Obnovu bývalého hotela Kyjev brzdí nečinnosť úradov, tvrdí investor a upozorňuje na rozsiahle škody

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bk 9119 768x1152.jpg
Hotel Kyjev, foto: Lordship
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo kultúry SR ani po viac ako deviatich mesiacoch nerozhodlo vo veci odvolania voči vyhláseniu bývalého hotela Kyjev v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Upozorňuje na to majiteľ budovy, ktorý plánuje jej obnovu vrátane okolia, spoločnosť Lordship. Pokračujúca nečinnosť odvolacieho orgánu mu údajne spôsobuje rozsiahle škody.

Investor pripomína, že budova na Kamennom námestí je ako súčasť historického centra už dnes chránená umiestnením v pamiatkovej zóne. „Sám pamiatkový úrad pritom v minulosti vydal rozhodnutia, podľa ktorých zvýšená pamiatková ochrana nie je potrebná,“ uvádza vlastník. Ten podal odvolanie voči rozhodnutiu o vyhlásení hotela za NKP ešte v polovici júna 2023.

Hotel Kyjev, Lordship
Rekonštrukcia Hotela Kyjev – vizualizácia Lordship

„K odvolaniu Ministerstvo kultúry SR zaujme stanovisko po vykonaní všetkých procesných úkonov, v čo najskoršej možnej lehote. V tejto súvislosti pripomíname, že ide o administratívne veľmi náročný proces,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Odboru komunikácie ministerstva kultúry Petra Bačinská.

Nečinnosť úradov spôsobuje ďalšie chátranie budovy

Ministerstvo kultúry verejne deklarovalo, že rozhodne po vykonaní všetkých potrebných procesných úkonov,“ konštatuje developer s tým, že je pripravený poskytnúť maximálnu súčinnosť. Ako dodáva, napriek opakovanej snahe o komunikáciu s úradmi však dodnes nepozná dôvody predlžovania lehôt, ani termín obhliadky priestoru, o ktorom má ministerstvo rozhodnúť.

Nečinnosť úradov podľa neho predstavuje zásadnú prekážku. „Tá nielen bráni plánovanej obnove a spôsobuje jej ďalšie chátranie, ale majiteľovi spôsobuje narastajúce materiálne škody a komplikuje financovanie rekonštrukcie, ako aj rokovania s budúcim prevádzkovateľom ubytovania,“ zdôrazňuje vlastník.

Hotel Kyjev, Lordship
Rekonštrukcia Hotela Kyjev – vizualizácia Lordship

Investor tvrdí, že využil všetky dostupné nástroje, aby mohol realizovať zmenu zanedbanej lokality v centre hlavného mesta. Tou má byť obnova budovy so zachovaním objemu aj funkcie, s prispôsobením interiéru a fasády súčasným bezpečnostným a technickým normám. V pláne je tiež revitalizácia okolia a vytvorenie nového verejného priestoru s názvom Námestie umelcov na trojuholníkovom priestore medzi ulicami Rajská a Cintorínska.

Pre projektovú dokumentáciu citlivej rekonštrukcie hotela Kyjev má investor kladné stanoviská od všetkých dotknutých orgánov okrem Krajského pamiatkového úradu,“ upozorňuje vlastník s tým, že aktuálne nemôže konať v dôsledku neexistencie právoplatného rozhodnutia ministerstva kultúry.

Budova bývalého hotela Kyjev na Kamennom námestí je od uzatvorenia zakonzervovaná a udržiavaná v miere, ktorá bola nutná pre jej rekonštrukciu. Spoločnosť Lordship, ktorá je vlastníkom budovy od roku 2004, by ju chcela zrekonštruovať a vytvoriť v jej okolí nový mestský priestor pre verejnosť. Prevádzku hotelových služieb ukončili v roku 2011 z dôvodu nerentability, pretrvávajúcej hospodárskej kríze a vysokým nákladom.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Lordship