Parlament v rámci novely o ochrane verejného zdravia schválil aj zmeny v školskom zákone, týkajú sa dvoch oblastí

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Poslanci parlamentu v rámci vládnej novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia schválili v utorok ako „prílepok“ zmeny v školskom zákone. Tie vyplývajú zo spoločnej správy výborov.

Zmeny sa týkajú ospravedlňovania detí v prípade ich neprítomnosti na vyučovaní a výučby telesnej a športovej výchovy. Novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Ospravedlnenie neprítomnosti

Neprítomnosť dieťaťa či neplnoletého žiaka ospravedlňuje škola, a to na základe žiadosti jeho rodiča či zástupcu zariadenia. Bez predloženia potvrdenia od lekára môže rodič dieťa ospravedlniť v prípade, ak neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac desať vyučovacích dní. Zmeny nastanú aj v prípade, ak si dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie.

Potvrdenie od lekára nemusí rodič škôlke predložiť, ak dieťa z dôvodu ochorenia vynechá najviac sedem po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a súhrnne počas mesiaca najviac 14 vyučovacích dní. Zavádza sa aj možnosť pre školy, ktorá vo výnimočných prípadoch môže od lekára vyžadovať potvrdenie o chorobe daného dieťaťa, a to v prípade, ak ide o opakovanú neprítomnosť.

Vyučovanie telesnej výchovy

Uvedená možnosť sa zavádza na základe podnetov z aplikačnej praxe za účelom vytvorenia podmienok pre školy, aby mohli v jednotlivých prípadoch predchádzať neopodstatnenému sa ospravedlňovaniu bez lekárskeho potvrdenia, a zároveň nedochádzalo k nadmernému administratívnemu zaťažovaniu detských lekárov,“ odôvodnili výbory.

Po novom sa nariadenie, že telesná a športová výchova sa na strednej škole vyučuje najmenej v rozsahu dvoch vyučovacích hodín týždenne nevzťahuje na študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa praktické vyučovanie poskytuje formou odborného výcviku a taktiež na študijné odbory v nadväzujúcich formách odborného vzdelávania a prípravy.

Nové nariadenie

Zároveň sa školský zákon dopĺňa novým nariadením, na základe ktorého škola môže splniť rozsah vyučovacej telesnej a športovej výchovy aj započítaním hodín športových výcvikov, kurzov, pohybových aktivít v prírode, športovej prípravy a pohybových aktivít organizovaných v škole pomimo vyučovacích hodín a v školskom klube detí tak, aby celkový počet hodín telesnej výchovy počas školského roka zodpovedal týždennému rozsahu.

Rozsah a spôsob započítania vyššie uvedených aktivít do rozsahu hodín telesnej a športovej prípravy ministerstvo podrobnejšie upraví v rámcových učebných plánoch. Zároveň objektívne nemožno z hľadiska obsahového zamerania štúdia určiť podmienku dvoch vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy týždenne v študijných odboroch alebo učebných odboroch, v ktorých sa praktické vyučovanie poskytuje formou odborného výcviku, pretože žiaci v týchto odboroch absolvujú spravidla každý druhý týždeň súvislý odborný výcvik,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať