Odborári z PPS Group sú znepokojení z projektu ťažby zlata v priestore Detva – Biely Vrch, ohrozí to celý región

Areál spoločnosti PPS Group. Detva
Areál spoločnosti PPS Group. Foto: SITA/Jakub Julény

Výbor Základnej organizácie OZ KOVO (ZO OZ KOVO) Podpolianske strojárne Detva (PPS) so znepokojením sleduje pokračujúce snahy spoločnosti Mining Gold, s.r.o., zo Stupavy smerujúce k realizácii projektu ťažby zlata v priestore Detva – Biely vrch.

Ako odborári uvádzajú v tlačovej správe, ťažiarska spoločnosť pokračuje vo svojich aktivitách za pomoci právnikov na Najvyššom správnom súde SR (NSS SR) a tiež na Krajskom súde v Bratislave, kde napadli predchádzajúce rozhodnutia o zastavení konania aj o zrušení prieskumného územia.

Ohrozenie celého regiónu

Najvyšší správny súd SR zrušil oznámenie Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici zo dňa 28. júna 2017 o zastavení konania o určenie dobývacieho priestoru Detva – Biely vrch a vec vrátil Hlavnému banskému úradu na ďalšie konanie. Krajský súd v Bratislave rozsudkom tiež v októbri minulého roka zrušil rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 12. marca 2019 a vec vrátil na ďalšie konanie.

„Konanie ťažiarskej spoločnosti snažiacej sa dosiahnuť určenie prieskumného územia v totožnom priestore, v akom je situovaný navrhovaný dobývací priestor Detva – Biely vrch, no s takmer osemkrát väčšou rozlohou, pričom súčasťou prieskumného územia sa okrem iného stal aj celý areál PPS Detva, chápeme ako ohrozenie celého nášho regiónu,“ hovorí predseda ZO OZ KOVO PPS Stanislav Ľupták.

Pokračovanie aktivít obdobného charakteru bude s veľkou pravdepodobnosťou priamo ohrozovať pracovné miesta, nakoľko firmy samotné, ako aj investori, avšak najmä zákazníci, ktorí veľmi citlivo vnímajú akúkoľvek zmenu pomerov u svojich dodávateľov, ich môžu vyhodnotiť ako riziko pre dlhodobé plány a ďalšie investície, ktoré by znamenali rozvoj nášho regiónu.

Sú pripravení brániť sa

Výbor ZO OZ KOVO Podpolianske strojárne Detva preto vyzýva dotknuté štátne orgány, aby pri opätovnom rozhodovaní o predmetnom dobývacom priestore Detva – Biely vrch, ako aj prieskumnom území na vykonávanie geologického prieskumu Detva, prihliadli na zásadný nesúhlas všetkých relevantných subjektov, ako aj obyvateľov celého regiónu Podpoľania a na verejný záujem, ktorým je rozvoj strojárskej výroby ako tradičného odvetvia vlastného tomuto regiónu po dlhé desaťročia. K upusteniu od ďalších aktivít vyzývajú aj spoločnosť Mining Gold, pričom dodávajú, že sú pripravení brániť sa všetkými prostriedkami.

Odborári PPS spoločne so zástupcami ďalších bezmála 50 firiem, ktoré pôsobia v tomto areáli, vrátane všetkých predstaviteľov dotknutých samospráv spolu s ďalšími občianskymi združeniami a obyvateľmi celého regiónu Podpoľania v období viac ako 11 rokov trvajúcich konaní o určení dobývacieho priestoru a o určení prieskumného územia, využili všetky nástroje, ktoré poskytuje demokratická občianska spoločnosť.

Zdevastuje to životné prostredie 

„Verejné stanoviská, otvorené listy, petícia s viac než 11-tisíc podpismi, množstvo protestných pochodov a zhromaždení, naposledy dňa 26. júna 2018, ktorý sa konal aj pred sídlom spoločnosti v Stupave, až po rokovania s vrcholnými predstaviteľmi štátu. To všetko s jediným úmyslom – upozorniť predstaviteľov štátu, ale najmä konateľov a spoločníkov tejto spoločnosti, že strojársky priemysel, ktorý je v našom regióne a najmä v Areáli PPS Detva dominantný, nie je bez akýchkoľvek pochybností kompatibilný s činnosťou v oblasti baníctva a ťažby,“ dodal Ľupták.

„Projekt povrchovej bane s rozmermi 700 krát 800 metrov a hĺbkou 250 metrov, z ktorej má byť podľa návrhu na určenie dobývacieho priestoru vyťažených 140 200 000 ton rudy, závažným a podľa nášho presvedčenia nenapraviteľným spôsobom znehodnotí a zdevastuje životné prostredie v našom regióne. Obzvlášť citlivo vnímame takéto pokusy v súvislosti so silne rezonujúcou témou klimatickej krízy na národnej, ale aj Európskej úrovni, pričom samotná prezidentka SR ako najvyšší ústavný činiteľ má túto tému ako jednu z ústredných tém výkonu svojho mandátu, čo len podčiarkuje dôležitosť predmetnej témy,“ uzavrel Ľupták.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Stanislav Ľupták
Firmy a inštitúcie Krajský súd v BratislaveMining GoldMŽP Ministerstvo životného prostredia SRNajvyšší správny súd SRPPS Group a.s. Detva