ŠPECIÁL: V budúcom roku by už mali finanční agenti informovať o svojich províziách

Zmluva podpis dokumenty
Ilustračné foto. pixabay.com

Povinnosť informovať o odmene sa dotkne viac ako 12 tisíc finančných agentov v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

V budúcom roku by sa úveroví klienti mohli dozvedieť o tom, aká je provízia finančného poradcu za sprostredkovanie spotrebiteľského úveru. Počíta s tým vyhláška Ministerstva financií SR. Cieľom úpravy je podľa rezortu financií zvýšiť transparentnosť pri sprostredkovaní spotrebiteľských úverov a tým zvýšiť aj informovanosť spotrebiteľa o odmene, ktorá je vyplácaná sprostredkovateľovi pri poskytnutí konkrétneho spotrebiteľského úveru. Vyhláška sa týka viac ako 12 tisíc finančných agentov v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Formulár navyše

Sprostredkovateľ by tak mal byť povinný predložiť spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy o spotrebiteľskom úvere súhrnnú informáciu k sprostredkovanému úveru obsahujúcu názov veriteľa a informáciu o výške jeho odmeny sprostredkovateľa. Čiže formulár by mal obsahovať údaje o veriteľovi, ako aj výšku spotrebiteľského úveru, odmenu finančného agenta pri sprostredkovaní a percentuálny podiel odmeny agenta pri sprostredkovaní úveru z celkovej výšky tohto úveru.

Ministerstvo financií vo svojej dôvodovej správe k novele uvádza, že predpokladá negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Bližšie však neobjasňuje, aké konkrétne negatívne vplyvy má na mysli. Každý finančný sprostredkovateľ je už v súčasnosti povinný každého klienta informovať v priebehu finančného sprostredkovania o mnohých skutočnostiach a povinnostiach vyplývajúcich nielen zo zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, ale aj z osobitných predpisov, ktoré sa pri finančnom sprostredkovaní uplatňujú.

Klienti sú zahltení informáciami

„Myslíme si, že pokiaľ je zámerom zákonodarcu poskytovať klientovi komplexné a zrozumiteľné informácie súvisiace so sprostredkovávanou finančnou službou, bolo by najskôr vhodné zanalyzovať a prípadne zjednodušiť tie informačné povinnosti, ktoré už v súčasnosti finanční sprostredkovatelia a inštitúcie majú, a následne zavádzať ďalšie,“ skonštatoval predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) Martin Lancz.

Prax podľa Lancza ukazuje, že klienti sú v súčasnosti zahltení veľkým množstvom ťažko čitateľných informácií vyplývajúcich zo zákona a tento stav generuje riziko, že niektorí neporozumejú zásadným charakteristikám, prípadne rizikám daného produktu. „Je to dôsledok nielen zložitej administratívy, ale aj nízkej úrovne finančnej gramotnosti, ktorú niektorí klienti majú a ktorú sa my ako asociácia a členovia našej asociácie snažíme síce zvyšovať cez rôzne vzdelávacie a verejnoprospešné projekty, ale ide o dlhodobý proces,“ skonštatoval Lancz.

„Zvyšovanie informovanosti klientov vo finančnom sektore je rozhodne dôležité a OVB ho jednoznačne podporuje. Napríklad písomný protokol o finančnom sprostredkovaní sa v praxi jednoznačne osvedčil ako prínos nielen pre klienta, ale aj pre samotného sprostredkovateľa. Dokladuje totiž všetky poskytnuté informácie a poučenia, ktoré klienti niekedy nerešpektujú a následne sa svoju nespokojnosť s výsledkom snažia preniesť na sprostredkovateľa,“ povedal finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Neúmerná zadlženosť Slovákov

Najväčším rizikom pri spotrebných úveroch je však podľa Búlika vzhľadom na ich masové využitie neúmerná zadlženosť Slovákov. Po sprísnení poskytovania hypoték sa spotrebné úvery začali vo veľkom používať na dofinancovanie úverov. To však ešte zhoršuje dlhy Slovákov a vystavuje ich väčšiemu riziku. Pritom cieľom regulácie hypoték bolo obmedziť rizikovosť zadlženia medzi obyvateľmi. „To sa však zjavne nedarí. A táto novela na tom, žiaľ, nič nezmení,“ poznamenal Búlik.

Riešením, do ktorého sa žiaľ štát podľa Búlika vôbec nehrnie, je silná podpora sporenia viazaná na financovanie bývania. Namiesto toho platí od januára novela, ktorá ľudí odrádza od sporenia v stavebnom sporení. Čiže presne opačný krok. Pritom zvyšovanie úspor ľudí stabilizuje kompletne celý finančný sektor a takisto znižuje riziko ekonomických problémov ľudí pri najbližšej kríze. Podpora sporenia je krok, na ktorý by sa mala vláda čím skôr zamerať. „Povinné zverejňovanie provízie pri spotrebných úverov vnímame ako aplikovanie identickej regulácie ako v prípade hypoték a nemáme s ním žiadny problém,“ dodal Búlik.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom