Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park už hľadá firmu, ktorá by zabezpečila aj zásobovanie pitnou vodou

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
PRIEMYSEL: Výstavba parku Volvo Car Košice
Pohľad na výstavbu priemyselného parku vo Valalikoch (okres Košice - okolie), kde má vyrásť automobilový závod Volvo. Valaliky 29. február 2024. Foto: ilustračné, SITA/Viktor Zamborský
Tento článok pre vás načítala AI.

Výstavba priemyselného parku Valaliky pri Košiciach napreduje. Štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park už hľadá firmu, ktorá by pre park zabezpečila zásobovanie pitnou vodou, ako aj splaškovú kanalizáciu.

Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, predpokladaná hodnota zákazky je takmer 31 mil. eur. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 27. mája tohto roka. O víťazovi verejnej súťaže rozhodne najnižšia cena.

Vybudovanie nového vodojemu

V rámci zákazky je nutné obnoviť zásobovací vodovod Bukovec – Šaca od odbočky nad obcou Malá Ida po existujúci vodojem 2 x 1 000 metrov kubických (m3) Šaca a vybudovať nový vodojem Šaca s objemom 2 x 3 500 m3, ktorý bude primárne napájaný z vodovodného radu Bukovec – Šaca a sekundárne z novovybudovaného výtlačného potrubia napojeného na vodovodné rady Turňa – Drienovec cez automatickú tlakovú stanicu s akumulačnou nádržou v Šaci.

Z nového vodojemu Šaca bude vybudované prívodné potrubie pitnej vody pre strategické územie, odkiaľ bude vybudovaná vetva vodovodného potrubia pre strategické územie a vetva vodovodného potrubia, ktorá napája obec Valaliky s možnosťou napojenia priľahlých obcí Geča, Čaňa, Gyňov, Belža,“ uvádza sa ďalej v oznámení.

Z vybudovania vetvy vodovodu v smere obce Haniska bude zase možnosť napojenie obcí Haniska, Sokoľany, Bočiar.

Vybavovanie stavebných povolení

Spoločnosť Valaliky Industrial Park ešte koncom januára informovala, že začala s podávaním žiadostí o stavebné povolenia. Týkajú sa výstavby externej infraštruktúry, inžinierskych sietí a cestného napojenia pre automobilku Volvo.

Prvá časť stavebných povolení by mala byť ukončená do konca júna, výstavba sa začne hneď po ich získaní. Spoločnosť podala žiadosti na Okresnom úrade v Košiciach, na Okresnom úrade Košice – okolie a na Ministerstve dopravy SR.

Začiatok budovania priemyselného parku

Budovanie strategického parku začala vláda vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021. Zároveň zaviazala Ministerstvo hospodárstva SR pripraviť celú investíciu.

Rezort založil spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku – spoločnosťou Volvo Cars.

Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný koncom roka 2026.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRMinisterstvo dopravy SRValaliky Industrial ParkVolvo Cars