Ziskovosť bankového sektora by mala aj v tomto roku ostať silná, aj napriek bankovému odvodu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NBS Národná banka Slovenska
Budova Národnej banky Slovenska. Foto: Ilustračné, SITA/AP
Tento článok pre vás načítala AI.

Výsledky stresového testovania Národnej banky Slovenska (NBS) potvrdili, že ziskovosť bankového sektora by mala ostať silná. V základnom scenári predpokladaného vývoja by väčšina slovenských bánk hospodárila so ziskom. Ani výraznejší ekonomický šok, akým by bol vyše sedempercentný prepad slovenskej ekonomiky, by nemal ohroziť stabilitu slovenského bankového sektora.

Zhoršenie ekonomického vývoja by sa podľa centrálnej banky prejavilo v poklese úverov podnikom v posledných dvoch rokoch stresového scenára, kým rast úverov domácnostiam by si udržal mierny dvojpercentný rast. Nepriaznivý vývoj by banky pocítili najmä v podobe spomalenia rastu úrokových príjmov a výraznejšieho nárastu kreditných strát.

Medziročne nižší čistý zisk

Čistý zisk bankového sektora po zaplatení dane z príjmu a bankového odvodu by bol medziročne nižší až takmer o polovicu. Po odznení prvotných nepriaznivých vplyvov ekonomického šoku by sa zisk bankového sektora začal podľa odhadov NBS postupne zlepšovať, najmä v dôsledku postupného odznievania kreditných strát a udržania rastu úrokových príjmov.

V prípade nepriaznivého scenára najvýraznejšie zaťažia hospodárenie bánk podľa NBS straty zo zlyhaných úverov. Tie by sa v dôsledku zhoršeného ekonomického vývoja a neschopnosti časti klientov bánk splácať úvery zvýšili v stresovom scenári až šesťnásobne. Približne 60 % z týchto strát by tvorili straty pri úveroch poskytnutých domácnostiam.

Historicky najúspešnejší rok

Keďže väčšinu z úverov poskytnutých domácnostiam tvoria úvery na bývanie, straty zo zlyhávania týchto úverov by tvorili aj najväčšiu časť strát z retailových úverov. Zvyšok by predstavovali straty z úverov poskytnutých podnikovému sektoru, kde pomerne významná časť pripadá na straty z úverovania komerčných nehnuteľností. Potreba tvorby opravných položiek by tak v stresovom scenári dosiahla historické úrovne.

Slovenský bankový sektor zaznamenal vlani podľa národnej banky historicky najúspešnejší rok z pohľadu výšky dosiahnutého zisku. Dosiahol 1,23 mld. eur pri medziročnom raste o 46 %. Ziskovosť v roku 2024 nadväzuje na vývoj roka 2023. Za nárastom je možné hľadať predovšetkým silný rast výnosov z finančných činností, naďalej podporovaný predovšetkým dobiehajúcou dynamikou čistých úrokových výnosov.

Bankový odvod ako významný faktor

Významným faktorom vplývajúcim na ziskovosť bánk v najbližších rokoch bude podľa NBS bankový odvod. V tomto roku banky vo forme tohto odvodu odvedú 30 % zisku pred zdanením, čím efektívna daňová sadzba stúpne na takmer 45 %.

Celkovo banky odviedli za prvé štyri mesiace vo forme preddavkov bankového odvodu odhadom 178 mil. eur. A ako uviedla Slovenská banková asociácia, hrubý odhad celkovej výšky osobitného odvodu v tomto roku je zhruba 320 až 360 mil. eur.

Absolútna úroveň zisku by v najbližších rokoch napriek bankovému odvodu mala ostať podľa NBS na dostatočnej úrovni. Nepredpokladá preto negatívny vplyv na odolnosť bánk alebo ich schopnosť poskytovať úvery.

Tento predpoklad je do veľkej miery podľa centrálnej banky podmienený zachovaním klesajúcou sadzbou bankového odvodu a predpokladaným pozitívnym vývojom v hlavných položkách ziskovosti v nasledujúcich rokoch. Dôležitými faktormi budú najmä vývoj úrokových výnosov a úverových strát.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka SlovenskaSBA Slovenská banková asociácia