Šurany Industrial Park bude patriť k najväčším na západnom Slovensku, mohlo by v ňom vzniknúť 2 600 pracovných miest

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Priemyselný park
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Štát pokračuje v intenzívnej príprave strategického priemyselného parku Šurany. Štátna spoločnosť MH Invest už v súvislosti s jeho výstavbou predložila zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Šurany Industrial Park bude svojou rozlohou jeden z najväčších priemyselných parkov na západnom Slovensku s potenciálom prilákať do regiónu nové významné investície.

V rámci parku by podľa materiálu mohlo vzniknúť takmer 2 600 nových pracovných miest. Predpokladané investičné náklady odhadol štátny MH Invest na 162 mil. eur.

Haly pre výrobu batériových článkov

S výstavbou parku by sa mohlo začať už v poslednom štvrťroku tohto roka, celý proces sa odhaduje na dva roky. S prevádzkou by sa mohlo začať v prvom kvartáli 2027. Územím pritom prechádza jestvujúce nadzemné vedenie VVN 400 kV, ktoré ho rozdeľuje na dve časti.

Severná (väčšia časť) zaberá približne 255 hektárov. Na tomto území sa uvažuje s umiestnením strategického investora zo sektoru výroby batériových článkov. Jedná sa o umiestenie výrobných hál pre výrobu prismatických batériových článkov a s tým súvisiaca výroba a objekty. Výrobná kapacita každej haly je navrhovaná na 10 GWh pri trojzmennej prevádzke. Spolu sa uvažuje s umiestnením dvoch hál,“ konštatuje zámer.

To by znamenalo produkciu približne 60 miliónov batériových článkov za rok.

Výrobný areál a energocentrum

V južnej menšej časti územia s celkovou plochou asi 120 hektárov sa uvažuje umiestniť výrobný areál a energocentrum pre celý priemyselný park. V rámci riešeného územia sa súčasne uvažuje s umiestnením logistických a montážnych funkcií.

Park si vyžiada aj vybudovanie technickej infraštruktúry, pripojenie na rozvody vody, odkanalizovanie územia vrátane vybudovania čističky, pripojenie na plynovod, elektrickú energiu a telekomunikačné siete. Nevyhnutné bude aj pripojenie na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru.

Hospodársky rozvoj regiónu

Hlavný dôvod situovania priemyselného parku Šurany do tejto lokality je jeho významný impulz pre ďalší hospodársky a sociálny rozvoj regiónu.

Výstavba závodu na výrobu batériových článkov s predmetnou technológiou so sebou zároveň prináša možnosť potenciálneho rozšírenia výroby, prípadne prilákanie ďalších subdodávateľov. Samotná výroba potom umožní európskym výrobcom elektromobilov znižovať závislosť od dovozu batérií z Ázie.

Spolupráca s technickými školami

Ďalším pozitívnym aspektom je zámer zo strany investora vybudovať R&D centrum na území Slovenskej republiky a prejavený záujem o úzku spoluprácu so slovenskými technickými školami a univerzitami,“ prezrádza ďalej materiál.

Vďaka tejto spolupráci bude výrazným spôsobom eliminovaný dnešný zásadný problém Európskej únie v oblasti elektromobility, ktorým je absentujúca technologická suverenita v tomto segmente.

Nezanedbateľným benefitom celého projektu je aj vznik 2 220 nových pracovných miest pri plnom využití kapacity výroby. Viac ako tri štvrtiny pracovných miest budú vyhradené operatívnemu personálu a zvyšok bude tvoriť vysokokvalifikovaný personál, teda vedeckí pracovníci, inžinieri a manažment. V druhej časti parku by mohlo nájsť prácu ďalších 350 ľudí.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMH Invest