Stopercentné čerpanie starých eurofondov presiahli skoro všetky programy, jeden stále ale výrazne zaostáva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, Slovensko
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

V čerpaní eurofondov v bývalom, ale stále neuzavretom, programovom období 2014 – 2020 sa nad stopercentnú úroveň pôvodne určených prostriedkov dostali takmer všetky z desiatich programov. Osem ju viac alebo menej výrazne presiahlo, jeden sa k nej veľmi priblížil a jeden zostáva hlboko pod čiarou.

Čerpanie eurofondov

Podľa podielu využívania starých eurozdrojov k 31. máju je na čele suverénne Integrovaný regionálny operačný program (IROP) s viac ako 116 %. Prijímatelia európskych peňazí v rámci neho na svoje projekty vyčerpali 2,25 miliardy eur, pričom alokácia má objem nad 1,9 miliardy eur.

Informácie o čerpaní fondov Európskej únie zverejnili Ministerstvo financií ako certifikačný orgán a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré eurofondy centrálne koordinuje.

S výrazným odstupom vo využívaní zdrojov EÚ nasledujú ďalšie programy. Cezhraničný program Interreg Slovensko – Česko dosiahol podiel cez 105 %, vyčerpal takmer 95 miliónov eur oproti vyčleneným 90 miliónom eur. Takmer 104,5-percentnú mieru zaznamenal program Ľudské zdroje, keď miesto takmer 3 miliárd eur minul cez 3,1 miliardy eur.

Objemovo najväčší program

Objemovo najväčší program Integrovaná infraštruktúra s podielom viac ako 103 % využil 6,2 miliardy eur, teda o takmer 200 miliónov eur navyše alokácie. Prvú päťku uzatvára program Kvalita životného prostredia so 102,6 % pri využití 2,9 miliardy eur, čo je v porovnaní s plánom viac o 74 miliónov eur.

Program Efektívna verejná správa mal ku koncu mája podiel čerpania necelých 102 % s vyčerpanými takmer 361 miliónmi eur, program Interreg Slovensko – Rakúsko skoro 101,5 % s bezmála 77 miliónmi eur, Technická pomoc viac ako 100 % so skoro 160 miliónmi eur. K hranici 100 % sa priblížil program Interract III s podielom 99,3 % a 39 miliónmi eur.

Jednoznačne najslabšiu úroveň čerpania má program Rybné hospodárstvo s takmer 54 %, pričom zo 7,7 milióna eur využil zhruba 4,2 milióna eur. Bilancia nezahŕňa Program rozvoja vidieka, ktorý pre predĺženie obdobia o dva roky možno implementovať do konca roka 2025.

730 miliónov eur

Ako už agentúra SITA informovala, schvaľovanie finančných prostriedkov EÚ v uplynulom období 2014 – 2020, ktoré sa priebežne uzatvára, k 31. máju dosiahlo objem 15,23 miliardy eur. Podiel tak predstavuje cez 105 % oproti celkovému záväzku desiatich programov vo výške 14,5 miliardy eur.

Vyčerpané eurozdroje tak vyčlenenú sumu presiahli o takmer 730 miliónov eur. Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostávalo predložiť na Európsku komisiu v roku 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 660,6 milióna eur v ôsmich programoch.

Najviac eurozdrojov ostáva deklarovať v programe Integrovaná infraštruktúra, a to zhruba 279 miliónov eur. Program Ľudské zdroje má predložiť výdavky za viac ako 168 miliónov eur, Kvalita životného prostredia cez 126 miliónov eur, IROP vyše 72 miliónov eur, Interreg Slovensko – Rakúsko 11,4 milióna eur, Rybné hospodárstvo 3,6 milióna eur. Interract III má predložiť 277-tisíc eur, Efektívna verejná správa viac ako 4,5-tisíca eur, zvyšné dva programy Technická pomoc a Interreg Slovensko – Česko už nepredkladajú žiadne výdavky.

Predĺžená lehota

Oprávnené obdobie 2014 – 2020 sa skončilo k 31. decembru 2023. Prijímatelia mali dovtedy uhradiť výdavky svojim dodávateľom, pričom v roku 2024 naďalej pokračuje spracovávanie týchto výdavkov na príslušných ministerstvách a na ministerstve financií. Výdavky mali byť prioritne deklarované v tomto roku, Európska komisia lehotu predĺžila až do 31. júla 2025.

Predbežná úroveň dosiahnutého čerpania bude známa po predložení posledných výdavkov na ministerstvo financií a ich zaslaní na Európsku komisiu najneskôr v apríli 2025. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia na základe predloženia záverečných žiadostí o platbu a záverečných účtov, ktoré budú predložené Európskej komisii.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaEurópska komisia (EK)MIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR