Solventnosť komerčných poisťovní na Slovensku mierne klesla

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Poistenie
Ilustračné foto. fantasista/FreeDigitalPhotos.net

Solventnosť komerčných poisťovní na Slovensku mierne klesla. Z novembrovej správy centrálnej banky o finančnej stabilite vyplýva, že ukazovateľ solventnosti klesol o 18 percentuálnych bodov na 177 %. Zároveň sa mierne zhoršila štruktúra kapitálu z pohľadu jeho kvality, zvýšil sa podiel jeho nestálej zložky. Národná banka Slovenska odporučila najväčším poisťovniam nerozdeľovať dividendy, aby tak posilnila odolnosť sektora v čase pandémie.

Vplyvy koronakrízy na sektor poisťovní boli podľa centrálnej banky zatiaľ pomerne mierne. Prejavili sa najmä poklesom predpísaného poistného v životnom poistení a poklesom finančného výsledku. Na druhej strane, pozitívny vplyv malo zníženie nákladov na poistné plnenia v poistení áut. Prispelo k tomu najmä dočasné zníženie mobility v jarných mesiacoch a súvisiace zníženie škodovosti.

Riziko odkupov

Viaceré potenciálne riziká spojené s koronakrízou sa však doteraz nematerializovali. Ide najmä o riziko zvýšenia rizikových prirážok, nárast odkupov v dôsledku zhoršenej finančnej situácie domácností, riziko možného zníženia investičných ratingov a riziko výrazného zvýšenia škodovosti v poistení úveru či poistení cestovných kancelárií.

V klasickom životnom poistení sa poistné medziročne znížilo. Negatívny vývoj zaznamenalo aj investičné životné poistenie, ktoré v marci 2020 preklopilo svoje kladné, aj keď spomaľujúce prírastky do pomerne výrazného úbytku. K júnu 2020 medziročne pokleslo o 9,9 %. Za týmito poklesmi v prvom rade podľa národnej banky vidno zhoršenie finančnej situácie domácností v kríze, čo sa prejavuje aj v znižovaní výdavkov, napríklad na platby poistného.

Trendy v poistnom sektore zvyšujú tlak na efektivitu sektora, ktorý vyúsťuje do jeho konsolidácie. Domáci sektor poisťovní je podľa Národnej banky Slovenska pomerne malý. Ku koncu septembra na ňom pôsobilo okrem zahraničných pobočiek 12 poisťovní. Od roku 2018 pritom štyri spoločnosti zanikli zlúčením s inou poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne a ďalšia akvizícia je ohlásená.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska