Očakávaný tohtoročný mierny prepad má podľa stavbárov v budúcom roku vystriedať oživenie (foto)

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva
Foto: FB, www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Stavebné spoločnosti na Slovensku očakávajú v tomto roku ešte mierny pokles produkcie, budúci rok by mal v tomto sektore priniesť oživenie. Výkony domáceho stavebníctva by mali v aktuálnom roku klesnúť o 0,9 %, najmä pre infláciu, ale aj legislatívne zmeny a rastúce ceny stavebných materiálov.

Predpokladaný rast

Zástupcovia odvetvia predpokladajú v roku 2025 rast stavebného trhu o 3,5 %, ale aj celkové zvýšenie výkonnosti ekonomiky. Vyplýva to z polročnej štúdie slovenského stavebníctva, ktorú spoločnosť CEEC Research predstavila v pondelok na tradičnom stretnutí lídrov slovenského stavebníctva.

Väčšina oslovených stavebných firiem považuje aktuálne zmeny v stavebnej legislatíve ako príležitosť na urýchlenie výstavby, nové stavebné zákazky alebo obnovu pozastavených projektov.

Stagnácia tržieb

Stavebné spoločnosti v tomto roku zároveň očakávajú skôr stagnáciu tržieb, ale budúci rok ich rast v priemere o 4,2 %. Niektoré firmy plánujú upraviť svoju cenovú stratégiu vzhľadom na rastúcu infláciu, čo tiež prispeje k rastu predaja.

„Celkovo možno očakávať, že trh stavebníctva na Slovensku bude pokračovať v raste, najmä vďaka pokračujúcim investíciám do infraštruktúry a obnovy starších stavieb,“ uviedol riaditeľ CEEC Research Michal Vacek.

„Avšak firmy musia zostať ostražité voči vonkajším tlakom, ako sú náklady na materiál a prácu, a súčasne inovovať a digitalizovať, aby zostali konkurencieschopné,“ upozornil.

Novela stavebného zákona

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru) informoval, že do novely starého stavebného zákona, ktorá je účinná od 1. apríla, zapracovali zjednodušenia a integrácie povoľovacích procesov. Cieľom je zrýchliť procesy povoľovania stavieb a odstránenie duplicít v jednotlivých konaniach.

„Rozšírili sme možnosť integrácie konaní pre umiestnenie a povolenie stavby a aj pre rôzne druhy stavieb, ktoré by inak museli byť povoľované v samostatných konaniach rôznymi stavebnými, resp. špeciálnymi stavebnými úradmi,“ priblížil minister.

Zavedená je tiež fikcia súhlasu pri záväzných stanoviskách samospráv k súladu s územným plánom po uplynutí lehoty 60 dní, ako aj možnosť spoločného prerokovania vedľajších stavieb, ktoré majú byť súčasťou hlavnej stavby v jednom konaní.

Naďalej pracujeme aj na novom stavebnom zákone tak, aby bol funkčný v praxi a riešil problémy a požiadavky v 21. storočí,“ podotkol Jozef Ráž.

Prieskum

Prieskum tiež ukázal, že priemerná dĺžka zazmluvnenia stavebných zákaziek je deväť mesiacov. V prípade 27 % stavebných spoločností je táto lehota v porovnaní s minulým rokom dlhšia.

„To môže naznačovať zlepšenie podmienok na trhu alebo úspech spoločností pri získavaní nových zákaziek a rozširovaní ich trhového podielu. Pre 37 % spoločností zostáva zmluvný čas rovnaký ako v predchádzajúcom roku, čo naznačuje určitú stabilitu v sektore,“ informovala hovorkyňa CEEC Research Helena Grofová.

Kapacity stavebných spoločností

V prvom polroku majú stavebné spoločnosti naplnené kapacity na 83 %. So začiatkom stavebnej sezóny však očakávajú vyššie využitie svojich personálnych kapacít, a to na 89 %.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Veľké stavebné spoločnosti majú svoje kapacity takmer na maxime. Priemer ťahajú nadol najmä menšie stavebné spoločnosti, kde je využitie kapacít v niektorých prípadoch nižšie ako 50 %,“ vysvetlila Helena Grofová.

Obavy a očakávania

Spoločnosti majú pri zavádzaní zmien stavebných pravidiel rôzne obavy a očakávania. Najvýraznejšia je nedostatočná informovanosť o zmenách – zo strany vlády, ktorá je problémom až pre 44 % opýtaných stavebných spoločností.

To vyvoláva neistotu, ako sa novelizovaný stavebný zákon premietne do praxe, a spoločnosti nevedia, ako prispôsobiť svoje procesy.

Táto neistota môže podľa prieskumu komplikovať aj školenia zamestnancov a zavádzanie nových interných postupov. Okrem toho 10 % spoločností očakáva zvýšenie nákladov na zavedenie nových pravidiel alebo školenie svojich zamestnancov.

Chýbajú nové projekty

„To, čo chýba, sú nové stavebné projekty. Zdĺhavá príprava a povoľovanie nových stavebných projektov vedie k odsúvaniu reálnej výstavby. Obávam sa, že ak sa nepodarí akcelerovať prísun reálnych nových projektov pre stavebníctvo, v druhej polovici roka budeme svedkami ďalšieho prepadu slovenského stavebníctva,“ upozornil obchodný riaditeľ spoločnosti Považská cementáreň Peter Hort.

Následkom tohto prepadu by podľa neho mohol byť odchod kapacít do zahraničia, čo by vytvorilo ďalší problém pri opätovnom zvýšenom dopyte po stavebnej produkcii na Slovensku v budúcnosti.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jozef RážMichal Vacek
Firmy a inštitúcie CEEC ResearchPovažská cementáreňSMER-SD