ŠPECIÁL: Pravidlá pre získanie spotrebiteľského úveru sa od januára upravia

Peniaze euro bankovky
Ilustračné foto. pixabay.com

Finančné domy budú povinné zohľadňovať možný dopad budúceho navýšenia úrokovej sadzby na úveroch, spotrebiteľom musí po odrátaní výdavkov z ich čistého príjmu zostať k dispozícii aj tzv. rezerva.

Pravidlá poskytovania spotrebiteľských úverov sa od januára zmenia. Národná banka Slovenska predložila do pripomienkového konania návrh opatrenia. Ustanovujú sa ním podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Nadväzuje na už vydané a platné odporúčanie Národnej banky Slovenska z roku 2014, pričom v nadväznosti na toto odporúčanie bolo vydané aj opatrenie Národnej banky Slovenska z roku 2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie.

“Vydanie ďalšieho opatrenia platného aj pre oblasť spotrebných úverov preto vnímame ako logický krok, ktorým centrálna banka reaguje na potenciálne riziká v súvislosti so zrýchľovaním tempa rastu úverov domácnostiam. Poštová banka vývoj legislatívy pozorne monitoruje a je pripravená implementovať zmeny vyplývajúce z definitívnej verzie legislatívy,“ uviedla riaditeľka odboru retailových produktov v Poštovej banke Melinda Burdanová.
Vymedzenie metodiky
Prínos daného opatrenia Poštová banka vidí najmä v presnejšom vymedzení metodiky pri výpočte ukazovateľa schopnosti splácať úver, ako aj v ujasnení požiadavky na predkladanie dokladov a overovanie údajov o príjmoch spotrebiteľa. Ako uviedol výkonný riaditeľ portálu FinancnyKompas.sk Maroš Ovčarik, banka môže uznávať všetky platby, ktoré sú klientovi pripísané na bankový účet v priebehu mesiaca. “To dáva oprávnenie bankám aj nebankám akceptovať aj príjmy na účte a nemusia vždy žiadať potvrdenia o príjme, prípadne daňové priznania,“ skonštatoval Ovčarik.

Spotrebiteľov sa opatrenie môže podľa Burdanovej dotknúť najmä v tom, že banky budú povinné podľa nových pravidiel zohľadňovať možný dopad budúceho navýšenia úrokovej sadzby na poskytnutých úveroch a testovať ich vplyv na schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. “O dve percentá sa navyšuje pri hodnotení klientovho príjmu úroková sadzba tých úverov, ktoré majú variabilnú úrokovú sadzbu, ktorá sa môže počas splatnosti spotrebného úveru zmeniť. Aby mal klient rezervu, ak sa v budúcnosti začnú úrokové sadzby zvyšovať,“ doplnil Ovčarik.

Opatrenie rovnako ukladá, že spotrebiteľom musí po odrátaní výdavkov z ich čistého príjmu zostať k dispozícii tzv. povinná rezerva. “Tak ako pri hypotékach, aj pri spotrebných úveroch bude potrebné z disponibilného príjmu odpočítať nielen životné minimum, všetky iné záväzky, ale aj rezervu vo výške 20 %. Pre rezervu sú v zákone aj výnimky, kedy ju klient nemusí mať. Konkrétne, ak celkový súčet zostatkov úverov nie je vyšší ako 12-násobok celkových čistých príjmov,“ uviedol Ovčarik.
Vplyv pre nízkopríjmových ľudí
Tieto pravidlá môžu pre niektorú skupinu klientov znamenať podľa Burdanovej sprísnenie podmienok pre poskytnutie úveru. Podľa Ovčarika sa to dotkne hlavne nízkopríjmových ľudí ako aj tých, ktorí sú významnejšie zadlžení. Tých, ktorých celkový súčet zostatkov úverov je vyšší ako 12-násobok celkových čistých príjmov. “Pretože tí budú musieť mať hore uvedenú rezervu. Pričom práve spotrebné úvery sú častejšie čerpané ľuďmi s nižšími príjmami, prípadne viac zadlženými,“ dodal Ovčarik.

Avšak na druhej strane sa spotrebitelia podľa Burdanovej môžu tešiť na dostupnosť úverov z troch dôvodov:

1. Medzi bankami sa prakticky stratia rozdiely v posudzovaní bonity nových klientov – t.j. banky budú mať stanovenú jednotnú metodiku výpočtu ukazovateľa schopnosti splácať úver. Niektoré banky svoje úverové politiky poľavia, iné sprísnia, ale vo všetkých inštitúciách bude mať klient pre poskytnutie úveru takmer rovnaké pravidlá.

2. Banky budú môcť svojim najlepším klientom s príjmom stanoviť benevolentnejšie podmienky pre poskytnutie predschváleného úveru – t. j. klient, ktorý banke preukáže svoju spoľahlivosť, získa okrem na mieru šitej ponuky finančných služieb aj možnosť predschváleného úveru, ktorý bude dostupný „na jeden klik“. Banky sa v tom budú stále zlepšovať.

3. Banky budú môcť najlepších klientov iných bánk preniesť k sebe za lepších podmienok, ako dávajú bežne novým klientom, ktorí si prídu požičať – t.j. ak klient spláca svoj záväzok v inej banke zodpovedne bez omeškania a iná banka mu vie ponúknuť výhodnejšie podmienky, opatrenie NBS umožní klientovi prenesenie tohto úveru do inej banky bez prekážok.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom