Žiadatelia nedokážu narýchlo pripraviť projekty zamerané na obnovu budov, nepraje im systém dotácií cez výzvy

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Stavebníctvo, stavebná reforma
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Kvalitným projektom obnovy budov a rozvoju obnoviteľných zdrojov nepraje súčasný systém dotácií založený na výzvach. Žiadatelia, či už občania, alebo samosprávy, nevedia z mesiaca na mesiac pripraviť projekty renovácie budov, vypracovať zadanie ani spraviť výber projektanta. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) o tom informoval s tým, že to vyplynulo z podujatia Fórum slovenského stavebníctva.

Dôsledná projektová príprava

Odborníci na tradičnom stretnutí v rámci stavebného veľtrhu Coneco konštatovali, že Slovensko by malo v kvalitných obnovách budov pridať a zamerať sa na „hĺbkové a zelené“ renovácie. Opatrenia hĺbkovej obnovy budov si však vyžadujú dôslednú projektovú prípravu a realizujú sa komplikovanejšie, ale do budúcnosti prinesú vyššiu pridanú hodnotu.

„Nejde len o otázku plnenia záväzkov Slovenka smerom k Európskej únii na zníženie emisií, ale aj o otázku energetickej bezpečnosti. V súčasnosti je obnova budov financovaná predovšetkým z dotačných zdrojov EÚ a využitie návratných finančných zdrojov na Slovensku v porovnaní s krajinami EÚ výrazne zaostáva,“ upozornil prezident ZSPS Pavol Kováčik. Ako poznamenal, vláda nemá plán ako pokračovať v renováciách budov po vyčerpaní európskych peňazí.

„ZSPS má pripravené návrhy, ako financovanie obnovy budov na Slovensku akcelerovať. Popri súčasných dotáciách sa teda musíme viac zamerať na rozšírenie návratných finančných schém ako aj na riešenia pre skupiny domácností najviac ohrozených energetickou chudobou,“ uviedol Pavol Kováčik.

Hĺbková obnova budov

Ján Magyar zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) informoval, že európsku smernicu o energetickej hospodárnosti budov je nevyhnutné chápať v kontexte s ďalšími smernicami o energetickej efektívnosti a podpore obnoviteľných zdrojov energie. Smernica podľa experta obsahuje viacero nových povinností, ktoré bude treba premietnuť do národných legislatívnych predpisov.

Ide napríklad o postupné zavádzanie minimálnych štandardov energetickej hospodárnosti nebytových budov, prechod od budov s takmer nulovou potrebou energie k budovám s nulovými emisiami, či vypracovanie národných plánov obnovy fondu budov. Potrebné tiež bude zvýšiť dôraz na hĺbkovú obnovu budov, viac využívať obnoviteľné zdroje energie v budovách, ako aj modernizácia budov s ich systémovou integráciou a zmeny v teplárenstve.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján MagyarPavol Kováčik
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaSIEA Slovenská inovačná a energetická agentúraZSPS Zväz stavebných podnikateľov Slovenska