Na stretnutí podnikateľov a SvF TUKE boli predstavené nové technológie v stavebníctve

Zdroj foto: TUKE

Dňa 18.1.2023 sa na pôde Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach stretli v rámci rokovania členov Priemyselnej rady SvF TUKE, aj členovia Prezídia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej len ZSPS), ktorí zároveň mali na fakulte aj svoje výjazdové rokovanie Prezídia ZSPS. Stavebnú fakultu TUKE, ktorá má svoje zastúpenie vo viacerých odborných komisiách zväzu zastupoval dekan fakulty prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., ktorý je ako jediný zástupca vzdelávacej inštitúcie členom Prezídia ZSPS.

Výmena vzájomných skúseností posúva nielen stavebný sektor

Spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľmi v stavebníctve prináša množstvo nových skúseností a pohľadov zo strany zástupcov firiem na vzdelávanie, z ktorých je možné posúvať študentov fakulty na vyššiu úroveň a orientovať ich viac do praxe. Vzdelávacie inštitúcie na druhej strane potrebujú poznať stavebné trendy a problémy, s ktorými sa stavebný sektor stretáva. Diskutovanými témami boli napríklad veľký nárast cien stavebných materiálov, realizácia verejných obstarávaní, hľadanie a implementácia inovácií, digitalizácia stavebníctva, či adaptácia na zmenu klímy v sídelnom prostredí.

Prepojenie školstva s praxou

Odborníci z praxe a zamestnávatelia, ktorí sú členmi v týchto Priemyselných Radách, sú nápomocní pri kreovaní očakávaných výstupov vzdelávania s akcentom na rozvoj praktických profesijných zručností. Sú celkovo bližšie k študentom, poskytujú prax, motivujú študentov formou odborných pozvaných prednášok, spolupracujú pri záverečných prácach študentov, umožňujú exkurzie študentov priamo na staveniskách a vo firmách a prispievajú tak k výchove absolventov, ktorí sú úspešní a žiadaní na trhu práce.

Súčasťou stretnutia bolo aj predstavenie nových technológií

Členom Prezídia ZSPS a členom Priemyselnej rady SvF TUKE boli v novozriadenom Centre digitálnych a virtuálnych technológií podrobnejšie predstavené aktivity z oblastí zmiešanej reality, technológie HoloLens. Táto novinka ponúka vysoké prezentačné schopnosti pri realistickom zobrazení digitálnych modelov stavebných objektov a ich okolia a zároveň uľahčuje orientáciu v priestore stavby a objektívnejšie zobrazuje umiestnenie a polohu stavebných objektov a ich konštrukcií.

Zamestnanci fakulty tiež predstavili vývoj softvérovej aplikácie DETAILER, ktorá podporuje navrhovanie inteligentných konštrukčných prvkov budov, podporujúcich trvalo udržateľnú výstavbu. Týmto umožňuje modelovanie parametrov výstavby s ohľadom na preferencie investorov a kritériá udržateľnej výstavby a zároveň disponuje informáciami o konštrukčnom, technologickom, materiálovom riešení a informácie o časovom a nákladovom plánovaní počas životného cyklu.

Na fakulte prebieha aj vývoj webovej aplikácie CSETIR Web VR System, ktorá sa primárne zameriava na školenie pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách v prostredí webovej virtuálnej reality. Aplikácia je prístupná inštruktorom, ktorých úlohou je tvorba a správa školiacich kurzov a interaktívnych virtuálnych scenárov spolu s vykonávaním dohľadu na virtuálnych staveniskách v reálnom čase, alebo prostredníctvom video záznamu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie TUKE Technická univerzita v KošiciachZSPS Zväz stavebných podnikateľov Slovenska