Bory Mall plánuje expanziu. Pribudnúť má aj námestie s vodným prvkom

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bory Mall
Bory Mall Zdroj: Penta Real Estate
Tento článok pre vás načítala AI.

Bratislavské nákupné centrum Bory Mall plánuje expanziu. Vyplýva to z dokumentov predložených na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA. Navrhovateľ Penta Real Estate plánuje prístavbu obchodného centra, výstavbu parkoviska, chodníkov a spevnených zelených plôch.

Predmetom zmeny má byť aj zrušenie 267 parkovacích miest za účelom vybudovania kľudovej zóny v blízkosti obytnej zástavby Bory bývanie etapa 6, doplnenej o stromy, lavičky a ďalší mobiliár. „Účelom je taktiež vytvorenie vodného prvku v centrálnej časti námestia,“ uvádza navrhovateľ.

Súčasťou predloženej dokumentácie je aj projekt vybudovania nového námestia, ktoré nahradí existujúce exteriérové parkovisko medzi Nemocnicou Bory a nákupným centrom Bory Mall.

Bory Bývanie - Prvé Domy
Rezidenčná štvrť Bory Bývanie Zdroj: Penta Real Estate

Realizácia je v rukách nového majiteľa

Rozšírenie bude realizované ako prístavba k súčasnému nákupnému centru. Prístavba bude orientovaná v severovýchodnej časti centra s orientáciou na nemocnicu a pripravované námestie. To bude nadväzovať na šiestu rezidenčnú etapu projektu Bory Bývanie.

Obchodné centrum Bory Mall bolo budované v rokoch 2013 – 2014. Už v pôvodnom projekte pre stavebné povolenie z roku 2011 sa uvažovalo s rozsiahlejšou plochou, tá však bola zmenou stavby pred dokončením z apríla 2013 redukovaná na súčasnú podobu.

V rámci expanzie nákupného centra vznikne takmer 2 400 metrov štvorcových novej prenajímateľnej plochy, z čoho približne 2-tisíc metrov štvorcových bude určených pre obchody a služby a zvyšok pre gastroprevádzky. Zvýšenú potrebu parkovacích miest bude pokrývať nové exteriérové parkovisko so 72 miestami.

Spoločnosť Penta Real Estate je momentálne vo fáze predaja nákupného centra Bory Mall, s cieľom uzavrieť transakciu v závere tohto roka. Pre projekt expanzie nákupného centra a výstavby nového exteriérového parkoviska chce získať potrebné povolenia. Samotná realizácia bude už v réžii nového majiteľa.

Nové námestie, zeleň a oddychové zóny

Súčasťou dokumentácie je aj vybudovanie nového námestia. Začiatok jeho výstavby je naplánovaný spoločne so šiestou etapou rezidenčného projektu, ktorej zahájenie bude závisieť od aktuálnej situácie na trhu. „Najskorší možný termín výstavby je plánovaný na rok 2026,“ uvádza investor.

Vybudovaním námestia vznikne viac ako 7-tisíc metrov štvorcových nových verejných priestorov. Pribudne tu tiež viac ako 2-tisíc metrov štvorcových parkovej zelene, oddychových zón so sedením, vodný prvok, ale aj priestor pre konanie rôznych kultúrnych akcií a festivalov.

Na architektonickom riešení nového námestia spolupracuje developer s krajinnými a záhradnými architektami zo slovenského štúdia ZAAN Architects.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Penta Real Estate