Horeckého ministerstvo otvorí ďalšie centrá podpory učiteľov, financované sú z plánu obnovy

Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký počas tlačového brífingu pri príležitosti predstavenia ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov v aule Evanjelickej spojenej školy v Martine. Martin, 14. marec 2023. Foto: SITA/Diana Černáková

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR otvorí ďalších 16 Regionálnych centier podpory učiteľov. Úspešní žiadatelia boli vybraní spomedzi 39 žiadostí z 20 regiónov, ktoré boli vyhodnocované v rámci 2. kola výzvy Učitelia pre 21. storočie.

Nová forma vzdelávania

Od nového školského roka tak bude spolu fungovať 32 centier, ktoré by mali pedagógom pomôcť s prechodom na novú formu vzdelávania po kurikulárnej reforme.

Ich zriaďovanie a činnosť sú financované z Plánu obnovy a odolnosti SR, na toto kolo výzvy je vyčlenených viac ako 7,2 milióna eur, ktoré by mali slúžiť nielen na zriadenie, ale aj na prevádzkové a personálne náklady.

Centier by malo byť 40, od septembra 2022 funguje prvých 16 v šestnástich regiónoch. Posledné, 3. kolo výzvy je naplánované na tohtoročný august. MŠVVaŠ SR o tom informovalo v tlačovej správe.

Metódy výučby

Cieľom centier je poskytovať pedagógom v regiónoch poradenstvo a podporu pri prechode na nové metódy výučby a nové učivo, ktoré súvisia s kurikulárnou reformou.

Pomoc im môžu poskytnúť napríklad so vzdelávacími programami, hodnotením vzdelávacích výsledkov žiakov, personalizáciou vyučovania a inkluzívnym vzdelávaním, ale aj vzdelávacím procesom či digitálnou transformáciou.

„Naším cieľom je podporiť týmto spôsobom školy a samotných učiteľov v regiónoch celého Slovenska pri zavádzaní zmien v obsahu a formách vzdelávania. Bude sa tak diať prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultácií predovšetkým v prioritných tematických oblastiach počas prechodu na nové kurikulum,“ uviedol šéf rezortu školstva Ján Horecký.

Mentorské miesta

Výzva bola otvorená pre obce, ktoré sú zriaďovateľmi škôl, vysoké školy, neziskové organizácie a občianske združenia, nadácie, ale aj účelové zariadenia cirkví.

Žiadosti posudzovali odborné tímy tvorené zástupcom ministerstva, externým hodnotiteľom a zástupcom Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM).

V tomto roku je v centrách obsadených 153 mentorských miest. Od budúceho školského roka by ich malo byť 320. V regiónoch by mali pôsobiť od 1. septembra, pričom počas leta by mali absolvovať prípravu a školenie. Postupne by na Slovensku malo pôsobiť celkovo 400 mentorov.

Môžu nimi byť pedagógovia základných i stredných škôl vyučujúci rôzne predmety s minimálne päťročnou praxou. Na svojej škole by naďalej mohli pôsobiť s čiastočným úväzkom. Pri práci mentora v rozsahu necelých 19 hodín týždenne je priemerná odmena odhadovaná na 1 000 až 1 100 eur mesačne.

Pedagogickí lídri

„Do vzdelávacieho systému sme priniesli nový prvok. Nie je správne, aby každá zmena vo vzdelávaní prebiehala ako štátna úloha a školy boli jej vykonávateľmi, často nedobrovoľnými. Naším cieľom je do zmien vo vzdelávaní zapojiť širší okruh škôl a iných organizácií, lebo školstvo a vzdelávanie má byť záležitosťou celej spoločnosti. Dôležitou úlohou zriaďovateľov týchto centier je sieťovať aktérov, ktorým záleží na zvyšovaní kvality vzdelávania v regióne,“ priblížil riaditeľ odboru kurikula a inovácií na ministerstve školstva Martin Kríž.

Uviedol tiež, že na mentorov je kladená veľká profesionálna výzva a ponúkajú im priestor i podporu na to, aby sa stali pedagogickými lídrami.

„Zvyšovanie kvality vzdelávania predsa musí prichádzať z iniciatívy učiteľských lídrov,“ dodal.

Rola učiteľa v triede

„Na to, aby bola implementácia kurikulárnej reformy úspešná, je v prvom rade potrebná príprava učiteľov na zmeny. Reforma počíta aj s novou rolou učiteľa v triede. Ten už nebude len „odovzdávač“ informácií, ale stane sa odborným sprievodcom. Žiakov bude viesť k tomu, aby sa naučili informácie vyhľadať, vyhodnotiť a správne použiť,“ uviedol rezort školstva v tlačovej správe.

Doplnil, že príprava pedagógov a pomoc pri zavádzaní zmien je preň prioritou. Okrem regionálnych centier podpory učiteľov by školám a učiteľom mali poskytovať pomoc aj krajské pracoviská NIVaM.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRNárodný inštitút vzdelávania a mládeže