Ministerstvo školstva schválilo kurikulárnu reformu, zameria sa na samostatné myslenie žiakov

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) schválilo nový štátny vzdelávací program. Kurikulárna reforma, ktorej je súčasťou, má ambíciu napĺňať potreby vzdelávania pre 21. storočie. Podľa nového kurikula bude od školského roka 2023/2024 učiť prvých 40 škôl. Všetky školy by sa ním mali riadiť od septembra 2026.

Nový štátny vzdelávací program je i naplnením míľnika z Plánu obnovy a odolnosti SR. V tlačovej správe to uviedol rezort školstva. Príprava reformy bola participatívna, podieľalo sa na nej vyše 300 odborníkov, medzi nimi napríklad aj učitelia spracujúci s nadanými deťmi alebo deťmi so znevýhodneného prostredia.

Obsah nových učebníc

Dôležité dokumenty prešli tromi kolami verejných konzultácií, do ktorých sa mohli zapojiť pedagógovia i rodičia. Vytvorený bol aj Žiacky poradný výbor, ktorý prispieval návrhmi i nápadmi. Tvorili ho žiaci z každého kraja.

V štátnom vzdelávacom programe sú obsiahnuté konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, rámcové učebné plány, ale aj profil absolventa.

Zadefinované je aj to, čo by žiaci mali vedieť na sklonku tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy, čiže na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov. Rozdelenie vzdelávania do deviatich ročníkov základnej školy ostane zachované, tak ako aj dva stupne.

Požiadavky zadefinované v štandardoch budú vplývať aj na obsah nových učebníc, celonárodného testovania, no najmä na školské vzdelávacie programy.

Samotný dokument je prístupný online. Väčší dôraz by mal byť kladený na to, čo žiak dokáže, nebude stačiť, aby vedel z vedomostí odpovedať, ale bude sa k nim musieť prepracovať a prakticky ich využiť.

Samostatné myslenie a zodpovedné konanie

Nové kurikulum by malo byť zavádzané postupne. Podľa ministerstva je podstatné priebežne zmeny vyhodnocovať. Metodické materiály, ktoré by mohli pomôcť základným školám, by mali vznikať na základe spätnej väzby pedagógov zo zapojených škôl.

Ako vysvetlil riaditeľ odboru kurikula a inovácií MŠVVaŠ SR Martin Kríž, je potrebné sledovať ako nový dokument smeruje pedagógov k tomu, aby viedli žiakov k získavaniu vedomostí a samostatnému mysleniu a zodpovednému konaniu, namiesto toho, aby im dávali hotové vedomosti.

Do pilotného overovania sa hlásilo 109 škôl, z ktorých boli vybrané štyri desiatky. Na jeseň tohto roka by mala byť otvorená registrácia škôl, ktoré by po novom chceli učiť od septembra 2024/2025, keď by sa malo pridať ďalších sto škôl. „V roku 2025 by mala byť zapojená už tretina základných škôl na Slovensku,“ uvádza ministerstvo.

Vzdelávacie cykly

Počas augusta 2023 by mal byť dodatkom schválený aj takzvaný minimálny učebný výstup, ktorý by mal zadefinovať základnú úroveň toho, čo by žiaci mali vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov.

Pre pedagógov by mal predstavovať pomoc pri stanovovaní základnej úrovne vedomostí a zručností potrebných pre postup žiaka do ďalšieho ročníka či cyklu. Verejná konzultácia k dokumentu bude prístupná od 31. mája do 14. júna, a to na stránke verejnakonzultacia.vzdelavanie21.sk.

Poznanie detailu aj celkového kontextu

Štátny vzdelávací program dá možnosť, aby sme učili predovšetkým deti, nie predovšetkým predmety a obsahy. Poskytne veľký rámec k tomu, aby sme v našich školách učili tak, aby nakoniec žiaci a žiačky vedeli primerane veku a vo svojom životnom kontexte tak, aby to bolo informované myslenie a konanie na základe znalosti faktov a pojmov a porozumenia súvislostí, poznania potrebného detailu i celkového kontextu,“ vraví minister školstva Daniel Bútora.

Dodal, že ide o rámcový dokument, no podstatná bude realita na školách. Bútora preto zdôraznil dôležitosť aplikačných krokov, napríklad regionálnych centier podpory učiteľov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Daniel Bútora
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR