Segmentové príležitosti pre slovenských exportérov v Číne (komentár)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Export
pixabay.com Ilustračné foto.

Čínska ekonomika v tomto roku nezaznamená trend výrazného rastu. Podľa prognóz International Monetary Fund klesne rast HDP na predpokladanú úroveň 5 – 5,6%. Rok 2022 bude pre čínske hospodárstvo náročným rokom pretože vonkajší dopyt klesá, ale na druhej strane narastá domáci dopyt. Pre porovnanie v roku 2021 môžeme vidieť výrazný rast HDP na úrovni 8%. Dôvodom daného rastu sú pozitíve aspekty, medzi ktoré patrí efektívne opatrenia v boji proti pandémií COVID-19 a veľmi silný externý dopyt.

Predpoklad zváženia zahraničnej investície samozrejme závisí od mnohých faktorov, avšak zahraniční investori boli veľmi nápomocní, keďže portfóliové aj priame zahraničné investície v roku 2021 sa naďalej zvyšujú. Tak môžeme konštatovať, že ambície zahraničných investícií do čínskej ekonomiky aj zo strany slovenských spoločností by priniesli pozitívny efekt. Ďalším pozitívnym predpokladom, ktorý je v súčasnosti v rámci ekonomickej prosperity veľmi podstatný je efektívne zvládanie pandémie COVID-19. V prípade Číny ktorá mala účinné reakcie v boji proti COVID-19 je jedným z kľúčových dôvodov záujmu investorov o Čínu aj z hľadiska zníženého rizika ich investícií v súvislosti s rôznymi opatreniami proti pandémií, ktoré môžu spomaliť podnikové prostredie.

Export za vyše miliardu eur

Čo sa týka vzájomného obchodu, stav exportu Slovenska do Číny za rok 2020 predstavuje 1,3 miliardy eur. Zo strany vlády boli vyjadrené ambície podporovať rozširovanie ekonomickej spolupráce práve prostredníctvom zvyšovania exportu do Číny. Ak sa pozrieme na segmentové príležitosti na prvý pohľad môžeme vidieť, že práve tento trh poskytuje enormný potenciál pre spoločnosti vďaka 1,4 miliardy potencionálnych spotrebiteľov a s neustále zvyšujúcou kúpnou silou. Expanzia na taký trh si vyžaduje dôslednú prípravu a efektívnu stratégiu postupu. Kľúčovým prvkom je teda výber správneho trhového segmentu, ktorý najviac zodpovedá možnostiam a očakávaniam spoločnosti.

Čínsky trh má prepracovaný technologický a inovatívny trhový segment, kde majú možnosti prieniku práve slovenské spoločnosti. Taktiež sú pre slovenské spoločnosti výhodné oblasti dopravy a logistiky. Čínsky trh je vhodný aj na ekonomickú spoluprácu a presadenie v potravinárskej sfére, zdravotníckych technológiách a taktiež environmentálne technológie. V rámci potravinového exportu do Číny treba myslieť prioritne na aktuálne zmeny podmienok dovozu potravín a nápojov, ktoré stanovujú povinnú registráciu všetkých potravinárskych spoločností v systéme GACC do konca roka 2021 a definujú 14 nových druhov potravín ako „high risk products“. Významnú čiastku vzájomného obchodu tvorí vývoz a dovoz strojového a rôzneho prepravného zariadenia, ktorý má potenciál na rozširovanie. Tento segment je pre Čínu veľmi dôležitý, pretože priemyselná politika bude mať zásadný vplyv na celkovú dynamiku čínskej ekonomiky.

Otvorení novým kontaktom v Európe

Čínske spoločnosti majú záujem o distribučné siete, postupy know-how a zahraničné značky. Sú otvorení korektným obchodným partnerstvám a novým kontaktom v Európe. Aj na základe toho sa inovatívne slovenské spoločnosti a rôzne startupy môžu v podmienkach čínskeho trhu pozitívne osvedčiť. V rámci poskytovania služieb majú slovenské spoločnosti taktiež pozitívny prvok práve v preferencií komunikácie klienta s obchodníkom. Čínski spotrebitelia totiž preferujú vzájomné stretnutie a vytvorenie si iste dôvery s obchodníkom. Na druhej strane realitný segment nemusí byť najvhodnejšou voľbou, z dôvodu klesajúcich investícií do nehnuteľností a veľmi pomalého predaja pozemkov.

Ako už bolo spomenuté pri zvažovanej expanzii na Čínsky trh je potrebné pripraviť naozaj podrobný prieskum trhu, vyhľadávanie relevantných kontaktov a myslieť aj na špecifické obchodné aspekty, ktoré nepochybne tento trh prináša ako napríklad marketingové stratégie, ktoré platia v európskych podmienkach sa na čínskom trhu neosvedčili alebo zavedenie tovarov, ktoré nebudú reflektovať rôzne lokálne špecifiká. Čínsky trh má síce silný konkurenčný princíp, avšak potenciál vzájomného obchodu nedosiahne tak skoro svoj vrchol v dôsledku konštantného zvyšovania sa kúpnej sily čínskeho trhu, rastúcej strednej triedy a ambíciám čínskej vlády vytváraním princípu spoločnej prosperity.

Autor je spolupracovníkom Rady slovenských exportérov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Michal Húska
Firmy a inštitúcie Rada slovenských exportérov