Štát si bude požičiavať aj v budúcom roku, v syndikovaných predajoch chce získať 4 miliardy eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Graf obchodovanie Wall Street
Foto: ilustračné, SITA/AP Photo/Richard Drew

Slovensko by malo v budúcom roku vydať minimálne tri nové emisie dlhopisov. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) totiž plánuje vydať novú 3-miliardovú emisiu dlhopisov so splatnosťou od 5 do 8 rokov, rovnako 3-miliardovú emisiu so splatnosťou 10 až 12 rokov a jednu 5-miliardovú emisiu so splatnosťou minimálne 19 rokov. Pri otváraní týchto línií dlhopisov pritom agentúra plánuje prostredníctvom syndikovaného predaja predať štátne bondy maximálne za 4 miliardy eur. Štát však nevylučuje, že v prípade potreby vydá aj ďalšie nové emisie dlhopisov. „Ďalšie línie dlhopisov môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov,“ uvádza v harmonograme emisií na budúci rok ARDAL.

Prefinancovať bude potrebné viac ako 10 miliárd

Syndikované predaje štátnych bondov by tak v budúcom roku mali pokryť len menšiu časť celkovej potreby financovania štátneho dlhu, ktorá sa podľa rozpočtu na rok 2021 predpokladá na úrovni 10,4 miliardy eur. Zvyšnú časť plánuje ARDAL pokryť predajom cenných papierov v aukciách, či cez vládne úvery. Okrem pripravovaných nových emisií štátnych dlhopisov bude mať štát v budúcom roku k dispozícii aj ďalších 11 už otvorených línií bondov v celkovej doposiaľ nevydanej sume takmer 14,3 miliardy eur.

ARDAL pritom plánuje aj budúci rok pokračovať v domácich aukciách štátnych dlhopisov raz mesačne, obvykle tretí pondelok v mesiaci. Rovnako pripúšťa, že tak ako v posledných mesiacoch môže v jeden aukčný deň ponúkať investorom viacero emisií dlhopisov. Agentúra dodáva, že pri rozhodovaní o výbere konkrétnych dlhopisov pre aukcie sa bude zohľadňovať najmä komunikácia s primárnymi dílermi. Jedinými mesiacmi, kedy štát aukciu dlhopisov zatiaľ neplánuje, sú letné mesiace júl a august a taktiež december. V prípade potreby sa však aj v týchto mesiacoch môžu aukcie uskutočniť.

Využívať sa budú aj pokladničné poukážky

Okrem dlhopisov chce štát na financovanie svojho dlhu v budúcom roku využívať aj štátne pokladničné poukážky. V roku 2021 ARDAL do vlastného portfólia plánuje vydať dve nové emisie poukážok so splatnosťou 364 dní, každú v celkovej hodnote 1 miliarda eur. „Emisie budú predávané formou konkurenčnej aukcie raz mesačne, každý štvrtý pondelok v druhom štvrťroku 2021 a na jeseň 2021,“ dodáva agentúra s tým, že v aukciách štátnych pokladničných poukážok môže pokračovať aj v ďalších mesiacoch roka v závislosti od finančných potrieb a podmienok na trhu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ARDAL Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity