ŠPECIÁL: Poslancov čakajú hypotéky pre mladých aj návrh na vyššie dane pre banky

NR SR, parlament, Bratislava
pixabay.com Ilustračné foto.

V programe septembrovej schôdze NR SR je viacero zmien pripravených rezortom financií.

Poslanci parlamentu sa v utorok popoludní po letnej prestávke opäť zídu na 19. schôdzi, v programe ktorej je aj balík zmien pripravených Ministerstvom financií SR. Budú sa zaoberať napríklad novelou zákona o dani z príjmov, ktorá obsahuje zmenu systému podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Rozhodnú aj o zmenách týkajúcich sa finančného sprostredkovania či osobitného finančného vzdelávania finančných agentov.

V programe aktuálnej schôdze je aj novela zákona o bankách, ktorá prináša zmeny vo financovaní hypotekárneho bankovníctva a koniec hypotekárnych záložných listov. Po prekovaní vládnych návrhov zákonov by sa mali poslanci zaoberať aj návrhmi opozičných poslancov. Tí z hnutia Sme rodina – Boris Kollár napríklad navrhujú zmeniť systém zdanenia firiem a zaviesť 33-percentnú daň pre banky či poisťovne.
Prehľad vybraných zmien, o ktorých budú poslanci rokovať na aktuálnej schôdzi parlamentu:

Vládna novela zákona o dani z príjmov – prvé čítanie
Jednou z hlavných zmien v pripravenej novele je zmena systému podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Podpora pre mladých má mať podľa nových pravidiel formu daňového bonusu a jeho výška má byť 50 % zo zaplatených úrokov na hypotéke. Daňový bonus za zaplatené úroky môže pritom podľa návrhu rezortu financií dosiahnuť maximálne 400 eur za zdaňovacie obdobie.

Čítajte aj:

Suma úrokov musí byť pritom vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 eur na jednu nehnuteľnosť. Momentálne je výška podpory tri percentuálne body zo schváleného úroku. Z toho o dva body znižuje výšku úrokovej sadzby štát cez svoj príspevok, ďalší jeden bod pridáva banka.

Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2018 okrem niektorých bodov, ktoré majú účinnosť 1. januára 2019.
Novela zákona o platobných službách – prvé čítanie
Cieľom tejto novely je úprava domácich pravidiel podľa európskej smernice z novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu. Navrhované zmeny by mali modernizovať existujúcu legislatívnu úpravu a zabezpečiť nediskriminačné podmienky pre poskytovateľov platobných služieb, a to vrátane možnosti vstupu nových poskytovateľov na trh platobných služieb. Rovnako by sa mali zaviesť nové pravidlá s cieľom uľahčiť používanie elektronických, najmä nízkonákladových internetových a mobilných platieb.

Zmeny majú tiež smerovať k zavedeniu legislatívnych pravidiel pre poskytovanie platobných iniciačných služieb a služieb informovania o platobnom účte. Harmonizácia pravidiel by mala znížiť, resp. zrušiť bariéry pre poskytovanie týchto služieb.

Účinnosť novely je navrhnutá na 13. január 2018.
Novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve – prvé čítanie
Zámerom tejto novely je implementovať eurosmernicu o distribúcii poistenia, ktorá nahradila smernicu o sprostredkovaní poistenia. Zmenou bude pre finančných agentov otázka osobitného finančného vzdelávania. Rozsah povinného vzdelávania sa výrazne zvýši.

Čítajte aj:

Oproti súčasnej právnej úprave navrhovaná nová úprava prinesie viacero zmien. Týkajú sa najmä nárokov na odbornú spôsobilosť, zavedenia podrobnejších pravidiel výkonu činnosti finančného sprostredkovania, osobitnej regulácie investičných produktov založených na poistení, zavedenia regulácie krížového predaja, podrobnejšej úpravy cezhraničných služieb a sprísnenia udeľovania sankcií. Úprava sa vzťahuje tak na finančných agentov, ako aj na poisťovne a ich zamestnancov.

Účinnosť novely je navrhnutá od 23. februára 2018.
Novela zákona o bankách – prvé čítanie
Novela zákona o bankách prináša okrem iného aj zmeny vo financovaní hypotekárneho bankovníctva. Vydávanie hypotekárnych záložných listov by sa totiž malo nahradiť krytými dlhopismi. Celková hodnota uvedených dlhopisov by mala byť krytá podkladovými aktívami, ktorými sú hypotekárne úvery. To by podľa ministerstva financií malo napomôcť stabilite financovania bánk, zároveň by to malo prispieť k rozvoju slovenského kapitálového trhu a posilniť by sa mala aj ochrana a právna istota investorov.

Čítajte aj:

Súčasná právna úprava vydávania hypotekárnych záložných listov ako zdroja financovania hypotekárnych úverov pochádza ešte z roku 1996. Hoci v čase svojho vzniku bola podľa rezortu financií pomerne progresívna a odôvodnená v kontexte vznikajúceho hypotekárneho trhu, v súčasnosti už do veľkej miery nevyhovuje rozvoju trhu s úvermi na bývanie. Nezodpovedá ani zmeneným ekonomickým a legislatívnym podmienkam na Slovensku a EÚ.

Účinnosť novely je navrhnutá od 15. decembra 2017 okrem viacerých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, resp. ešte neskôr.
Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách – druhé čítanie
Novelou sa do slovenského právneho poriadku preberajú nové európske pravidlá označované ako balík MiFID II a vzťahujú sa na trhy s cennými papiermi, investičných sprostredkovateľov a miesta obchodovania.

Nový rámec vyžaduje, aby miesta obchodovania a systematickí internalizátori poskytli príslušným orgánom referenčné údaje o finančnom nástroji, v ktorých sa jednotným spôsobom opisujú charakteristiky každého finančného nástroja podliehajúceho pôsobnosti balíka. „S cieľom zbierať údaje efektívnym a harmonizovaným spôsobom sa vypracovala aj novú infraštruktúra zberu údajov a zavádza sa regulácia nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov,“ uvádza rezort financií.
Návrh poslancov hnutia Sme Rodina – Boris Kollár Milana Krajniaka, Petra Pčolinského a Adriany Pčolinskej na zmenu zákona o dani z príjmov – prvé čítanie
Opoziční poslanci navrhujú zmeniť systém zdaňovania firiem. Novelou chcú zaviesť pre firmy rovnú daň vo výške 19 percent, ale zároveň 33 percentnú daň pre oblasť poisťovníctva a zaisťovníctva, verejného zdravotného poistenia, elektronických komunikácií, farmácie, verejných vodovodov a verejných kanalizácií, leteckej dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti, banky alebo pobočky zahraničných bánk a 50 percentnú daň pre výrobcov energetiky a prevádzkovateľov mýta.
Účinnosť novely je navrhnutá od 1. januára 2018.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRNR SR Národná rada Slovenskej republiky