Nastáva jeden z najvýznamnejších míľnikov, od 1. apríla nadobúda účinnosť nový zákon o územnom plánovaní

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Helma, stavebníctvo, priemysel
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Zmeny, ktoré so sebou prináša reforma stavebnej legislatívy, považuje Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR za jedny z najvýznamnejších celospoločenských míľnikov.

Od 1. apríla nadobúda účinnosť nový zákon o územnom plánovaní. V každom krajskom meste vznikajú regionálne úrady pre územné plánovanie a výstavbu a spúšťa sa portál pre územné plánovanie.

Nová podoba pre územné plánovanie

Od svojho vzniku, v júni 2022, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR pracuje na reforme, ktorá takmer po päťdesiatich rokoch dá novú podobu územnému plánovaniu a pripravuje priestor na zlepšenie procesov v oblasti výstavby. Ako hovorí predseda úradu Martin Hypký, na daný zákon je naviazaná prvá fáza informačného systému, teda portál pre územné plánovanie.

„Tiež otvárame osem nových regionálnych úradov, v ktorých bude pracovať približne 200 zamestnancov. Väčšina z nich budú delimitovaní zamestnanci z okresných úradov v sídle kraja z odborov výstavby a bytovej politiky,“ hovorí Hypký.

Vedenie bude prostredníctvom e-formulárov

Ako ďalej uviedla podpredsedníčka úradu Milota Sidorová, celý proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie bude vedený prostredníctvom e-formulárov v informačnom systéme úradu.

„Vďaka tomu budú procesy rýchlejšie, prehľadnejšie a efektívnejšie, uľahčí sa tiež vzájomná komunikácia všetkých subjektov, ktoré vstupujú do procesu územného plánovania,“ vysvetľuje Sidorová.

Nastáva novelizácia aktuálneho stavebného zákona

Od apríla nastanú zmeny aj v oblasti výstavby, nepôjde však podľa úradu o tak systémové úpravy, ako sa očakávalo. V rámci novelizácie aktuálne platného stavebného zákona sa však preberú viaceré významné úpravy navrhovaných v zákone o výstavbe, ktorého účinnosť sa posúva na 1. apríla 2025. Cieľom prebratých úprav je podľa úradu aspoň čiastočne umožniť zrýchlenie priebehu povoľovania.

„Novelizácia aktuálne platného stavebného zákona nás aspoň čiastočne posúva na ceste k zlepšeniu,“ doplnil generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie Roman Skorka.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Martin HypkýMilota SidorováRoman Skorka
Firmy a inštitúcie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR