Bez povinných testov, ale s potvrdeniami. Aj takto bude pre deti a rodičov vyzerať nový školský rok

Nový školský semafor prinesie deťom a rodičom niekoľko noviniek. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Pravidlá fungovania rodín so školopovinnými deťmi zverejnilo Ministerstvo školstva SR už včera, 17. augusta. V praxi to znamená, že rodičia majú dva týždne na to, aby sa pripravili na nový režim.

Ten by sa mal riadiť takzvaným školským semaforom. V rámci neho by sa materské, základné, stredné a špeciálne školy nemali zatvárať plošne.

Tri farby, tri režimy fungovania

Ak sa totiž u nich nevyskytne ani jeden prípad žiaka či zamestnanca školy pozitívneho na koronavírus, budú fungovať v zelenej fáze za prísnych protiepidemických opatrení, napríklad nosenia rúšok.

Vyučovanie sa nebude obmedzovať ani v prípade, ak žiak alebo zamestnanec školy skončí v karanténe, pretože sa mimo školy dostal do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.

Ak by však testy preukázali, že je aspoň jedna osoba v triede pozitívna, posúva sa škola do oranžovej fázy. Počas nej putuje na základe rozhodnutia riaditeľa jedna alebo viacero tried do karantény.

Výnimku majú žiaci a zamestnanci, ktorí sú buď 14 dní po očkovaní druhou dávkou dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po očkovaní jednodávkovou vakcínou. Do karantény nepôjdu ani vtedy, ak počas posledných 180 dní ochorenie prekonali.

Ostatných žiakov, rodičov a učiteľov však čaká dištančné vyučovanie. To bude škola zabezpečovať aj v prípade, ak sa u nej potvrdí viacero pozitívnych prípadov a dostane sa do červenej fázy.

V takom prípade o prerušení vyučovania vo viacerých alebo všetkých triedach rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Dobrovoľné testovanie

Novinkou je podľa ministerstva školstva aj to, že sa nebudú pri nástupe do školy požadovať negatívne testy. Záujemcovia však môžu od 2. do 5. septembra absolvovať v škole alebo v domácom prostredí testovanie kloktacími PCR testami.

Záujem o ne by školy mali zisťovať od 23. augusta najneskôr do 26. augusta do 10:00. To je totiž posledný termín, ktorý má škola na objednanie testov.

Rodič, ktorý s otestovaním dieťaťa súhlasí, bude o jeho výsledku informovaný do 72 hodín od ich zozbierania dodávateľom. To však neznamená, žeby ostatných zákonných zástupcov detí nečakali žiadne povinnosti.

Samozrejmosťou budú potvrdenia

Pri prvom nástupe do školy sú totiž povinní predložiť škole takzvané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto tlačivo nájdu na stránke ministerstva školstva.

Škola ho bude požadovať aj vtedy, ak dieťa preruší školskú dochádzku na 3 a viac po sebe nasledujúcich dní.

Rodičia by sa tak mali pripraviť na to, že toto tlačivo budú predkladať napríklad aj po Vianociach, jarných prázdninách či predĺženom víkende.

Požadovať ho budú všetky typy škôl, teda aj základné umelecké školy či centrá voľného času a internáty. Ak by ho dieťa nepredložilo napríklad preto, že ho zabudlo doma, môže ho rodič odoslať oscanované e-mailom alebo elektronicky prostredníctvom programu e-škola.

Výnimku majú zelené okresy COVID automatu, kde takéto písomné vyhlásenie nie je povinné, ale iba odporúčané. V takom prípade je na škole, ako sa rozhodne riešiť, ak dieťa či rodič takéto prehlásenie nepredloží.

Učiteľ a riaditeľ však nemôžu žiadať po rodičovi potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní koronavírusu. Na druhej strane by ich mal rodič  informovať o tom, že jeho dieťa prišlo do kontaktu s osobou pozitívnou na koronavírus alebo je samo pozitívne.

Nový ranný rituál?

Rodičia, ktorých deti navštevujú materskú školu, by sa mali pripraviť aj na takzvaný ranný filter, teda na meranie teploty detí.

Ostatné školy ho však nie sú povinné zaviesť, a to napriek tomu, že to ministerstvo školstva odporúča. Ak by však škola tento druh kontroly prijala, je pre žiakov a ich rodičov záväzná.

Znamená to, že sa na osoby, ktoré odmietnu meranie teploty, bude škola dívať ako na ľudí, ktorí majú príznaky koronavírusu.

Podľa ministerstva školstva môže škola v takomto prípade žiaka poslať naspäť domov spolu s rodičmi, s ktorými prišiel alebo ho umiestniť do izolačnej miestnosti a okamžite kontaktovať jeho rodičov, aby si ho vyzdvihli.

Kritickou hranicou je pritom teplota 37,5 stupňa Celzia. Dieťaťu však musí byť nameraná trikrát, pričom medzi meraniami musia byť 5-minútové prestávky.

V takom prípade sa nezúčastní na vyučovaní a ak prišlo do školy samo, počká v izolačnej miestnosti na rodičov. Škola totiž dieťa k všeobecnému lekárovi sama neposiela.

Meraniu teploty by nemalo brániť ani zlé počasie alebo zmena ročného obdobia. Žiaci v takomto prípade nebudú čakať vonku, ale škola im teplotu zmeria vo vnútorných priestoroch, ktoré sú najbližšie vchodu do budovy, napríklad na chodbe alebo pred šatňami.

Hromadné akcie sa neodporúčajú

Žiaci budú môcť počas vyučovania na základných školách absolvovať hudobnú výchovu, avšak podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR majú nosiť rúško.

Podobne bude dovolená aj telesná výchova, ktorú ministerstvo školstva počas pekného počasia odporúča realizovať v exteriéri, napríklad na vonkajšom ihrisku alebo školskom dvore.

Pri zlom počasí by pohybové aktivity mala škola realizovať tak, aby sa počas nich triedy nepremiešali. Podobný princíp by mal platiť aj pri školských obedoch.

Ministerstvo školstva však neodporúča plánovať hromadné podujatia, ako napríklad lyžiarske výcviky či školy v prírode. Takéto podujatia sa totiž riadia pravidlami COVID automatu a pri zhoršenej epidemickej situácii im hrozí, že budú zrušené.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Ministerstvo školstva SRÚrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ)