O atestácie javia väčší záujem učitelia a vychovávatelia, odborní zamestnanci ich nadšenie nezdieľajú

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Učitelia a vychovávatelia majú väčší záujem o atestácie, ktoré umožňujú rozšíriť si vzdelanie a postúpiť do vyššej platovej triedy, než odborní zamestnanci.

Pre agentúru SITA to uviedlo Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktorého odpovede zaslal tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Rezort vydal MPC oprávnenie organizovať atestácie 21. novembra 2019, prvé žiadosti prišli ešte v decembri 2019, a k piatku 6. novembra ich centrum eviduje 80.

Sedemnásť žiadateľov bolo zamietnutých pre nesplnenie požiadaviek a desiati začiatkom júla 2020 absolvovali atestačnú skúšku. Zvyšných 53 žiadostí je v súčasnosti v atestačnom procese. Centrum plánuje ďalšie atestácie zorganizovať v termínoch 24.,25., 27. a 30. novembra a v decembri v termínoch 2., 4., 10. a 15. decembra. Na obhajobu atestačného portfólia a atestačnú skúšku by malo byť pozvaných 32 žiadateľov.

Časovo náročný proces

Keďže atestáciu možno vykonať najskôr po piatich rokoch od zaradenia pedagogického či odborného zamestnanca do požadovaného stupňa, vníma MPC novú formu konania atestácií pozitívne. Vysvetlilo, že počas daného obdobia získava zamestnanec potrebné profesijné kompetencie.

„Z pohľadu samotného procesu je táto forma konania atestácií časovo náročná a celý proces sa realizuje kontinuálne bez stanovenia konkrétnych termínov na podávanie žiadostí a jednotlivé fázy atestačného procesu sa prelínajú,“ konštatovalo. Dopĺňa, že problematickým sa javí aj zostavovanie atestačného portfólia zamestnancov vo väzbe na profesijné štandardy.

MPC priblížilo, že atestácia je zložená z prípravy na atestačnú skúšku, obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky. Na obhajobe portfólia a skúške sa môžu zúčastniť žiadatelia, ktorí sú pozvaní na základe výsledku posudku ich portfólia či jeho prípadného doplnenia.

Obhajoba aj skúška v jeden deň

Obhajoba aj skúška sa koná v jeden deň pred trojčlennou atestačnou komisiou. V prípade centra je predseda komisie vymenovaný MŠVVaŠ SR a členovia generálnym riaditeľom MPC.

Učitelia si môžu požiadať o atestáciu aj na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Trnavskej univerzite v Trnave, Katolíckej univerzite v Ružomberku či Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Zmenu v získaní atestácií priniesol školský zákon, ktorý vstúpil do platnosti v septembri 2019. Ako upozornila Slovenská komora učiteľov, od platnosti zákona dňa 26. novembra 2019 si učitelia tri mesiace nemohli urobiť atestáciu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSKU Slovenská komora učiteľov