ŠPECIÁL: Poisťovne zvyšujú ceny PZP

Poistenie PZP auto
Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran

V prípade povinného zmluvného poistenia vzrástla cena pre vybrané skupiny klientov aj o 20 %.

Jeseň je typická aj pre každoročné zverejňovanie nových cien povinného zmluvného poistenia (PZP) na nasledujúce obdobie. Poisťovne majú vždy povinnosť zverejniť nové sadzby do konca októbra, a to aj napriek tomu, že sú väčšinou klienti, ktorí platia poistky nie na kalendárny rok, ale na rok technický, teda od momentu kúpy či prepisu auta.
Poistenie je povinné, hrozí pokuta
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla upravuje zákon, podľa ktorého je ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou vozidla, zodpovedný za všetky spôsobené škody a ich náhradu poškodeným. Uzatvorením PZP tak poistený vlastne prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd na poisťovňu. Mať uzavreté PZP je preto nielen povinné, ale najmä užitočné. V prípade dopravnej nehody zabráni nemalým finančným stratám poisteného. 

Za nepoistené auto môžete dostať pokutu niekoľkonásobne vyššiu, ako by ste zaplatili za povinnú poistku. Môže sa síce stať, že dlhodobo nemáte žiadnu nehodu. Ak však nejakú spôsobíte, prípadne ak doklad o zmluve nebudete vedieť predložiť polícii pri rutinnej kontrole, môže vás to vyjsť draho, pretože jazda autom, ktoré nemá povinné zmluvné poistenie sa považuje za priestupok.
Vplyv na cenu poistenia
Doterajšie ceny poistného v oblasti povinného zmluvného poistenia sú podľa Slovenskej asociácie poisťovní na neudržateľne nízkej hladine. To spôsobuje nepriaznivý pomer medzi inkasovaným poistným a nákladmi na poistné plnenia, na čo pravidelne upozorňuje aj Národná banka Slovenska vo svojich analýzach finančného trhu. „V porovnaní s okolitými krajinami sú ceny PZP na Slovensku poddimenzované,“ skonštatovala manažérka pre komunikáciu v asociácii poisťovní Eva Jacková.

Pohyb cien PZP pre ďalšie obdobie môže súvisieť podľa poisťovní aj s narastajúcim počtom áut a s tým spojenou častejšou frekvenciou škôd na cestách. Priemerná výška škody na aute sa zvyšuje. Ročne na cestách pribudne asi 100 tisíc nových automobilov. Podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov však stále prevládajú staršie autá, pri ktorých sa zvyšuje aj riziko výskytu vážnejších porúch. Takmer 40 % vozidiel na slovenských cestách má viac ako 10 rokov. A zhruba tretina má od 5 do 10 rokov. Riziko poistných udalostí a zvýšených požiadaviek na plnenie so zastaraným vozovým parkom a hustejšími cestami podľa analytika spoločnosti Fincentrum Petra Világiho neustále narastá.

Zároveň, priemerná výška poistného v poistení vozidiel, pre silnú konkurenciu aj veľkú citlivosť klientov na cenu, klesá. Podľa štatistík Národnej banky Slovenska v roku 2015 priemerné poistné na zmluvu PZP kleslo zo 111 eur na 104 eur ročne. A havarijná poistka vlani zlacnela v priemere z 372 eur na 354 eur ročne. Pričom priemerné poistné pri nových zmluvách bolo len 301 eur ročne.
Rozšírenie osempercentného odvodu
V súvislosti s návrhom rezortu financií na zavedenie odvodu 8 % z neživotného poistenia a zdvojnásobenie osobitného odvodu zo zisku nemožno podľa asociácie poisťovní predpokladať, že poisťovne naďalej budú mať zdroje na vykrývanie stratových produktov z iných neživotných poistení, keďže tento odvod spôsobí stratu vo všetkých odvetviach. „Priemerná marža v neživotnom poistení je 4 % a plánovaný odvod je 8 % z prijatého poistného,“ doplnila Jacková. Náklady poisťovniam za posledné roky zvýšila podľa Világiho napríklad aj príprava na novú reguláciu zo strany Európskej únie (Solventnosť II).

„Už dnes vidíme, že pripravované zvýšenie odvodu z neživotného poistenia poisťovne premietajú do výšky poistného,“ pokračuje Peter Világi z Fincentra. V prípade povinného zmluvného poistenia vzrástla cena pre vybrané skupiny klientov podľa neho aj o 20 %. Priplatia si ako obvykle najmä škodovejší klienti, ale aj mladší motoristi z väčší miest a držitelia vozidiel s výkonnejším motorom.

Ak by sa aj v plnej miere poisťovniam nepodarilo preniesť bremeno na klienta, budú musieť podľa Világiho šetriť na prevádzkových nákladoch, a to pôjde na úkor kvality služieb. „Niektoré poisťovne pravdepodobne odídu z trhu úplne. A zrejme sa zvýši počet poisťovní, ktoré budú mať sídlo v inej krajine a u nás sa zmenia len na pobočku. Čo to znamená pre klientov v praxi vidíme na vzore skrachovanej Astra poisťovne, ktorej klienti dnes vypisujú rumunské tlačivá a zatiaľ márne čakajú na nespotrebované poistné či poistné plnenia, zatiaľ čo slovenské štátne orgány ich odporúčajú na rumunský dohľad,“ dodal Világi.
Zmena poisťovne
Klienti, ktorí majú záujem zmeniť poisťovňu, musia najneskôr šesť týždňov pred vypršaním zmluvy podať výpoveď v pôvodnej poisťovni. Poisťovne musia 10 týždňov pred výročným dňom informovať zákazníkov o poistnom na ďalší rok. Tí vďaka tomu získajú takmer mesiac na to, aby sa rozhodli, či ostanú s aktuálnou poisťovňou alebo prejdú k inej. Na platnosť výpovede nie je potrebné uviesť dôvod výpovede.

Zmluva končí napríklad aj prevodom držby motorového vozidla na inú osobu, vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel, vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, či zmenou nájomcu pri lízingu. Výročný dátum zmluvy je vyznačený na bielej a zelenej karte, ktoré klient dostane od svojej poisťovne, spravidla ako doba platnosti. Písomnú výpoveď zmluvy musí klient zaslať do poisťovne. V prípade ak klient nestihne vypovedať zmluvu 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, poisťovňa má právo výpoveď neakceptovať.


Kde sa poistiť
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel v súčasnosti poskytujú tieto poisťovne: Allianz – Slovenská poisťovňa, Kooperativa poisťovňa, AXA pojišťovna, Genertel, ČSOB Poisťovňa, Generali Poisťovňa, Groupama poisťovňa, Union poisťovňa, Uniqa poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa a Komunálna poisťovňa.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom