Tretí pilier by vláda podľa Machunku nemala rozbíjať, ale len prijať potrebné zmeny

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, dôchodok
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Vláda by mala prijať zmeny v existujúcom treťom dôchodkovom pilieri, nie rozbiť súčasný doplnkový dôchodkový systém. Na piatkovej odbornej konferencii o dôchodkovom systéme to povedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka.

Podľa neho treba zachovať súčasné subjekty pôsobiace v treťom pilieri a súčasný systém vylepšiť. Terajšiu podporu od štátu v podobe daňovo odpočítateľnej položky v sume 180 eur ročne, čo predstavuje úsporu na daniach 34,20 eura, považuje za nízku. „Suma 15 eur za mesiac je málo,“ povedal.

Nízku finančnú podporu štátu pre tretí pilier kritizoval aj prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský. „Tá mesačná suma je na pekné lízatko,“ povedal. Nepáči sa mu ani to, že osobný dôchodkový produkt majú ponúkať aj obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ako aj banky a poisťovne.

Sporí len tretina občanov

„Prečo musíme vymýšľať nový systém, poďme zlepšiť ten súčasný,“ zdôraznil. Za vylepšenie súčasného stavu bez budovania nového systému sa prihovorila aj členka Predstavenstva Konfederácie odborových zväzov SR Marta Brodzianska.

Generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia na ministerstve práce a sociálnych vecí Jana Polakovičová Kolesárová upozornila na to, že tretí pilier sa na Slovensku nachádza v alarmujúcej situácii.

Na doplnkový dôchodok si totiž sporí len tretina občanov na Slovensku, pričom traja z desiatich sporiteľov vlani neodviedli na účet v treťom pilieri ani jedno euro. Priemerná suma nasporená v treťom pilieri podľa nej dosahuje 2 991 eur, z čoho nemôže byť zmysluplný doplnkový dôchodkový príjem.

Rozšírené možnosti sporenia

Možnosti sporenia v treťom, doplnkovom dôchodkovom pilieri by sa mali od roku 2023 rozšíriť. Nový osobný dôchodkový produkt by mali popri doplnkových dôchodkových spoločnostiach ponúkať aj dôchodkové správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, ako aj banky a poisťovne.

Na nový osobný dôchodkový produkt má prispievať nielen zamestnanec a zamestnávateľ, ale aj štát. Štátna dôchodková prémia by dosahovala 60 eur ročne, ak ročné príspevky sporiteľa dosiahnu od 180 do 240 eur, na 80 eur ročne by sa zvýšila pri príspevkoch sporiteľa v sume 240 až 300 eur ročne. Ak príspevky sporiteľa dosiahnu viac ako 300 eur ročne, štátna prémia bude v sume 100 eur ročne.

Rezort práce súčasne zachová existujúcu daňovú úľavu na príspevky zamestnanca v sume 180 eur ročne. Záujem o sporenie v treťom pilieri by malo zvýšiť aj zrušenie platenia zdravotných odvodov z príspevkov zamestnávateľa a súčasne zachovanie príspevku zamestnávateľa ako daňového výdavku do šesť percent hrubej mzdy.

Doživotné penzie sa nebudú môcť dediť

Nasporenú sumu si bude môcť osoba vybrať, ak dovŕši dôchodkový vek alebo jej Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok, prípadne predčasnú starobnú penziu. Pôjde o doživotný dôchodok alebo tzv. programový výber. Z programového výberu si bude môcť sporiteľ vyplatiť nasporenú sumu počas desiatich rokov.

Počas celého tohto 10-ročného obdobia pritom bude možné dediť sumu, ktorá ešte sporiteľovi zostala na jeho účte. Doživotné penzie budú vyplácať len poisťovne, v tomto prípade však nebude možné dediť nevyplatenú sumu.

Z nového produktu bude možné vyplatiť si nasporenú sumu aj jednorazovo, a to jednorazovým výberom alebo predčasným výberom. Prvá možnosť nastane vtedy, ak si osoba nasporila príliš nízku sumu a nasporená suma je menej ako 4-násobok priemernej mzdy.

V budúcom roku pôjde o sumu 4 352 eur. Na predčasný výber budú mať nárok tí sporitelia, ktorí sa ocitnú v osobitne ťažkej životnej situácii. Pôjde o plnú invaliditu sporiteľa, ťažké zdravotné postihnutie, alebo majú 55 a viac rokov a sú nezamestnaní viac ako jeden rok.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Martin VišňovskýRastislav Machunka
Firmy a inštitúcie Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ)Konfederácia odborových zväzov SR