Odpady z demolácií a stavieb bude potrebné prednostne materiálovo zhodnotiť, cieľom je zvýšiť mieru recyklácie

Robotníci stavba
Foto: ilustračné, SITA/Jakub Julény

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala zákon, podľa ktorého bude potrebné stavebné odpady a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť. Výstup z recyklácie sa má využívať vtedy, pokiaľ to podmienky dovolia. Zavádza to vládna novela zákona o odpadoch.

Vyššia miera recyklácie

Hlavným cieľom zákona je zvýšiť potenciál obehovej ekonomiky v oblasti stavebného odpadu a sektora stavebníctva, čo bude viesť k vyššej miere recyklácie a predchádzaniu vzniku stavebného odpadu.

Za pôvodcu stavebného odpadu sa bude považovať osoba, ktorej bolo vydané povolenie. Pôvodca tak bude zodpovedať za nakladanie s odpadmi a bude povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, a to vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály.

Písomné ohlásenie zmluvy

Povinnosťou bude tiež vykonávať selektívnu demoláciu tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia. O fyzickom nakladaní s odpadmi bude potrebný preukázateľný zmluvný vzťah medzi právnickými či fyzickými osobami, uzatvorený pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred.

Zmluvu bude potrebné písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v územnom obvode, kde budú demolačné práce vykonané.

Príprava materiálu na opätovné použitie

Po ukončení demolačných prác treba orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva písomne ohlásiť vyhodnotenie selektívnej demolácie. Obsahom má byť druh, kategória, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný.

Cieľom je zabezpečiť prípravu materiálu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70 percent jeho hmotnosti.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Zuzana Čaputová