Ministerstvo chce podporiť výstavbu nájomných bytov, na Slovensku ich chýbajú státisíce

Byty
Foto: ilustračné, pixabay.com

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) plánuje rozvinúť efektívny a funkčný model výstavby cenovo dostupného štátneho nájomného bývania. Výstavbu nájomných bytov chce podporiť lepším využívaním súčasných nástrojov a odstraňovaním nedokonalostí či prekážok fungovania systému.

Zámerom rezortu v tejto oblasti je tiež štatistické zisťovanie a prieskum verejnej mienky, čo umožní zmapovanie trhu a identifikovanie miest, kde sú nájomné byty najviac potrebné.

Dostupné bývanie pre každého

Takisto chce prispieť do verejnej diskusie, aby nájomné byty neboli v spoločnosti vnímané negatívne. Vyplynulo to zo stretnutia asi tridsiatich odborníkov na tému dostupnosti nájomného bývania, ktoré zorganizovala platforma Budovy pre budúcnosť.

Podpora výstavby štátnych nájomných bytov je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. „Chceme vytvoriť dostupné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva, pre ktoré je vlastnícke bývanie, alebo komerčný nájom neprimeranou záťažou,“ povedala generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja na ministerstve dopravy a výstavby Ladislava Cengelová.

Ak by sme sa chceli dotiahnuť na priemer Európskej únie v celkovom počte bytov na tisíc obyvateľov, potrebovali by sme až 600-tisíc bytov.

„Toto však nie je reálne, ani potrebné. Po prepočte na počet domácností sme dospeli k tomu, že na Slovensku potrebujeme dobudovať asi 220-tisíc bytov, časť z nich v režime nájomného bývania,“ priblížila Cengelová.

Riešenie nebude jednoduché

Nájomné bývanie na Slovensku má na celkovom bytovom fonde podiel iba 6 %, čo je hlboko pod priemerom iných európskych krajín. „Potreba výstavby nájomných bytov je reálna, nejde o žiadnu populistickú bublinu. Je to veľký vládny záväzok a príležitosť,“ uviedla riaditeľka Budov pre budúcnosť Katarína Nikodemová.

Riešenie podľa nej nebude jednoduché, keďže je to prierezová problematika a patrí do kompetencií viacerých ministerstiev.

Navyše časť aj tejto agendy od júla prevezme novovzniknutý Úrad podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, ktorý vedie Štefan Holý (Sme rodina).

Ten bude gestorovať v tejto oblasti stavebný zákon aj štátne nájomné bývanie, pričom ministerstvo dopravy a výstavby bude poskytovať všetky svoje kapacity, aby vznikol zmysluplný koncept a rozpracovali sa zámery vládneho programu.

Pracovná skupina pre nájomné bývanie

Vznikajúci úrad vicepremiéra Holého koordinuje pracovnú skupinu pre nájomné bývanie. Jej členom je aj zástupca Ministerstva hospodárstva SR Miloslav Durec, ktorý dohliada na energetickú efektívnosť budúcej výstavby a priaznivé podmienky pre podnikateľské prostredie. Okrem novej výstavby má štát v pláne aj opatrenia na obnovu už existujúcich bytových domov.

Bývanie na Slovensku je stále vnímané skôr ako individuálna vec a nie ako verejný záujem. Kultúra vlastníctva bytov je u nás veľmi silná, hoci napríklad v susedom Rakúsku je nájomné bývanie veľmi rozšírené, podporované a rovnocenné.

„Naštartovanie výstavby nájomných bytov by mohlo pomôcť zlepšiť konkurencieschopnosť miest. To, na čom dnes stojí konkurencieschopnosť akéhokoľvek subjektu, projektu, entity je ľudský kapitál, talenty,“ poznamenal Robert Žanony z Nadácie Friedricha Eberta.

Pre mestá a obce, ktoré chcú v budúcnosti prosperovať, je podľa neho nevyhnutné priťahovať alebo udržať si ľudí s potenciálom, čo znamená poskytnúť im lepšie podmienky. „Dostupné nájomné bývanie je teda z pohľadu samospráv investíciou do perspektívy svojho rozvoja,“ dodal zástupca nadácie.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Katarína NikodemováLadislava CengelováMiloslav DurecRobert ŽanonyŠtefan Holý
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR