Duálne vzdelávanie ponúka v tomto školskom roku 77 odborov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Pixabay.com

Duálne vzdelávanie predstavuje kombináciu teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa

Systém duálneho vzdelávania ponúka v tomto školskom roku 77 odborov. Medzi nimi nájdeme odbory ako obrábač kovov, autoopravár, mäsiar, krajčír, stolár, ale aj grafik digitálnych médií či kuchár.

O duálne vzdelávanie majú veľký záujem firmy z rôznych odvetví, ktoré si zapojením do duálu môžu vychovať svojho budúceho pracovníka. Takéto ambície majú napríklad automobilky, veľké obchodné reťazce, Železnice Slovenskej republiky alebo Slovenská pošta či podbrezovské železiarne. Zamestnávatelia zapojení do systému duálneho vzdelávania vidia pozitívum v tom, že žiaci sa oboznámia s procesmi danej spoločnosti už počas štúdia.

Najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí

Duálne vzdelávanie predstavuje kombináciu teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa.

Systém, ktorý na Slovensku funguje od roku 2015, sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí a je kľúčovým faktorom úspešnej hospodárskej politiky vyspelých štátov a hlavným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

Vedie Trenčiansky kraj

Najviac zapojených žiakov v duálnom vzdelávaní má Trenčiansky kraj, a to 878. Na druhom mieste je Žilinský kraj s 819 žiakmi, tretie miesto patrí Nitrianskemu kraju s 587 žiakmi. Naopak najmenej žiakov je do duálneho vzdelávania zapojených v Prešovskom kraji – 246.

Aj najviac škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania má Trenčiansky kraj, a to 22. Na druhom mieste je Prešovský kraj s 15 školami, tretie miesto patrí Nitrianskemu kraju so 14 školami. Naopak najmenej škôl je do duálneho vzdelávania zapojených v Trnavskom kraji – šesť.

Jedenásť škôl s počtom žiakov nad sto

Do duálneho vzdelávania je zapojených 11 škôl s počtom žiakov nad 100. Najviac žiakov má Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia v Bratislave, a to 310. Po nej nasleduje SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici s 217 žiakmi, tretie miesto patrí SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne so 173 žiakmi.

Nad 100 žiakov v duálnom vzdelávaní má ešte SOŠ strojnícka v Kysuckom Novom Meste, SOŠ technická v Zlatých Moravciach, Spojená škola v Martine, SOŠ technická vo Vrábľoch, SOŠ v Dubnici nad Váhom, skalická SOŠ strojnícka, trnavská SOŠ automobilová a Súkromná SOŠ hutnícka v Podbrezovej.

Viac ako polovica zo všetkých

Z odvetví dominuje strojárstvo a automobilový priemysel. V tomto školskom roku o ne prejavilo záujem zatiaľ 710 prvákov, celkovo však tieto odbory študuje 2 070 žiakov, čo je viac ako polovica zo všetkých žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania. Len dvaja prváci sa rozhodli študovať logistiku.

Celý prvý polrok prvého ročníka

V novom školskom roku 2018/2019 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 1 615 žiakov, čo je oproti minulému roku o 400 viac.

Vďaka schváleniu novely zákona o odbornom vzdelávaní majú žiaci tento školský rok prvýkrát možnosť vstúpiť do duálneho vzdelávania celý prvý polrok prvého ročníka. „Počet žiakov ešte narastie. Projekt funguje tretí rok a momentálne sa u zamestnávateľov vzdeláva 4 000 žiakov,“ povedal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec.

Príprava nových študijných odborov

Podľa Němca je záujem rozširovať duálne vzdelávanie aj do sektorov, ktoré sú v zahraničí bežné, ale u nás nie. „Už sme dohodnutí s niektorými bankami, ktoré majú záujem, aby si vychovávali budúcich zamestnancov. Pripravujeme nový študijný odbor bankový úradník. Napredujeme aj v oblasti IT technológií. Máme pripravené tri nové odbory, ktoré budú reagovať na potreby zamestnávateľov v oblasti IT,“ povedal Němec.

Cieľom je 12 000 žiakov

Do roku 2020 by malo byť do duálneho vzdelávania zapojených 12 000 žiakov. Na splnenie tohto cieľa je podľa projektového manažéra Národného programu Duálne vzdelávanie Milana Kuzmu potrebné „posilniť propagáciu, aby mali rodičia aj žiaci lepšiu predstavu o čom duálne vzdelávanie je“.

Ako dodal, je potrebné sa viac venovať žiakom základných škôl, lebo tam sa duálne vzdelávanie začína.

Nárast záujmu o duálne vzdelávanie

Ministerstvo školstva teší rastúci záujem o systém duálneho vzdelávania zo strany žiakov. Nárast žiakov v systéme duálneho vzdelávania je pre tento rok podľa ministerstva adekvátny a odvíjal sa od ponuky učebných miest zo strany zamestnávateľov.

V školskom roku 2016/2017 sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 998 žiakov a rok predtým, v školskom roku 2015/2016 to bolo 422. Ministerstvo školstva skonštatovalo, že je vidieť nárast záujmu o duálne vzdelávanie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR