane do piatich rokov od nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku. Zákonom sú vymedzené prípady, keď je príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti od dane oslobodený.

Podiel zdanených nehnuteľností

Podiel zdanených nehnuteľností v rokoch 2016 až 2019 sa po zaslaní listov zvýšil z pôvodných 32 % v roku 2016 až na 55 % v roku 2022. V rokoch 2020 až 2022 sa listy posielali ešte pred lehotou na podanie daňového priznania.

Podiel zdanených nehnuteľností z celkového počtu nehnuteľností, ktoré finančná správa identifikovala, že by mali podliehať zdaneniu, dosiahol rozpätie 5255 %. U vybraných daňovníkov, ktorí nezareagovali na list, bola po ďalšom preverení dorubená daň v celkovej výške 597-tisíc eur.

V prípade dane z príjmov z prevodu nehnuteľnosti je odhadovaný ročný daňový výpadok bezmála 22 miliónov. Národnými kontrolórmi neboli pri tejto kontrolnej akcii zistené porušenia záväzných právnych predpisov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ľubomír Andrassy
Firmy a inštitúcie Finančné riaditeľstvo SRNKÚ Najvyšší kontrolný úrad