Na slávnostnej inaugurácii boli do funkcií uvedení rektor a ôsmi dekani Univerzity Komenského

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Marek Števček Foto: SITA/Alexandra Čunderlíková

Na slávnostnej inaugurácii boli do funkcií uvedení rektor Univerzity Komenského (UK) Marek Števček, rovnako aj šiesti dekani a dve dekanky. Funkcií sa ujali aj prorektori a prorektorky, väčšina z nich na svoje posty nastúpila 1. februára. Pri akademickom obrade inaugurácie ten, kto sa ujíma funkcie, skladá sľub a dostáva symboly svojej funkcie. Na univerzite ide o reťaz s medailou, prípadne žezlo. Na UK išlo o 42. inauguráciu rektora. Univerzita o tom informovala v tlačovej správe.

Nové vedenie fakúlt

Nové vedenie nastúpi na Lekársku fakultu UK, ktorú povedie Juraj Payer, rovnako aj na Pedagogickú fakultu UK, kde bude dekankou Katarína Žilková. Od začiatku marca má nového dekana aj Fakulta managementu UK, je ním Peter Štarchoň. V ďalšom funkčnom období pokračujú od 1. februára Eduard Burda ako dekan Právnickej fakulty UK, Peter Fedor ako dekan Prírodovedeckej fakulty UK, Andrea Čalkovská na pozícii dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, a tiež Daniel Ševčovič ako dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Na pozíciu dekana Filozofickej fakulty UK 7. mája opätovne nastúpi Marián Zouhar.

Už skôr prevzali svoju funkciu Milan Jurík na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, Jozef Jančovič na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK a Ján Klimas na Farmaceutickej fakulte UK. Voľby sa tu uskutočnili v predošlých rokoch. Na Fakulte telesnej výchovy a športu UK a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK pôsobia dočasne poverený dekan a dekanka. Ide o Viktora Bielika a Luciu Mokrú.

Protektori univerzity

„Do funkcií boli slávnostne uvedení aj prorektorky a prorektori univerzity. Prorektorkou pre majetok a investície je Jana Duračinská, prorektorom pre vedu a doktorandské štúdium Jozef Masarik, prorektorom pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk, prorektorkou pre kvalitu a rozvoj Viera Štvrtinová, prorektorom pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer.

Novou prorektorkou pre vzdelávanie a sociálne veci je Eva Viglašová, ostatní prorektori a prorektorky pokračujú v druhom funkčnom období,“ informovala UK.

Problémy ho nezlomili

„Vysoké školy stoja dvoma nohami pevne na zemi, ale hlavou smú a musia byť v oblakoch. Tými dvoma nohami sú univerzitný výskum a v jeho duchu kvalitné vzdelávanie. Sme tu pre naše študentstvo, sme tu pre ľudí, ktorých máme pripraviť na to, aby nás raz nahradili. A na to slúži rozum, ktorý všetko zjednocuje v duchu spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl,“ vyjadril sa rektor UK Marek Števček.

Počas Števčekovho uplynulého funkčného obdobia univerzita čelila pandémii, energetickej kríze, kríze spojenej s konfliktom na Ukrajine, ale i znižovaním rozpočtu pre vysoké školstvo. Navzdory tomu sa podarili viaceré rekonštrukcie v rámci internátov, fakúlt či jedálne. Univerzita tiež dosiahla viacero úspechov vo vedeckej sfére. Išlo napríklad o excelentný výsledok v medzinárodnom hodnotení vedy a výskumu VER, či zisk prestížneho ERC grantu. Števček má v pláne pokračovať v rekonštrukciách, zintenzívniť digitalizáciu, ale aj posilňovať medzinárodnú spoluprácu či zlepšovať spoločenský status slovenskej vedy.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Andrea ČalkovskáDaniel ŠevčovičEduard BurdaEva ViglašováJán KlimasJana DuračinskáJozef JančovičJozef MasarikJuraj PayerKatarína ŽilkováLucia MokráMarek ŠtevčekMarián ZouharMilan JuríkPeter FedorPeter ŠtarchoňViera ŠtvrtinováViktor Bielik
Firmy a inštitúcie Jesseniova lekárska fakulta MartinLF UK Lekárska fakulta Univerzity Komenského v BratislavePedagogická fakulta Univerzity Komenského v BratislaveUK Univerzita Komenského v Bratislave