Zamestnancom sa blíži dôležitý termín, podaním žiadosti zamestnávateľovi sa vyhnú inej povinnosti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
dane, platba, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Zamestnanec, ktorý mal v minulom roku zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, nebude musieť sám podať daňové priznanie typu A do 1. apríla tohto roka.

Zamestnancom, ktorí mali vlani len príjem zo závislej činnosti plynúci zo zdrojov na území Slovenska, teda zo zamestnania alebo z dohody, a nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, nakoľko nemali žiadny iný zdaniteľný príjem, napríklad z prenájmu bytu, výhry alebo podnikania, môže zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie. Musia o to do 15. februára požiadať na predpísanom tlačive.

Ak mal zamestnanec vlani viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov. Do úhrnu príjmov tento zamestnávateľ započíta aj sumy z potvrdení o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov, ktoré mu musí zamestnanec do 15. februára predložiť.

Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov, predloží potvrdenia o príjmoch od všetkých ostatných zamestnávateľov spoločne so žiadosťou. Ak zamestnanec požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v stanovenom termíne potrebné doklady, je povinný podať daňové priznanie, ak za rok 2023 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 2 461,41 eura.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať