Národný dopravca spúšťa duálne vzdelávanie, štipendiom či inými benefitmi chce prilákať mladých ľudí

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné. www.gettyimages.com

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) aj v školskom roku 2022/2023 otvára možnosť duálneho vzdelávania v študijnom odbore mechanik – elektrotechnik v rámci celého Slovenska.

Hovorca ZSSK Tomáš Kováč priblížil, že absolventi sa môžu uplatniť v kľúčových železničných profesiách: rušňovodič, elektromechanik, mechanik elektronických zariadení a mechanik.

Prax už počas štúdia

Zároveň poukázal na to, že žiaci nie sú odkázaní iba na teoretické získavanie poznatkov v školskej lavici, ale zbieranie reálnych praktických zručností na pracoviskách zamestnávateľa počas vyučovania.

Súčasťou praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania je aj materiálno-technické a priestorové zabezpečenie. ZSSK plánuje v tomto roku rozšíriť certifikáciu pracovísk o ďalšie. Záujemcovia sa do programu duálneho vzdelávania môžu prihlásiť najneskôr do 31. marca cez stránku ZSSK.

Do programu sa zapojilo viacero škôl

Program Duálneho vzdelávania ZSSK je možné absolvovať vo viacerých častiach Slovenska, keďže ZSSK spolupracuje s piatimi strednými odbornými školami.

Ide o Strednú odbornú školu (SOŠ) elektrotechnickú na ulici Rybničná v Bratislave, SOŠ na ulici T. Vansovej v Prievidzi, SOŠ dopravnú na Zelenej ulici v Martin-Priekopa, SOŠ elektrotechnickú na Hlavnej ulici Poprad-Matejovce a SOŠ železničnú na Palackého v Košiciach.

ZSSK poskytne študentom štipendium

ZSSK navyše žiakom poskytuje počas duálneho vzdelávania mesačné podnikové štipendium, preplatenie 50 percent nákladov za ubytovanie na školskom internáte, stravu v hodnote 2,81 eur/počet dní praktického vyučovania/žiak.

Žiakom preplatí aj cestovné výdavky z miesta trvalého bydliska na praktické vyučovanie, bezplatne im poskytne ochranné osobné pracovné pomôcky, lekársku prehliadku či psychologické vyšetrenie. Pre účely dištančného (online) vyučovania vie vybraným žiakom vypožičať notebooky.

Nedostatok rušňovodičov

Kováč doplnil, že národný dopravca aktuálne hľadá ľudí na pozíciu rušňovodiča a na údržbárske profesie ako mechanik, elektromechanik či mechanik elektronických zariadení. Potenciálnych zamestnancov chce ZSSK motivovať nástupným bonusom, napríklad rušňovodič s licenciou si prilepší o 3 000 eur.

„Práca rušňovodiča je rovnako vhodná pre mužov i ženy, a o tom, že naozaj nerobíme rozdiely, svedčí počet rušňovodičiek v našej spoločnosti. Aktuálne u nás pracuje 13 rušňovodičiek,“ uviedol hovorca.

Motivačný benefit 1 200 eur sa týka aj vybraných profesií, kde je to potrebné a v lokalitách, v ktorých evidujú najväčší nedostatok pracovnej sily.

Pre podporu mobility je príspevok na ubytovanie do 400 eur mesačne pre tých, ktorí dochádzajú do práce z iných regiónov. Odmenu získajú aj kolegovia, ktorí odporučia nováčika, a to v hodnote 500 eur.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať