Ministerstvo školstva finalizuje rokovania o nájomnej zmluve na nové priestory

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Interiér budovy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v Bratislave. Bratislava, 15. január 2024. Foto: SITA/Milan Illík.
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR finalizuje rokovania o nájomnej zmluve na nové priestory pre ministerstvo. Rezort školstva pre agentúru SITA uviedol, že v štádiu finalizácie je ako znenie nájomnej zmluvy, tak aj pripomienkovanie sekciami ministerstva. Zmluva by následne mala byť podpísaná.

Ministerstvo doplnilo, že v súčasnosti sa dokončuje i rozmiestňovanie zamestnancov v nových priestoroch, a to z dôvodu, aby priestory mohli byť upravené podľa požiadaviek MŠVVaM SR. Následne by sa zamestnanci mali postupne presťahovať do nových priestorov.

Presťahuje sa do konca roka

Proces sťahovania je plánované do konca tohto kalendárneho roka, pričom ministerstvo bude dbať na to, aby aj počas procesu sťahovania plynulo a efektívne zabezpečovalo všetky svoje úlohy a povinnosti,“ uviedol rezort školstva.

Ministerstvo školstva pred nedávnom avizovalo, že jeho zamestnanci sa budú sťahovať do nových priestorov. Sťahovanie zdôvodnilo neefektívnosťou súčasných priestorov, ktoré sú rozmiestnené v piatich rôznych administratívnych budovách po Bratislave, a to na Kramároch, Patrónke, v Dúbravke a v Petržalke.

Kancelárie v daných priestoroch podľa MŠVVaM SR tvoria sotva polovicu celkovej plochy, a teda neumožňujú umiestnenie všetkých zamestnancov. V apríli tohto roka pracovalo na ministerstve 730 zamestnancov, na jedného podľa ministerstva pripadá o šesť metrov štvorcových menšia kancelárska plocha, ako je priemer štátnych orgánov, ktoré sídlia v prenajatých priestoroch v Bratislave (8,1 naproti 14,1 metrov štvorcových).

Výhodnosť nájmu spočíva predovšetkým v zefektívnení procesov v rámci ministerstva, optimalizácie plochy kancelárskych priestorov, zjednodušení riadenia jednotlivých organizačných útvarov a zjednotenia zamestnancov, ktorí sú aktuálne rozdelení vo viacerých budovách v rámci Bratislavy,“ vymenovalo ministerstvo pre agentúru SITA benefity.

Stratégia pracovného prostredia

Ministerstvo uviedlo, že sťahovanie do nových priestorov začalo riešiť už na začiatku roka 2022. Vypracovaná bola Stratégia pracovného prostredia, ktorá odporučila zjednotenie pracovných priestorov do jedného komplexného priestoru pre všetky oddelenia a útvary.

Ministerstvo v tom čase súbežne vyhlásilo aj verejné obstarávanie na Analýzu dostupných a reprezentatívnych priestorov pre MŠVVaŠ SR. Výsledkom bol prehľad voľne dostupných a kapacitne vyhovujúcich priestorov pre budúce sídlo ministerstva. Tento prehlaď budov slúžil ako podklad pre oslovenie potenciálnych prenajímateľov,“ priblížil rezort školstva.

V lete minulého roka uskutočnili prieskum trhu s konkrétnymi parametrami aj požiadavkami. Do procesu bol zapojený aj Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Verejné obstarávanie prinieslo ponuky ôsmich uchádzačov, ktorí spĺňali podmienky.

V rámci výberu nových priestorov ministerstvo vypracovalo a zverejnilo ,Analýzu alternatív k zjednoteniu priestorov Ministerstva, školstva, vývoja a mládeže SRʻ. Útvar hodnoty za peniaze následne analýzu posúdil a zverejnil jej hodnotenie. Výsledkom hodnotenia bolo odporúčanie začať rokovania s prenajímateľmi minimálne dvoch najlacnejších ponúkaných nájmov s cieľom zníženia končenej ceny,“ uvádza MŠVVaM SR.

Rozhodovalo sa medzi dvomi ponukami

Dvomi najvhodnejšími ponukami Westend Gate (Patrónka) a Spectrum Tower (Petržalka). Interný prieskum rezortu ohľadom preferovanej lokality medzi zamestnancami ukázal, že majorita zamestnancov preferuje Spectrum Tower v Petržalke.

MŠVVaM SR pre agentúru SITA doplnilo, že cena nájmu u najvýhodnejšieho uchádzača vychádza pri 15-ročnom nájomnom období na 12,81 eura za meter štvorcový na mesiac, bez DPH. Ministerstvo už predtým informovalo aj o tom, že na základe odporúčaní ÚHP opätovne oslovilo oboch potenciálnych prenajímateľov, a to s cieľom znížiť konečnú cenu.

Konkrétne sa podarilo pri výhodnejšej ponuke pri budove Spectrum Tower pri cene za prenájom kancelárskych priestorov vyrokovať, aby ako finálna a konečná suma bola fakturovaná suma bez DPH, na rozdiel od starej ponuky, kde by bola fakturovaná suma plus DPH, čo znamená úsporu vo forme zníženia ceny nájomného o hodnotu DPH,“ vysvetlilo ministerstvo.

Znížili sa náklady

Doplnilo, že v rámci danej ponuky sa znížili aj voliteľné náklady o viac ako 1,4 eura bez DPH za meter štvorcový na mesiac, aj mesačné náklady na parkovacie miesta, a to o viac ako 0,6 eura na jedno parkovacie miesto mesačne.

Pri budove Westend Gate sa MŠVVaM SR podarilo dosiahnuť zníženie voliteľných nákladov mimo SPN o 0,088 eura na 1m2/mesiac bez DPH, zníženie nákladov na prenájom kancelárskych priestorov z 0,25 eura na 1m2/mesiac bez DPH a zníženie nákladov na 1 parkovacie miesto o 10 eur / jedno miesto/mesiac,“ uviedol rezort s tým, že z rokovaní o zlepšení podmienok nájmu stále vyšla ako výhodnejšia ponuka Spectrum Tower.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Ministerstvo školstva výskumu vývoja a mládeže SRÚHP Útvar hodnoty za peniaze