Stavebný úrad rozhodol o poskytnutí dotácie pre 52 samospráv na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bankovky, peniaze, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR rozhodol o poskytnutí dotácií pre 52 miest a obcí na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (UPD) pre rok 2024. Celková suma poskytnutej dotácie bude vo výške 610-tisíc eur. Úrad zároveň informoval, že spolu mu bolo doručených 95 žiadostí a prvýkrát ich bolo možné podať aj elektronicky.

Nová zákonná povinnosť

Začiatkom apríla UUPV SR vyhlásil výzvu o poskytnutí dotácií tohto druhu, ktorú v rámci podpory územného rozvoja obcí a miest poskytuje každoročne.

Pritom všetky obce a mestá majú povinnosť obstarať a spracovať územnoplánovaciu dokumentáciu do roku 2023, vyplývajúcu z novej právnej úpravy. Milota Sidorová, podpredsedníčka UUPV SR zdôraznila, že nová zákonná povinnosť predpokladá zvýšenie dopadu na verejné financie a rozpočty obcí, ktoré budú tieto náklady uhrádzať z vlastných rozpočtov.

„Reflektujúc na tieto skutočnosti sme v tomto roku pristúpili k zmene hodnotiacich kritérií, kde sme pri udeľovaní dotácií prihliadali na obce, ktoré sa podujali a zaviazali do troch rokov spracovať nový územný plán, prípadne sa odvážili pristúpiť k spracovaniu záväznej časti v zmysle novej metodiky, k tzv. digitalizácii územnoplánovacej dokumentácie. Preto v rámci tohtoročnej výzvy bolo možné požiadať o dotáciu výlučne na nový návrh územného plánu obce a nový návrh územného plánu zóny, či na digitalizáciu už schváleného územného plánu obce, ktorý bol schválený od apríla 2022 podľa doterajších predpisov,“ dodala Sidorová.

95 žiadostí

UUPV SR spresnil, že mu bolo pre rok 2024 doručených spolu 95 žiadostí v celkovom objeme 1 085 508 eur. Vzhľadom k tomu, že 39 doručených žiadostí nesplnilo podmienky poskytnutia (z dôvodu neúplnosti žiadostí, či účelu, ktorý tohtoročná výzva nepokrývala), ďalej bolo posudzovaných a vyhodnotených 56 žiadostí.

Dotácie na UPD budú napokon poskytnuté 52 žiadateľom v celkovom objeme 610-tisíc eur. Komisia hlasovaním rozhodla o variante, v ktorom trom žiadateľom bola schválená dotácia vo výške 80 % a 48 žiadostí vo výške 70 %,“ povedala Sidorová.

E-formulár

Úrad tiež doplnil, že tento rok bola po prvýkrát možnosť podať žiadosť aj prostredníctvom e-formuláru cez Portál pre územné plánovanie www.stavebnyurad.info. Portál v tomto prípade slúžil nielen na podanie žiadostí, ale aj na komunikáciu s jednotlivými orgánmi štátnej správy.

„O tom, že elektronické podanie žiadosti je rýchlejšie, prehľadnejšie a efektívnejšie, sa presvedčilo až 13 žiadateľov. Teší nás, že jedno z týchto podaní bolo žiadosťou o digitálnu transformáciu existujúceho územného plánu. Ten sa bude realizovať podľa nových zadefinovaných štandardov v rámci metodiky, ktorá je aktuálne v štádiu schvaľovania,“ doplnila Sidorová a dodala, že úrad aktuálne realizuje kroky, aby do budúcna navýšili rozpočet dedikovaný na tento typ dotácií. Cieľom je vyhovieť všetkým žiadostiam, ktoré splnia kritériá.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Milota Sidorová
Firmy a inštitúcie Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV)