Jazykové kurzy pre ukrajinských žiakov organizovalo 73 percent škôl, riaditelia poukázali na viaceré problémy

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Jazykové kurzy na odstránenie jazykových bariér ukrajinských žiakov organizovali takmer tri štvrtiny opýtaných základných a stredných škôl (73 percent). V sledovaných školách sa na kurzoch zúčastňovalo skoro 71 percent zo všetkých ukrajinských žiakov.

Vyplýva to z telefonického prieskumu Školskej štátnej inšpekcie (ŠŠI) z obdobia od 18. apríla do 13. mája medzi riaditeľmi 47 materských, 240 základných a 41 stredných škôl.

Škôlky mali najviac Ukrajincov

V oslovených materských školách tvorili deti odídencov päť percent, v základných 3,6 percenta a v stredných 1,8 percenta. Do prieskumu bola zaradená takmer polovica základných škôl, ktoré vzdelávali žiakov – odídencov.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

V čase výberu respondentov do prieskumu (do 31. marca) bol podiel všetkých dotknutých škôl, ktoré prijali aspoň jedno dieťa – odídenca, celoslovensky na úrovni takmer 14 percent, pričom bola ovplyvnená pätina základných škôl. Možnosť prístupu ku vzdelávaniu na slovenských školách využila takmer polovica ukrajinských detí a žiakov – odídencov vo veku povinného vzdelávania.

Viaceré problémy

ŠŠI uviedla, že riaditelia v prieskume poukázali aj na viaceré problémy. Riešili napríklad finančne a administratívne zabezpečenie kurzov aj nedostatok odbornej literatúry a materiálov. Námestníčka hlavnej školskej inšpektorky Adriana Vykydalová za najväčšiu výzvu označila riešenie personálneho zabezpečenia kurzov.

„Školy to v súčasnosti riešia predovšetkým svojimi internými zamestnancami. Predovšetkým sú to učitelia slovenského jazyka, ktorí vyučujú deti odídencov. Treba si však uvedomiť, že vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka nie je metodicky rovnaká záležitosť ako vyučovanie slovenského jazyka,“ vysvetlila. Zároveň doplnila, že riaditelia upozornili aj na preťaženosť a nedostatok skúseností pedagógov.

Kurzy aj pre rodičov

Inšpektori aj na základe výsledkov prieskumu odporúčajú školám, aby sa slovenský jazyk vyučoval ako cudzí jazyk, ktorého obsah sa prispôsobí jazykovej úrovni žiaka z Ukrajiny. Tiež odporúčajú, aby sa zaviedol systém podpory a angažovania sa učiteľov jazykových škôl a poslucháčov vysokých škôl pri vedení bezplatných jazykových kurzov slovenského jazyka nielen pre ukrajinských žiakov ale aj ich rodičov.

Medzi ďalšie odporúčania patrí aj legislatívna úprava povinnosť detí odídencov z Ukrajiny navštevovať školu a zúčastňovať sa na výchovno-vzdelávacom procese či eliminácia možnej segregácie detí z Ukrajiny pri vytváraní adaptačných skupín alebo zriaďovaných tried.

Podľa inšpektorov by sa mal urýchliť proces uznávania dokladov o vzdelaní pedagogických a odborných zamestnancov z Ukrajiny, a tak podporiť využitie ich kvalifikovanej pomoci pri výchove a vzdelávaní ukrajinských detí. Tiež by sa malo zjednodušiť vzdelávanie detí zladením výstupných systémovo nastavených požiadaviek vzdelávacieho systému na Slovensku a na Ukrajine.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Adriana Vykydalová
Firmy a inštitúcie ŠŠI Štátna školská inšpekcia