Starobný dôchodok muža je v priemere 636 eur. Ako sú na tom ženy?

Dôchodcovia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Muži dostávajú starobné dôchodky takmer o štvrtinu vyššie ako ženy. Kým priemerná starobná penzia muža bola ku koncu februára tohto roka na úrovni 636 eur, ženy dostávali zo Sociálnej poisťovne starobný dôchodok v priemernej výške 518 eur.

Výraznejší rozdiel je medzi mužmi a ženami aj vo výške predčasného starobného dôchodku. Muži ku koncu februára poberali predčasnú starobnú penziu v priemernej sume 626 eur a ženy takmer 511 eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne za január a február tohto roka.

Pri priemernej výške invalidných dôchodkov sú rozdiely medzi mužmi a ženami menšie. Invalidná penzia muža ku koncu februára dosahovala v priemere 360 eur a invalidná penzia ženy 310 eur.

Vyššie starobné dôchodky mužov oproti ženám sa odrážajú aj na priemerných sumách pozostalostných penzií. Vdovy po úmrtí manželov dostávali ku koncu februára vdovské dôchodky v priemernej výške 323 eur, kým vdovci po úmrtí manželiek 263 eur.

Suma pozostalostných penzií totiž závisí od výšky dôchodku, ktorý zomretý manžel, resp. manželka poberali alebo na ktorý by mali nárok.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa