Z priemyselnej zóny v bratislavskom Novom Meste sa má stať moderná mestská štvrť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
premena brownfieldov Bratislava - Nové Mesto
Ilustračná foto: Areál bývalého závodu Palma SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Východná časť bratislavského Nového Mesta je územím s množstvom výrobných podnikov a skladov. Nachádza sa tu tiež najväčší brownfield Bratislavy – areál bývalého chemického podniku Istrochem. „Napriek tomu, že ide o vstupnú bránu do hlavného mesta, v súčastnosti je len malá časť tohto územia využitá,“ konštatuje mestská časť.

Samospráva má v pláne toto rozľahlé územie transformovať na modernú mestskú štvrť. Prvým krokom je príprava urbanistickej štúdie, ktorá bude podkladom pre zmenu územného plánu. „To zaručí, že tu po zmene funkčného využitia územia pribudne bývanie, dostupná občianska vybavenosť ale aj možnosti rekreácie, a to v adekvátnej kvalite,“ priblížila mestská časť. Súčasťou premeny bude tiež riešenie environmentálnych záťaží, zeleň a verejná doprava.

Urbanistické návrhy vypracovali študenti STU

Nové Mesto oslovilo so žiadosťou o spoluprácu Fakultu architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU). „Viac ako 120 študentov Ústavu urbanizmu a územného plánovania FAD STU vypracovalo urbanistické návrhy s víziou, ako z brownfieldov vytvoriť nové Nové Mesto,“ uvádza samospráva. Študenti sa vo svojich prácach zamerali na rôzne menšie lokality v rámci riešeného územia, ale aj na konkrétne objekty.

Išlo napríklad o areál Istrochemu, územie vytýčené ulicami Vajnorská a Rožňavská, či lokalitu v okolí ulice Stará Vajnorská. „V týchto územiach navrhli, ako nahradiť či doplniť výstavbu tak, aby tu vznikli samostatne fungujúce mestské štvrte s blokovou výstavbou a živým parterom,“ poznamenala mestská časť.  V návrhoch študenti kládli dôraz na doplnenie nových funkcií, kvalitné verejné priestory a prepojenie s existujúcimi obytnými štvrťami.

Návrhy študentov sú vystavené v Novej tržnici

Obhajoby vypracovaných zadaní sa uskutočnili začiatkom roka. Práce budú súčasťou dokumentácie na prípravu urbanistickej štúdie. Návrhy študentov si môže verejnosť pozrieť na výstave v Novej tržnici na Trnavskom mýte, ktorá potrvá do 10. februára. Súčasťou výstavy sú urbanistické návrhy a modely, ako aj ďalšie materiály k projektu budúcej regulácie a rozvoja tohto územia.

Po spracovaní návrhu urbanistickej štúdie bude nasledovať verejne prerokovanie odbornou a laickou verejnosťou. Po akceptovaní pripomienok vznikne čistopis štúdie. „Ten bude podkladom pre žiadosť mestskej časti o zmenu Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy,“ vysvetlila samospráva. Následne vypracujú návrh zmeny územného plánu lokality, ktorý bude opäť možné pripomienkovať.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Miestny úrad Bratislava - Nové MestoSlovenská technická univerzita v Bratislave