Nová daň zo sladených nápojov dostala zelenú, zdražejú energetické drinky aj sirupy

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Nápoje
Foto: ilustračné, Thinkstock
Tento článok pre vás načítala AI.

Nová daň zo sladených nealkoholických nápojov, ktorej budú podliehať nealkoholické nápoje sladené cukrom alebo akýmikoľvek inými sladidlami sa stala reálnejšou. Vláda SR schválila návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, aj so zreteľom na vysoký deficit verejných financií a enormné zadlženie Slovenska.

Ministerstvo financií (MF) SR zároveň dodalo, že schválený návrh zákona je súčasťou súboru konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa zabezpečia dodatočné príjmy štátneho rozpočtu. To má podľa MF SR prispieť k stabilizácii verejných financií a k eliminácii negatívnych vplyvov na vývoj hospodárenia Slovenskej republiky.

Zdanenie odporúča aj WHO

Rezort financií vysvetlil, že daň zo sladených nealkoholických nápojov predstavuje štandardný fiškálny nástroj zavedený aj v rámci iných členských štátov Európskej únie a mnohých ďalších krajín sveta, ktorým je možné regulovať spotrebu negatívnych externalít.

„Zdanenie sladených nealkoholických nápojov odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), nakoľko dosladenie nápoja v akomkoľvek množstve nie je zdraviu prospešné. Zároveň, neexistuje sladený nealkoholický nápoj, ktorý by človek z pohľadu zdravia a výživových potrieb musel nevyhnutne konzumovať,“ uviedlo MF SR.

Schválený návrh má za cieľ zdaniť nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami o 15 centov za liter. Podľa návrhu sa budú zdaňovať aj nápoje s vysokým obsahom kofeínu ako napríklad energetické nápoje výškou 30 centov za liter.

Vplyv na podnikateľské subjekty

Pri nápojoch, ktorými sa na účely zákona rozumejú aj balené koncentrované látky napríklad sirupy, šumienky, alebo šumivé tablety, sa ustanovuje osobitný spôsob určenia základu dane. Buď v litroch alebo kilogramoch.

Preto pri koncentráte ako je sirup bude daň predstavovať 1,05 eur za liter. Už tam nepatria koncentrované látky, ktoré sú liekom alebo výživovým doplnkom. Pri šumienke to bude zase 4,30 eur za kilogram.

Podľa MF SR schválený návrh zákona bude mať vplyv na podnikateľské subjekty, ktoré obchodujú so sladenými nealkoholickými nápojmi v tuzemsku. Ministerstvo dodalo, že tento návrh bol aj predmetom pripomienkového konania ako aj predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej Rady Slovenskej republiky.

Po schválení návrhu zákona parlamentom nadobudne tento zákon účinnosť od 1. januára 2025.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRVláda SR