ŠPECIÁL: Strany sľubujú aj štátnu banku či hypotekárne prázdniny

Street sign 141396_1280.jpg
Ilustračný obrázok. pixabay.com

Pripravili sme prehľad vybraných ekonomických opatrení, ktoré chcú strany v prípade úspešných volieb presadiť v rokoch 2016 až 2020.

Politické strany necelý mesiac pred parlamentnými voľbami zverejnili svoje volebné programy, s ktorými sa chcú uchádzať o hlasy voličov. Niektoré strany si pre voľby, ktoré sú vypísané na sobotu 5. marca, pripravili konkrétne volebné programy s desiatkami opatrení, iné si zase vystačili iba so stručným zhrnutím priorít. V programoch tak môžeme nájsť napríklad návrh na zavedenie silnej štátnej banky a poisťovne od KSS, návrh na zrušenie podpory stavebného sporenia, ktorý presadzuje SaS či zámer zaviesť hypotekárne prázdniny od hnutia OĽaNO – NOVA.

Smer-SD
Smer-SD, ktorý je považovaný za najväčšieho favorita blížiacich sa volieb, zverejnil iba stručné priority programu strany na roky 2016 až 2020. V rámci ekonomickej oblasti chce strana „presadzovať ekonomiku, ktorá je vyvážená, podporujúca hospodársky rast a zachovavajúca zdravé verejné financie, ako aj férové a dôstojné podmienky zamestnancov v pracovných vzťahoch“. Rovnako Smer avizuje, že ak bude súčasťou budúcej vlády, bude presadzovať „zvyšovanie životnej úrovne ľudí ďalším znižovaním mierny nezamestnanosti, zvyšovním minimálnej mzdy a rastom príjmov ľudí s nižšími príjmami ako aj dôchodcov a mladých rodín“.

Sloboda a Solidarita
Strana SaS chce po voľbách vrátiť rovnú daň z príjmov na úroveň 19 %, a to už od začiatku budúceho roka. Rovnako plánuje znížiť sadzbu rovnej dane z príjmov na úroveň 15 %, a to k začiatku roka 2019. Okrem toho chcú liberáli zrušiť daňové licencie, zjednodušiť podávanie daňových priznaní pre rezidentov, ktorí nemajú na Slovensku príjmy či umožniť znížiť základ dane o pokuty, ktoré boli vyrubené v rámci podnikateľskej činnosti.
Jednou z hlavných priorít strany je zavedenie odvodového bonusu, ktorým chce nahradiť aj minimálnu mzdu. Nahradiť chce SaS aj gastrolístky a to peniazmi. V programe liberálov je možné nájsť napríklad aj zámer zrušiť podporu stavebného sporenia.
Do konca volebného obdobia chce SaS taktiež dosiahnuť štrukturálne vyrovnaný rozpočet verejnej správy a verejný dlh znížiť pod prvé sankčné pásmo zákona o rozpočtovej zodpovednosti, čo je dnes 50 % hrubého domáceho produktu.

Sieť
Sieť chce presadiť zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných predstaviteľov za nezákonné používanie verejných zdrojov a zavedenie zásady dobrého hospodára ako základného kritéria pre posudzovanie porušenia zákonnosti. Rovnako chce strana presadiť protischránkový zákon, ktorý zakáže firmám s neznámym alebo nepreukázaným vlastníctvom akékoľvek obchody so štátom, nielen vo verejnom obstarávaní, ale aj pri eurofondoch, dotáciách, predaji a kúpe majetku a akejkoľvek inej transakcii štátu.
Do roku 2020 chce Sieť zjednodušiť daňový systém a znížiť daň z príjmov pre všetky pracujúce rodiny. Taktiež chce znížiť počet sadzieb a výnimiek a odstrániť anomálie. „Zásadné zníženie komplikovanosti daňovej legislatívy a administratívy dosiahne #Sieť tým, že po profesionálnej príprave a konzultácii s podnikateľmi bude prijatý nový, jednoznačne formulovaný zákon o dani z príjmu,“ avizuje strana. Sieť chce taktiež zjednotiť výber daní a sociálnych odvodov. Následne pripraví zrušenie zdravotných odvodov, ktoré oddelí solidárny a individuálny balík v zdravotníctve, pričom solidárny balík bude platený z daní.

Most-Híd
Strana Most-Híd v pripravenej Občianskej vízii 2016 navrhuje napríklad zníženie administratívnej záťaže a daňovo-odvodového zaťaženia práce a podnikania. Chce presadiť návrat k rovnej dani z príjmov, zrušenie vyššej sadzby dane z príjmov fyzických osôb a zníženie dane pre právnické osoby na pôvodnú úroveň. Rovnako strana avizuje zrušenie daňových licencií, zdravotných odvodov z dividend a osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. „Budeme podporovať zjednodušenie administratívy: jednotný výber daní a odvodov, jedno (daňovo-odvodové) priznanie, kontakt na jednom mieste, jeden spoločný vymeriavací základ,“ vymenúva Most-Híd.
V pripravenom programe strana navrhuje aj zaviesť odvodovú odpočítateľnú položku pre nízkopríjmové skupiny, čím sa má vytvoriť priestor na zvýšenie čistého príjmu podpriemerne zarábajúcich ľudí a na zníženie mzdových nákladov zamestnávateľov. Most trvá aj na posilnení druhého dôchodkového piliera. Výška odvodov, ktoré smerujú do druhého piliera, má byť podobná ako pred výrazným znížením v roku 2012, to znamená zodpovedať 9 % odvodov v starom systéme. V sociálnom systéme navrhuje strana rozšíriť adresnosť a obmedziť univerzálne prerozdeľovanie.

SDKÚ-DS
SDKÚ-DS vo svojom programe avizuje, že má v pláne posilniť živnostnícky stav. Chce zrušiť nezmyselné povinnosti a byrokraciu najmä pre malých živnostníkov o 30 % v podobe rôznych výkazov, prihlášok a poplatkov a zaviesť jednu platbu štátu. Rovnako chce zrušiť daňové licencie a odvody budú platiť živnostníci v závislosti od príjmu.
Ďalšou z priorít strany je aj zníženie odvodového zaťaženia o 10 %, čím vzrastú mzdy zamestnancom o rovnaké percento. „Ak má zamestnanec aj živnosť, zo živností bude platiť len dôchodkové sporenie v závislosti od výšky príjmu pochádzajúceho z podnikania. Učitelia budú počas letných prázdnin dostávať mzdu ako keby učili. Malé a stredné firmy budú daňovo zvýhodňované podľa rebríčka. Zavedieme 19 % rovnú daň,“ avizuje SDKÚ-DS.
Štátnu podporu rodín (suma príspevkov, prídavkov a daňových úľav) chce strana nahradiť rodinnými účtami. „Rodina sa rozhodne kedy a koľko si z rodinného účtu vyberie na účely vzdelávania alebo sociálnej starostlivosti,“ spresňuje strana. SDKÚ-DS chce presadiť aj vybudovanie 1 000 nájomných bytov ročne vo vybraných regiónoch pre mladých ľudí do 35 rokov.

SKOK!
Skok pripravil v rámci programu Singapur 100 opatrení na zníženie nezamestnanosti, byrokracie, podporu podnikania a pre vyššie platy.
Strana chce napríklad zrušiť daň zo straty – teda daňové licencie a chce zaviesť daňovo-odvodový paušál pre živnostníkov. „Namiesto vedenia účtovníctva a platenia rôznych daní a odvodov budú drobní podnikatelia s obratom do približne 20 tisíc eur ročne platiť len jeden výhodný daňovo-odvodový paušál, bez povinnosti viesť podrobné účtovníctvo,“ avizuje SKOK.
V rámci programu chce strana zjednotiť maximálne stropy a vymeriavacie základy pre dane a odvody, znížiť odvody zamestnancov, zrušiť koncesionárske poplatky či znížiť DPH na všetky potraviny. SKOK chce presadiť aj zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb zo súčasných 22 %. „Navyše, okrem benefitu zo zníženej sadzby bude môcť firma rozdeliť ďalšie jedno percento zisku zamestnancom,“ navrhuje strana.

SNS
Národniari chcú zaviesť centrálny výber daní, odvodov a ciel, čím chcú podporiť efektívnejšiu správu verejných zdrojov a to prostredníctvom konsolidačných procesov a zníženia administratívnych nákladov. „Zásadným znížením subjektívneho vyhodnocovania daňových povinností a práv limitujeme daňové úniky a daňovú trestnú činnosť, osobitne v oblasti DPH,“ avizuje strana. SNS chce taktiež znížiť dane z príjmov fyzických a právnických osôb na úroveň 19 % a taktiež znížiť sadzbu DPH na úroveň 10 % pre všetky slovenské potravinárske výrobky z dvora a na služby v cestovnom ruchu a kúpeľníctve.
Rovnako SNS avizuje zrušenie daňových licencií, povinnosti odberateľa platiť DPH za dodávateľa, ktorý ju nezaplatil, povinnosti platby zábezpeky pri registrácii platcu DPH a chce zrušiť napríklad aj zdravotné odvody z dividend. Pre živnostníkov chce SNS zrušiť povinné minimálne odvody. Ďalšie opatrenia chce strana presadiť voči veľkým firmám. „Prijmeme zákon o zdanení monopolov a bánk a zavedieme osobitné zdanenie do výšky minimálne 6 %, lebo predovšetkým banky a telekomunikačné spoločnosti dlhodobo zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu v neprospech svojich klientov, čiže občanov, malých i stredných podnikateľov a živnostníkov,“ plánuje SNS, ktorá chce zaviesť aj osobitnú daň z obratu obchodných reťazcov minimálne 6 %.

KDH
KDH chce pokračovať v ozdravovaní hospodárenia štátu opatreniami, ktoré majú priniesť Slovensku udržateľný rast a prosperitu. Teda nie cez zvyšovanie daňového zaťaženia, ale šetrením na ministerstvách a účinným bojom s korupciou a s veľkými podvodníkmi s DPH. Hnutie chce okrem iného napríklad podporiť skoré dokončenie implementácie programu UNITAS, ktorý má za úlohu zabezpečiť jednotný výber daní, ciel a odvodov. „Zároveň tým vytvoríme priestor pre zníženie daňovo – odvodového zaťaženia ľudí na Slovensku, čo je naším cieľom,“ avizuje KDH.
Kresťanskí demokrati navrhujú aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane o 560 eur ročne. Taktiež chcú presadiť, aby si dôchodcovia mohli privyrábať do 200 eur mesačne bez toho, aby im na to siahol štát. Pre študentov chce KDH presadiť, by si mohli cez letné prázdniny zarobiť dvojnásobok toho, čo cez školský rok. Znamenalo by to nárast možnosti zarobiť si bez odvodov z 200 na 400 eur počas júla a augusta. Pre nezamestnaných hnutie navrhuje, aby si mohli privyrábať do 200 eur mesačne bez toho, že by boli vyradení z evidencie alebo prišli o pomoc od štátu.
KDH chce v prípade úspechu vo voľbách presadiť návrat k rovnej dani a postupne znížiť korporátnu daň na rovnú sadzbu 18 %, rovnako chce zrušiť aj daňové licencie. Živnostníkom chce hnutie umožniť predplatiť si daň a odvody vopred, čo by ich odbremenilo od byrokracie.

OĽaNO – NOVA
Hnutie chce po voľbách zvýšiť daňový bonus na dieťa na 500 eur a znížiť DPH na všetky potraviny. Zdroje na tieto opatrenia chce získať vďaka špeciálnemu odvodu z energetických monopolov. „Od týchto subjektov by sme dokázali vybrať až 189 miliónov eur, ktoré by sme použili na spomínaný daňový bonus a nižšie potravinové DPH,“ avizuje hnutie.
V rámci podpory malých a stredných podnikov chce OĽaNO – NOVA zvýšiť dane 100 najväčším monopolom a znížiť ich malým a stredným firmám. „Zavedieme podnikateľskú daň do 16 %, daň pre oligopoly do 33 % a daň pre monopoly do 50 %. Znížime ceny energií. Živnostníci budú môcť využiť jednoduché koncesie – 1 dokument, 1 platba, nijaká ďalšia byrokracia. Pre regióny juhovýchodného Slovenska, najťažšie postihnuté nezamestnanosťou, zavedieme možnosť dvojnásobného daňového odpočtu osobných výdavkov,“ avizuje hnutie. Okrem iného chce do praxe uviesť napríklad aj hypotekárne prázdniny, aby rodič dieťaťa do troch rokov mohol požiadať banku o plný odklad splátok hypotéky.

Kotleba – ĽS Naše Slovensko
Strana cestu k prosperite vidí podľa zverejneného programu v rozumnom hospodárení a nie v neustálom zvyšovaní daní. Prehodnotiť preto chce štátne výdavky s cieľom prijať vyrovnaný štátny rozpočet. „Sociálnu politiku postavíme na princípe zásluhovosti a odstránime zvýhodňovanie nielen cigánskych príživníkov pred slušnými ľuďmi. Parazitom, ktorí odmietnu pracovať, nedáme zadarmo vôbec nič – žiadne domy, dávky, ani príspevky,“ uvádza strana. Platy politikov a vysokých štátnych úradníkov chce stanoviť v závislosti od minimálnej mzdy. „Minimálnu mzdu a najnižší dôchodok určíme v závislosti od odpracovaných rokov a náročnosti práce. Dôchodkový vek ústavným zákonom stanovíme na 60 rokov. Odstránime zvýhodňovanie zahraničných podnikateľov pred slovenskými a zavedieme zníženú sadzbu DPH na úrovni 10 % na produkty slovenských výrobcov,“ avizuje ďalej Kotleba – ĽS Naše Slovensko.

KSS
Strana chce napríklad v rámci stanovených priorít doplniť slovenský finančný systém o silnú štátnu banku a štátnu poisťovňu, aby „bola zabezpečená pluralita, konkurencia a aby boli naši občania chránení pred ochudobňovaním“. „Vytvorením zmiešaného hospodárstva, obnovením štátnych podnikov a bánk, podporou zamestnaneckých podnikov, obecných sociálnych podnikov, malých a stredných podnikov, odstránením zahraničnej ekonomickej okupácie, znížením zadlženia republiky a pracujúcich nastolíme demokraciu pre vykorisťovanú väčšinu,“ avizuje vo svojom volebnom programe KSS.

Sme rodina – Boris Kollár
Hnutie Borisa Kollára chce zaviesť daňovú spravodlivosť. Zamestnaní ľudia by mali podľa návrhu hnutia platiť nízku rovnú daň na úrovni 16 percent. Malí a strední podnikatelia by mali platiť rovnú daň zo zisku takisto na úrovni 16 percent. Rovnakú daň by mali platiť aj veľké firmy, ktoré reálne niečo produkujú a zamestnávajú ľudí.
Firmy podnikajúce na základe licencie od štátu, takzvané oligopoly, by mali platiť približne dvojnásobnú daň vo výške do 33 percent. Patria sem napríklad banky, poisťovne, pôžičkárne alebo telekomunikační operátori. Monopoly by pritom mali platiť ešte vyššiu daň zo zisku, a to vo výške do 50 percent.
„Malí a strední podnikatelia s obratom do 100 tisíc eur ročne budú môcť všetky svoje daňové a odvodové povinnosti voči štátu zaplatiť paušálnou platbou za podnikateľskú licenciu. Navyše nebudú musieť viesť zložité účtovníctvo, ale iba evidovať svoje príjmy, výdavky, prijaté a vydané faktúry,“ avizuje hnutie Sme rodina – Boris Kollár.

Šanca
Šanca navrhuje zaviesť do legislatívy a praxe štatút mikropodnikania a mikropodnikateľa, ktorý bude môcť využívať fyzická osoba s príjmom z podnikania do 5 000 eur za rok. Za jednorazový ročný paušál tak budú môcť legálne podnikať ľudia, ktorí sa doteraz nachádzali v šedej ekonomickej zóne.
V prípade živnostníkov navrhuje Šanca zrušiť povinnosť viesť účtovníctvo a nahradiť ho chce povinnosťou vedenia evidencie príjmov a výdavkov. Pre živnostníkov a podnikateľov, ktorí sú zamestnávateľmi, navrhuje strana taktiež zaviesť zjednodušenie súčasných výkazov a úhrad za zamestnancov modelom jedna platba, jeden úrad. „Zavedieme razantné opatrenia proti daňovým únikom, zjednotíme výber daní, zavedieme rovnakú sadzbu dane z príjmov pre fyzické aj právnické osoby, postupne budeme znižovať dane v závislosti od výkonu ekonomiky a hospodárenia štátu,“ avizuje Šanca, ktorá chce napríklad zrušiť aj daňové licencie či zdravotné odvody z podielov na zisku.

SMK
Strana maďarskej komunity navrhuje vo svojom programe špeciálne rezortné dane pre vysoko ziskové obchodné činnosti, ako napríklad maloobchod prevádzkovaný na rozsiahlejších obchodných plochách, telekomunikácie, finančné a poisťovacie služby. „V prípade bánk navrhujeme zvýšenie už jestvujúceho daňového zaťaženia, pretože ich zisky aj popri súčasnom daňovom zaťažení značne narastajú,“ avizuje strana s tým, že chce presadiť trojsadzbový systém dane z príjmov právnických osôb. Súbežne s týmto odstupňovaním by strana zúžila zoznam odpočítateľných položiek, znižujúcich základ dane. Registračnú daň, čiže minimálnu daň právnických osôb, by ponechala.
V prípade dane z príjmov fyzických osôb by SMK do daňového základu vo výške 38,4-násobku životného minima zaviedla 10 percentnú daňovú sadzbu, do výšky 115,2-násobku životného minima by ponechala 19 percentnú daňovú sadzbu, nad týmto limitom by bola daňová sadzba 25 percentná. „V záujme zlepšenia odvodovej disciplíny sa zasadzujeme za postupné zníženie odvodov za zamestnancov malých a stredných podnikateľov na 30 percent do konca volebného obdobia,“ uvádza SMK. Strana taktiež navrhuje aj rozšíriť zoznam základných potravín zaťažených 10-percentnou DPH a v prípade liekov považuje za prijateľnú 5-percentnú sadzbu dane. „Potraviny a oblečenie pre batoľatá by sme takisto zaťažili 5 percentnou DPH,“ dodáva.

Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
Strana si za svoje priority určila podporu rastu hospodárstva, zlepšenie podnikateľského prostredia, pričom pozornosť chce zamerať predovšetkým na malé a stredné podniky a zlepšovanie podmienok pre SZČO a celkovo strednú vrstvu.
Strana vo svojom programe uvádza napríklad tieto opatrenia:

  • znížime odvodové zaťaženie o 10 %,
  • zmeníme štruktúru daní a nahradíme výpadok príjmu zo znížených odvodov obrátkovou zrážkovou mikrodaňou vo výške 0,1% z bezhotovostnej platby, platenou príjemcom platby,
  • zavedieme rovnú daň vo výške 15 %,
  • zrušíme daňové licencie,
  • zastavíme každoročné zvyšovanie odvodov SZČO,
  • umožníme platbu DPH až po prijatí úhrady za vystavenú faktúru v súlade so smernicou EÚ až do výšky obratu firmy 500-tisíc eur,
  • skrátime dobu odpisovania investícií,
  • zákonník práce upravíme tak, aby pomáhal pri tvorbe nových pracovných miest a podporoval rast ekonomiky,
  • pre zamestnancov bez odbornej kvalifikácie, t.j. len so základným stupňom vzdelania zrušíme minimálnu mzdu, aby sa mohli zamestnať aj za nižšiu mzdu, ale bez straty nároku na sociálne dávky.

Podrobnosti o programoch jednotlivých strán si môžete prečítať po kliknutí na názov strany:

Smer-SD, Sloboda a Solidarita, Sieť, Most-Híd, SDKÚ-DS, SKOK!, SNS, KDH, OĽaNO – NOVA, KSS, Kotleba – ĽS Naše Slovensko, Sme rodina – Boris Kollár, Šanca, SMK, Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom