ŠPECIÁL: V budúcom roku by sa klienti mali dozvedieť o zložkách poistného

Dokumenty, zmluva
Ilustračné foto. pixabay.com

Formuláre, tak ako sú navrhnuté, neprinesú podľa poisťovní klientom žiadnu zmysluplnú informáciu.

V budúcom roku by sa klienti komerčných poisťovní mali dozvedieť, aké sú jednotlivé zložky poistného. Počíta s tým vyhláška Ministerstva financií SR, ktorou ustanovuje vzor informačného formulára. Cieľom je podľa rezortu zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov spojených s poskytovaním poistných produktov.

„Takáto jasná a zrozumiteľná informácia pomôže klientom pochopiť, komu platia, za čo platia a koľko platia z celkovej sumy poistného,“ uviedlo ministerstvo. Vyhláška nadväzuje na novelu zákona o poisťovníctve z júna 2018, ktorou sa ministerstvo rozhodlo pristúpiť k regulácii odkupných hodnôt v prvých troch rokoch poistenia.

Tri druhy formulárov

Vzhľadom na rôznorodosť poistných produktov a rôznu štruktúru zložiek poistného je podľa rezortu financií potrebné upraviť tri typy informačných formulárov. Prvý informačný formulár sa týka jednotlivých zložiek poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi.

Druhý formulár sa týka produktov, ktoré nie sú spojené s investičnými fondmi. Tretí vzor informačného formulára sa týka jednotlivých zložiek poistného v neživotnom poistení, kde by mala byť definovaná aj úhrada ostatných nákladov, daňových a odvodových povinností poisťovateľa a zisk poisťovateľa.

Dotknutí formuláre spochybňujú

„Formuláre, tak ako sú navrhnuté, neprinesú klientom žiadnu zmysluplnú informáciu. Veríme, že ministerstvo financií bude v pripomienkovom konaní otvorené odbornej a korektnej diskusii,“ povedala generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková. Asociácia považuje navrhnutý obsah formulárov za veľmi problematický, pretože bude klientov viac zavádzať, ako informovať.

„Osobitne to platí pre investičné životné poistenia, kde môže byť formulár vyplnený iba s použitím fikcie, že počas dojednanej poistnej doby sa nezmení hodnota podielov. Klient teda dostane pri uzatváraní zmluvy prakticky nepoužiteľnú informáciu, pretože hodnota podielov sa mení zvyčajne každý pracovný deň. Podobne je tomu aj pri informácii o „sume určenej na sporenie“ v životnom poistení, keďže v poistení nejde o sporenie – tento pojem sa podľa NBS v poistení ani nesmie používať,“ konštatuje Žáková.

Náklady na úpravu IT systémov

Pre poisťovne je podľa Žákovej zložité vyplniť formulár navrhnutým spôsobom, pretože v takejto štruktúre jednotlivé položky poistného pri konkrétnej zmluve nesleduje. Preto by museli pomerne zložitým spôsobom meniť svoje informačné systémy a zvyšovať tak svoje náklady. „Odhad predkladateľa, že náklady budú minimálne a čas na vyplnenie maximálne desať minút, je nereálny,“ varuje Žáková.

Už teraz klient dostáva okrem poistnej zmluvy a všeobecných poistných podmienok viacero informačných formulárov, ktoré už podobné informácie obsahujú. „Duplikovanie formulárov podľa našej skúsenosti klienta v konečnom dôsledku obťažuje a zahlcuje,“ myslí si Žáková.

„Ako duplicitné vnímam vykazovanie nákladov na uzavretie poistenia, ktoré už dnes zákon pri sprostredkovaní poistenia vyžaduje. Podobne duplicitné je rozdelenie sumy určenej na sporenie a na poistnú zložku, ktoré je definované v každom poistení so sporiacou zložkou,“ doplnil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Porušenie hospodárskej súťaže

Poisťovne budú prostredníctvom formulárov informovať o svojej stratégii pri cenotvorbe, čo je podľa poistnej asociácie v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. „Preto očakávame, že sa o tento návrh bude zaujímať aj Protimonopolný úrad,“ pokračovala Jozefína Žáková. Navyše, žiadne iné podnikateľské subjekty, dokonca ani subjekty s monopolným alebo významným postavením, obdobnú povinnosť informovať o jednotlivých zložkách svojej ceny podľa poistnej asociácie nemajú. „To považujeme za diskriminačné,“ dodala Žáková.

Navrhovaný formulár podľa Búlika reálne nezvyšuje prehľadnosť informácií pre klienta o rozdelení sumy poistného na sporenie, samotné poistenie a náklady na sprostredkovanie. Tieto informácie už totiž klienti od sprostredkovateľov podľa Búlika dostávajú. „Navyše, existuje oprávnená obava, že formulár nebude možné pri poistení so sporiacou zložkou investovanou do investičných fondov relevantne vyplniť,“ dodal Búlik.

Vplyv na finančných agentov

Ako reagovala Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, uvedená vyhláška sa dotkne aj finančných agentov. „Zámer ministerstva, aby ľudia dostávali jasné a zrozumiteľné informácie, je správny. Avšak v tej podobe, v akej ich navrhuje ministerstvo, vidíme niekoľko komplikácií, ktoré by mohli mať negatívny dopad na proces distribúcie poistných produktov,“ upozorňuje predseda predstavenstva asociácie Martin Lancz.

Komplikácie asociácia sprostredkovateľov vidí v časti “predpokladaná suma nákladov na uzavretie poistenia“, ktorá predstavuje kalkulované obstarávacie náklady na uzavretie poistnej zmluvy. Za obstarávacie náklady na uzavretie poistnej zmluvy sa podľa definície ministerstva považujú všetky náklady vynaložené na uzavretie poistnej zmluvy. Ide napríklad o odmenu hradenú finančným agentom, príslušnú časť mzdových nákladov na zamestnancov poisťovateľa vykonávajúcich predaj poistenia v rámci zamestnaneckého pomeru, náklady na marketing, či administratívne náklady.

Niektoré náklady sú však podľa Lancza vysoko flexibilné a ich výška sa v krátkom čase môže rýchlo meniť. „Metodika a výpočet týchto nákladov tak, aby odrážali reálny stav v reálnom čase pri podpise zmluvy, môže byť veľmi komplikovaný proces a práve to je téma, o ktorej chceme s ministerstvom a poisťovňami diskutovať a hľadať optimálne riešenie. A ja pevne verím, že sa nám ho podarí nájsť,“ dodal Lancz.

Ministerstvo je ochotné diskutovať

Čo sa týka návrhu rezortu financií na formuláre o zložkách poistného, je ministerstvo ochotné o prípadných zmenách po vyhodnotení pripomienok diskutovať. „Zároveň však treba doplniť, že trváme na tom, že formuláre majú zabezpečiť pre klientov väčšiu transparentnosť a klienti majú právo vedieť, z akých zložiek sa skladá cena, ktorú majú poisťovni zaplatiť za ten ktorý produkt,“ dodáva ministerstvo financií.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom