V Chorvátskom Grobe plánujú postaviť polyfunkčnú zónu s obchodným centrom aj obytný súbor

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Monarská alej 2, Chorvátsky Grob
Monarská alej 2, Chorvátsky Grob Zdroj: EIA BW Development
Tento článok pre vás načítala AI.

V obci Chorvátsky Grob v okrese Senec plánujú postaviť polyfunkčnú zónu s obchodným centrom Prameň. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA navrhovateľom KLM logistic ZV. Predpokladaný začiatok výstavby je v júli budúceho roka, ukončenie je naplánované na prvý kvartál roku 2025. Investičné náklady sú odhadované vo výške 9,4 milióna eur.

Investičným zámerom navrhovateľa je vybudovať v katastrálnom území obce projekt s mestskou vybavenosťou obchodu a služieb s parkovacími plochami. Výstavba pozostáva z troch objektov – obchodné centrum s plochou 3779 metrov štvorcových, rýchle občerstvenie s plochou 271 metrov štvorcových a objekt nekomerčnej polyfunkcie s plochou 3800 metrov štvorcových. Zámer počíta s výstavbou 318 parkovacích miest.

Monarská alej 2, Chorvátsky Grob
Monarská alej 2, Chorvátsky Grob Zdroj: EIA BW Development

Obytnú súbor s predškolským zariadením

Ďalšou plánovanou výstavbou v obci Chorvátsky Grob, ktorá je momentálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, je obytný súbor Monarská alej II. s predškolskýcm zariadením. Predkladateľom zámeru je spoločnosť BW Development. Predpokladaný začiatok výstavby je v marci 2024, ukončenie je naplánované na marec roku 2027. Odhadované investičné náklady sú vo výške 21 miliónov eur.

Účelom zámeru je vybudovanie obytného súboru s deviatimi bytovými domami typu A a B a predškolského zariadenia. „Investičným zámerom je rozvíjanú oblasť prevažne zastavanú bývaním v rodinných domoch doplniť bývaním v nízkopodlažných bytových domoch a predškolským zariadením so šiestimi triedami, vrátane príslušného verejného priestoru v harmónii s prírodným okolím,“ uvádza navrhovateľ.

Verejný priestor má obsahovať zeleň, jazierka, priestory pre venčenie psov, ale aj šport a individuálnu rekreáciu, ako aj námestie a sieť okružných peších trás. „Územie je navrhované na zástavbu urbanistickou štruktúrou, ktorá pevne vymedzí uličné priestory, kde bude možné umiestniť okrem miestnej komunikácie
cyklistické chodníky, zelené aleje a chodníky,“ konštatuje navrhovateľ.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať