Inšpekcia odhalila nedostatky pri písomných maturitách, nedodržiavanie času testovania či nekorektné správanie administrátora 

Oznam o konaní písomnej časti maturitných skúšok. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

Pri písomných maturitách pretrvávajú nedostatky zistené i v predošlých rokoch. Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), o ktorých informovala na svojej webstránke i v tlačovej správe.

Výrazný rozdiel nebol

Ide napríklad o nedodržanie času začiatku testovania či nezaistenie dôkladnej kontroly dokumentov prevzatých od žiakov. Školy by sa pri realizácií testov a písomných prác, ale aj pri hodnotení úloh s krátkou odpoveďou mali riadiť pokynmi vydanými Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (NIVaM).

V aktuálnom školskom roku inšpektori skontrolovali 117 stredných škôl – 77 stredných odborných škôl (SOŠ) a 40 gymnázií. Viac ako 81 percent kontrolovaných škôl bolo s vyučovacím jazykom slovenským.

„Pri kontrole sa nezistil výrazný rozdiel v pomere výskytu nedostatkov medzi SOŠ (10 % škôl) a gymnáziami (7,5 % škôl). V niektorých subjektoch boli mnohé nedostatky kumulované,“ uvádza ŠŠI na svojej webstránke. Písomné maturity sa konali 14. až 17. marca.

Zistené nedostatky

Medzi nedostatkami, ktoré inšpekcia odhalila, bolo i nezaistenie informovanosti žiakov o maturitnej skúške, a to zverejnením kópií ukážok vyplnených odpoveďových hárkov na viditeľnom a prístupnom mieste, a tiež príslušných pokynov a príloh.

Rovnako bolo zistené aj neprideľovanie administrátorov k jednotlivým skupinám žiakov náhodným výberom. Inšpektori zistili aj „nedodržanie postupnosti pri rozdávaní odpoveďových hárkov a testov žiakom“ či „nedodržanie striedavého rozdania testov s rôznym kódom“.

Medzi nedostatkami bolo aj nedôsledné zadávanie pokynov, ktoré sa týkali práce s testami pri ich administrácii aj pri ich ukončovaní.

Na kontrolovaných školách tiež ŠŠI odhalila nedôslednosť pri kontrole ukončenia práce žiakov po uplynutí času na testy i nedodržanie času na doručenie zadaní do tried.

Odporúčania pre školy

Inšpektori tiež zistili aj nedodržanie pokynov na ukončenie práce pri písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a rovnako aj nekorektné správanie administrátora pre testovaní, a to prekladom výrazov, aj prekladom zadaní písomnej časti do maďarského jazyka.

Štátna školská inšpekcia zosumarizovala niekoľko odporúčaní pre školy. Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská doplnila, že ďalšie odporúčania sa týkajú žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Pre nich by mala byť stanovená minimálna dĺžka prestávky. Pri zverejňovaní zadaní písomných maturít by tiež mali mať určený pomocný dozor.

V skupine, kde je viacero žiakov so zdravotným znevýhodnením s rovnakým predĺžením času, by mal byť začiatok prestávky stanovený na čas, keď test odovzdal posledný žiak zo skupiny.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Alžbeta Štofková Dianovská
Firmy a inštitúcie Národný inštitút vzdelávania a mládežeŠŠI Štátna školská inšpekcia