ŠPECIÁL: Prehľad ekonomických priorít strán, ktoré skončili v parlamente

Voľby
Ilustračné foto. SITA/AP Photo/Petr David Josek

Pozrite si prehľad vybraných ekonomických opatrení, ktoré chcú strany v parlamente presadiť v rokoch 2016 až 2020.

Parlamentné voľby pre ďalšie štyri roky sa skončili a poznáme už strany, ktoré sa budú snažiť naplniť svoje programy v parlamente. Podľa výsledkov sobotňajších volieb túto šancu dostanú Smer-SD, Sloboda a solidarita, OĽaNO, SNS, Ľudová strana – Naše Slovensko, Sme rodina – Boris Kollár, Most-Híd a Sieť.
Aj keď konkrétne zloženie vlády ešte nie je známe, o budúcich krokoch kabinetu môžu napovedať zámery, s ktorými išli strany do volieb.

Smer-SD
Smer-SD, ktorý bol považovaný za najväčšieho favorita blížiacich sa volieb, zverejnil najprv iba stručné priority programu strany na roky 2016 až 2020. V rámci ekonomickej oblasti chce strana „presadzovať ekonomiku, ktorá je vyvážená, podporujúca hospodársky rast a zachovavajúca zdravé verejné financie, ako aj férové a dôstojné podmienky zamestnancov v pracovných vzťahoch“. Rovnako Smer avizuje, že ak bude súčasťou budúcej vlády, bude presadzovať „zvyšovanie životnej úrovne ľudí ďalším znižovaním mierny nezamestnanosti, zvyšovním minimálnej mzdy a rastom príjmov ľudí s nižšími príjmami ako aj dôchodcov a mladých rodín“.
Neskôr v polovici februára strana na programovej konferencii v Banskej Bystrici informovala, že chce v prípade účasti vo vláde zvýšiť minimálnu mzdu zo súčasných 405 eur na 500 eur v roku 2020 a avizovala aj vytvorenie ďalších 100-tisíc nových pracovných miest. Pre obdobie nasledujúcich štyroch rokov si strana Smer-SD vytýčila tri základné ciele. Ak zotrvá vo vláde bude sa snažiť docieliť, aby životná úroveň Slovenska v roku 2020 dosahovala 85 percent priemeru krajín EÚ. Druhým je stať sa do roku 2020 najvýkonnejšou ekonomikou v rámci krajín V4 a tretím cieľom je zostavenie vyrovnaného rozpočtu.

Sloboda a Solidarita
Strana SaS chce po voľbách vrátiť rovnú daň z príjmov na úroveň 19 %, a to už od začiatku budúceho roka. Rovnako plánuje znížiť sadzbu rovnej dane z príjmov na úroveň 15 %, a to k začiatku roka 2019. Okrem toho chcú liberáli zrušiť daňové licencie, zjednodušiť podávanie daňových priznaní pre rezidentov, ktorí nemajú na Slovensku príjmy či umožniť znížiť základ dane o pokuty, ktoré boli vyrubené v rámci podnikateľskej činnosti.
Jednou z hlavných priorít strany je zavedenie odvodového bonusu, ktorým chce nahradiť aj minimálnu mzdu. Nahradiť chce SaS aj gastrolístky a to peniazmi. V programe liberálov je možné nájsť napríklad aj zámer zrušiť podporu stavebného sporenia.
Do konca volebného obdobia chce SaS taktiež dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet verejnej správy a verejný dlh znížiť pod prvé sankčné pásmo zákona o rozpočtovej zodpovednosti, čo je dnes 50 % hrubého domáceho produktu.

OĽaNO – NOVA
Hnutie chce po voľbách zvýšiť daňový bonus na dieťa na 500 eur a znížiť DPH na všetky potraviny. Zdroje na tieto opatrenia chce získať vďaka špeciálnemu odvodu z energetických monopolov. „Od týchto subjektov by sme dokázali vybrať až 189 miliónov eur, ktoré by sme použili na spomínaný daňový bonus a nižšie potravinové DPH,“ avizuje hnutie.
V rámci podpory malých a stredných podnikov chce OĽaNO – NOVA zvýšiť dane 100 najväčším monopolom a znížiť ich malým a stredným firmám. „Zavedieme podnikateľskú daň do 16 %, daň pre oligopoly do 33 % a daň pre monopoly do 50 %. Znížime ceny energií. Živnostníci budú môcť využiť jednoduché koncesie – 1 dokument, 1 platba, nijaká ďalšia byrokracia. Pre regióny juhovýchodného Slovenska, najťažšie postihnuté nezamestnanosťou, zavedieme možnosť dvojnásobného daňového odpočtu osobných výdavkov,“ avizuje hnutie. Okrem iného chce do praxe uviesť napríklad aj hypotekárne prázdniny, aby rodič dieťaťa do troch rokov mohol požiadať banku o plný odklad splátok hypotéky.

SNS
Národniari chcú zaviesť centrálny výber daní, odvodov a ciel, čím chcú podporiť efektívnejšiu správu verejných zdrojov a to prostredníctvom konsolidačných procesov a zníženia administratívnych nákladov. „Zásadným znížením subjektívneho vyhodnocovania daňových povinností a práv limitujeme daňové úniky a daňovú trestnú činnosť, osobitne v oblasti DPH,“ avizuje strana. SNS chce taktiež znížiť dane z príjmov fyzických a právnických osôb na úroveň 19 % a taktiež znížiť sadzbu DPH na úroveň 10 % pre všetky slovenské potravinárske výrobky z dvora a na služby v cestovnom ruchu a kúpeľníctve.
Rovnako SNS avizuje zrušenie daňových licencií, povinnosti odberateľa platiť DPH za dodávateľa, ktorý ju nezaplatil, povinnosti platby zábezpeky pri registrácii platcu DPH a chce zrušiť napríklad aj zdravotné odvody z dividend. Pre živnostníkov chce SNS zrušiť povinné minimálne odvody. Ďalšie opatrenia chce strana presadiť voči veľkým firmám. „Prijmeme zákon o zdanení monopolov a bánk a zavedieme osobitné zdanenie do výšky minimálne 6 %, lebo predovšetkým banky a telekomunikačné spoločnosti dlhodobo zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu v neprospech svojich klientov, čiže občanov, malých i stredných podnikateľov a živnostníkov,“ plánuje SNS, ktorá chce zaviesť aj osobitnú daň z obratu obchodných reťazcov minimálne 6 %.

Kotleba – ĽS Naše Slovensko
Strana cestu k prosperite vidí podľa zverejneného programu v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. Prehodnotiť preto chce štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. „Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti a odstránime zvýhodňovanie nielen cigánskych príživníkov pred slušnými ľuďmi. Parazitom, ktorí odmietnu pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne domy, dávky, ani príspevky,“ uvádza strana. Platy politikov a vysokých štátnych úradníkov chce stanoviť v závislosti od minimálnej mzdy. „Minimálnu mzdu a najnižší dôchodok určíme v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce. Dôchodkový vek ústavným zákonom stanovíme na 60 rokov. Odstránime zvýhodňovanie zahraničných podnikateľov pred slovenskými a zavedieme zníženú sadzbu DPH na úrovni 10 % na produkty slovenských výrobcov,“ avizuje ďalej Kotleba – ĽS Naše Slovensko.

Sme rodina – Boris Kollár
Hnutie Borisa Kollára chce zaviesť daňovú spravodlivosť. Zamestnaní ľudia by mali podľa návrhu hnutia platiť nízku rovnú daň na úrovni 16 percent. Malí a strední podnikatelia by mali platiť rovnú daň zo zisku takisto na úrovni 16 percent. Rovnakú daň by mali platiť aj veľké firmy, ktoré reálne niečo produkujú a zamestnávajú ľudí.
Firmy podnikajúce na základe licencie od štátu, takzvané oligopoly, by mali platiť približne dvojnásobnú daň vo výške do 33 percent. Patria sem napríklad banky, poisťovne, pôžičkárne alebo telekomunikační operátori. Monopoly by pritom mali platiť ešte vyššiu daň zo zisku, a to vo výške do 50 percent.
„Malí a strední podnikatelia s obratom do 100 tisíc eur ročne budú môcť všetky svoje daňové a odvodové povinnosti voči štátu zaplatiť paušálnou platbou za podnikateľskú licenciu. Navyše nebudú musieť viesť zložité účtovníctvo, ale iba evidovať svoje príjmy, výdavky, prijaté a vydané faktúry,“ avizuje hnutie Sme rodina – Boris Kollár.

Most-Híd
Strana Most-Híd v pripravenej Občianskej vízii 2016 navrhuje napríklad zníženie administratívnej záťaže a daňovo-odvodového zaťaženia práce a podnikania. Chce presadiť návrat k rovnej dani z príjmov, zrušenie vyššej sadzby dane z príjmov fyzických osôb a zníženie dane pre právnické osoby na pôvodnú úroveň. Rovnako strana avizuje zrušenie daňových licencií, zdravotných odvodov z dividend a osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. „Budeme podporovať zjednodušenie administratívy: jednotný výber daní a odvodov, jedno (daňovo-odvodové) priznanie, kontakt na jednom mieste, jeden spoločný vymeriavací základ,“ vymenúva Most-Híd.
V pripravenom programe strana navrhuje aj zaviesť odvodovú odpočítateľnú položku pre nízkopríjmové skupiny, čím sa má vytvoriť priestor na zvýšenie čistého príjmu podpriemerne zarábajúcich ľudí a na zníženie mzdových nákladov zamestnávateľov. Most trvá aj na posilnení druhého dôchodkového piliera. Výška odvodov, ktoré smerujú do druhého piliera, má byť podobná ako pred výrazným znížením v roku 2012, to znamená zodpovedať 9 % odvodov v starom systéme. V sociálnom systéme navrhuje strana rozšíriť adresnosť a obmedziť univerzálne prerozdeľovanie.

Sieť
Sieť chce presadiť zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných predstaviteľov za nezákonné používanie verejných zdrojov a zavedenie zásady dobrého hospodára ako základného kritéria pre posudzovanie porušenia zákonnosti. Rovnako chce strana presadiť protischránkový zákon, ktorý zakáže firmám s neznámym alebo nepreukázaným vlastníctvom akékoľvek obchody so štátom, nielen vo verejnom obstarávaní, ale aj pri eurofondoch, dotáciách, predaji a kúpe majetku a akejkoľvek inej transakcii štátu.
Do roku 2020 chce Sieť zjednodušiť daňový systém a znížiť daň z príjmov pre všetky pracujúce rodiny. Taktiež chce znížiť počet sadzieb a výnimiek a odstrániť anomálie. „Zásadné zníženie komplikovanosti daňovej legislatívy a administratívy dosiahne #Sieť tým, že po profesionálnej príprave a konzultácii s podnikateľmi bude prijatý nový, jednoznačne formulovaný zákon o dani z príjmu,“ avizuje strana. Sieť chce taktiež zjednotiť výber daní a sociálnych odvodov. Následne pripraví zrušenie zdravotných odvodov, ktoré oddelí solidárny a individuálny balík v zdravotníctve, pričom solidárny balík bude platený z daní.
Podrobnosti o programoch jednotlivých strán si môžete prečítať po kliknutí na názov strany:

Smer-SD, Sloboda a Solidarita, Sieť, Most-Híd, SNS, OĽaNO – NOVA, Kotleba – ĽS Naše Slovensko, Sme rodina – Boris Kollár

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom