Hotel Morava v Tatranskej Lomnici pripravujú na obnovu, majú stavebné povolenie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Hotel Morava
Hotel Morava v Tatranskej Lomnici. Foto: twitter.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Objekt legendárneho hotela Morava v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, čaká komplexná obnova. Stavebný úrad v Tatrách už stavebníkovi vydal stavebné povolenie, vyplýva to zo zverejnenej vyhlášky na internetovej stránke mesta.

Preslávil ho film

Výstavba hotelového zariadenia, ktorého hlavným architektom bol Bohuslav Fuchs, bola ukončená v roku 1933. Preslávil ho film Anděl na horách z roku 1955 s českým hercom Jaroslavom Marvanom. Posledné desaťročia niesol prívlastok retro, konali sa tam aj takzvané retropobyty ROH, ktoré organizovali dlhoroční prevádzkovatelia hotela. Tým vlani vypršala nájomná zmluva.

Dvojhviezdičkový hotel pod Lomnickým štítom je zatvorený viac ako rok. O stavebné povolenie požiadal stavebník, Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR. Ide zároveň o vlastníka objektu a pozemkov. Predmetom je komplexná obnova hotela a rovnako aj rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch s riešením parkovacích plôch.

Exteriér hotela je súčasťou Pamiatkovej zóny Tatranská Lomnica. Podľa popisu stavby je zámerom opraviť a zrekonštruovať pamiatku s rešpektovaním historického pôdorysného, hmotovo-priestorového a dispozičného usporiadania, historických stavebných konštrukcií, podlažnosti a iných hodnotných detailov. V dokumente sa spomína aj vzduchotechnika, plynofikácia kotolne a kuchyne, vykurovanie či elektroinštalácia.

Pribudne wellness s bazénom

V rámci externých zásahov je naplánované odstránenie pôvodného nevyužívaného a zavlhnutého skladu paliva i novodobej prístavby jedálne na treťom podlaží, či napríklad obnova pôvodných schodísk. V hotelovej časti chce majiteľ doplniť dva osobné výťahy a jeden nákladný.

V suteréne má pribudnúť wellness prevádzka s bazénom. V rámci plánovaného projektu sa spomína aj minimalistické zateplenie, obnova fasád, balkónov, okien a dverí, sanácia spodného muriva či komplexná výmena strešnej skladby striech a terás.

Hotel počas svojho fungovania disponoval podľa jeho internetovej stránky 160 lôžkami a 40 prístelkami v rámci dvojlôžkových či rodinných izieb. Jeho súčasťou je aj reštaurácia, kaviareň či spoločenská sála.

Budúci rok bude dokončený

V stavebnom povolení zo 14. mája je uvedených 24 podmienok pre uskutočnenie stavby vrátane tej, že stavba bude dokončená do decembra 2025. Stavebník má pri realizácii zámeru okrem iného dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov z marca tohto roka, či príslušného okresného úradu a distribučných spoločností.

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia,“ píše sa v odôvodnení súhlasného stanoviska.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať