Nové hypotéky sú pre vyššie splátky rizikovejšie, v ohrození je najmä určitý typ klientov

Hypotéka, peniaze

Po roku a pol intenzívneho expanzívneho rastu vo finančnom sektore pribúdajú signály o zmene trendu finančného cyklu. Národná banka Slovenska (NBS) o tom informuje vo svojom komentári.

Väčšina sledovaných indikátorov hodnotiacich fázu finančného cyklu sa stále nachádza na alebo blízko pod úrovňou svojich historických hodnôt. Vo viacerých oblastiach je však možné pozorovať postupné uvoľnenie.

Zmiernenie rastu úverov

Okrem zmiernenia tempa rastu úverov domácnostiam a cien nehnuteľností sa zastavil pokles ukazovateľov rizikovej averzie bánk, keďže podiely zlyhaných úverov prestali klesať.

Rovnako ekonomický sentiment sa vplyvom udalostí od februára tohto roka výrazne ochladil. Jediná oblasť, kde bolo možné vidieť v treťom štvrťroku zvýšenie, je úverovanie podnikov.

Výhľad ďalšieho predpokladaného vývoja podľa NBS naznačuje, že ochladzovanie vo finančnom sektore by malo ďalej pokračovať. Bude naňho vplývať najmä zmierňujúci sa úverový rast a zmierňovanie tlakov na trhu nehnuteľností v kontexte rastúcich úrokových sadzieb.

Nové hypotéky sú rizikovejšie

Riziká spojené s vývojom cyklu by sa tak už v úverovom portfóliu bánk mali kumulovať pomalšie, ako tomu bolo v poslednom období. Na druhej strane, v dôsledku vyšších úrokových sadzieb sa niektoré úvery poskytujú pri vyššej zaťaženosti splátkami, v prípade hypoték ide najmä o menej bonitných klientov. To, naopak, ku kumulácii rizík prispieva.

Pre vyššie splátky sú nové hypotéky rizikovejšie. Podiel hypoték s DSTI (tzv. debt-service-to-income ratio, limit na ukazovateľ schopnosti splácať) na úrovni regulatórneho limitu alebo vyššieho od druhého štvrťroka 2022 prudko vzrástol.

Týkalo sa to podľa NBS nielen refinancovania s navýšením, ale aj čisto nových hypoték. Aby mohol byť poskytnutý úver čo najvyšší, vysoká hodnota DSTI sa vo väčšine prípadov kombinovala s dlhou splatnosťou, teda 30 rokov, prípadne viac.

Sprísňovanie úverových štandardov

Skúsenosti z koronakrízy pritom podľa národnej banky ukazujú, že klienti s vysokou zaťaženosťou splátkami čelia najväčšiemu riziku, že sa dostanú do ťažkostí so splácaním úveru. Úvery s vysokým DSTI sa navyše vo zvýšenej miere poskytovali klientom s nižším príjmom a nižším vzdelaním, čo rizikovosť týchto úverov ešte zvyšuje.

Zmeny vo finančnom cykle sa teda zatiaľ nepreniesli do sprísňovania úverových štandardov zo strany bánk, hoci vo viacerých krajinách západnej Európy je už toto sprísnenie pomerne výrazné.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska